El Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (CODINUCAT) desaconsella seguir les recomanacions de la nutricionista Carla Zaplana, publicades a “La Vanguardia” el dia 1 d’abril de 2019.

No hi ha evidències científiques sobre les afirmacions que realitza i algunes recomanacions poden derivar a pràctiques de risc per la salut.

La Ley de ordenación de las profesiones sanitarias (LOPS) estableix en el seu article segon que són professions sanitàries, titulades i regulades, “…aquellas cuya formación pregraduada o especializada se dirige específica y fundamentalmente a dotar a los interesados de los conocimientos, habilidades y actitudes propias de la atención de salud, y que están organizadas en colegios profesionales…”. Si formalment la normativa nua l’actuació a l’entorn col·legial, en el material, la pròpia LOPS (art. 4.7.b) estableix que la pràctica (els criteris d’actuació) “…deben estar basados en la evidencia científica” (1). Poden identificar-se més previsions semblants en la resta de normativa que afecta l’exercici de la professió de Dietista-Nutricionista (2).

En aquest sentit, el Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya, en exercici de les seves competències, però també en interès de respondre les moltes consultes rebudes sobre aquest tema, es veu en l’obligació d’emetre el seu posicionament públic en relació a l’article-entrevista que es va publicar en La Vanguardia el passat 1 d’abril de 2019 amb el títol Carla Zaplana: ‘Es mejor comer solo dos o tres veces al día’ (3).

Existeixen en el text una sèrie d’afirmacions de les quals poden extractar-se, sense vocació d’exhaustivitat, moltes que no estan basades en l’evidència i unes altres que no només no ho estan, sinó que poden derivar en pràctiques de risc per a la salut. Això suposa, a més d’un perill, una presumpta contravenció del principi de precaució de l’article 3.d de la Ley General de Salud Pública (4). De tals afirmacions podríem destacar:

1) Menjar sovint “genera residus” i impedeix que el sistema digestiu tingui un “descans per a reparar-se, per a netejar-se”. La mal anomenada “medicina” ayurvèdica és una pseudociència perillosa (5), per aquest motiu basar-se en ella per a emetre consells de salut resulta clarament desencertat. No consten en la literatura científica proves que menjar sovint generi substàncies perilloses (estratègia de cerca en PubMed: “Toxins, Biological”[*Mesh] AND “Snacks”[Mesh]). En el denominat “Consenso español de obesidad” es va detallar que el nombre d’ingestes no està relacionat amb l’obesitat (6). Una revisió més recent no va trobar proves que menjar entre hores generi diferències en el pes, en l’increment del pes en el pas del temps, en el percentatge de greix corporal, en la circumferència de la cintura o en el quocient cintura/maluc (7).

2) “La nutricionista catalana […] assegura que consumir lactis és pitjor que menjar carn”. Existiria segons ella una relació entre “un nivell alt de caseïna, una de les proteïnes principals de la llet, amb el càncer”. En contra de l’anterior, l’informe del WCRF (World Cancer Research Fund) considera que les proves que relacionen el consum de llet amb un menor risc de càncer colorectal són més fiables que les que observen un possible major risc de càncer de pròstata atribuïble a la seva ingesta. Sigui com sigui, la relació entre carns vermelles i carnis processats i el risc de càncer està ben establerta, el que inspira que les recomanacions del propi WCRF vagin just en sentit contrari al que es fa en el text (8)

3) Els làctics “són molt addictius, especialment el formatge”. No existeixen proves d’una suposada “addicció als aliments” en humans sobre la base d’estudis ben dissenyats, segons reconeix la Academy of Nutrition and Dietetics (9). En paraules de Macdonald i col·laboradores “experimentar un desig o ‘antull’ per un aliment, no significa que el menjar en qüestió sigui addictiu” (10). Si bé és cert que un estudi publicat per Schulte i col·laboradors es va traduir en diversos titulars sensacionalistes (11), els mateixos autors van desmentir que el formatge generi addicció, entenent com a tal la que produeixen les drogues (12).

4) Per a l’entrevistada, els aminoàcids dels vegetals, a diferència del que ocorre amb els presents en els animals “ja estan solts, alguna cosa que facilita el treball a l’organisme i no genera tants residus”. No ens consta que cap manual de nutrició o bioquímica, cap revisió de la literatura científica o cap dictamen científic identifiqui proves que els aminoàcids en els vegetals estiguin “solts” (13,14). Quant als “residus”, el metaanàlisi de Devries i col·laboradors no va observar dany renal en adults sans en funció del tipus de proteïna (animal o vegetal) consumida (15).

5) El consum d’algues com a font de proteïna pot, en contra del que suggereix l’entrevista, desaconsellar-se. L’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA, en les seves sigles en anglès) considera que les algues poden tenir un contingut “extremadament alt de iode”, cosa que podria generar trastorns tiroïdals a escala poblacional (16).

6) El suplement de vitamina B12 s’aconsella, en l’entrevista, per al cas d’ “una alimentació 100% vegetal”. Entenem per tant que l’entrevistada desconeix greument que des de l’any 2013 el consens científic recomana suplementar amb B12 no només a les persones veganes, sinó també a les vegetarianes (17).

7) Es proposa desdejunar aigua amb llimona o vinagre de poma perquè “alcalinitza el cos i ajuda a desinflamar-se”, o “suc o un batut verd: vegetals amb una mica de fruita”, atès que “té una funció depurativa”. Són afirmacions sense fonament científic. Aquestes pràctiques ni “depuren” ni molt menys alteren el pH de la sang, podent citar-se a tall d’exemple la postura de l’Institut Americà per a la Recerca del Càncer (18). No obstant això, tant la llimona com el vinagre són agents potencialment capaços d’erosionar la dentina i l’esmalt dental si es consumeixen allunyats dels menjars (ex. en dejú) (19). Els batuts verds no només no han demostrat “depurar” sinó que poden generar desequilibris nutricionals (20). La EFSA considera que els batuts verds suposen un risc emergent pel seu elevat contingut en àcid oxàlic (21).

8) Segons l’article, no convé prendre fruita per a postres perquè els seus sucres “molt fàcils d’absorbir” fermenten. No obstant això, el consum de fruita sencera (els sucres de la qual es denominen “sucres intrínsecs”) només s’han relacionat amb beneficis per a la salut (22) i amb la prevenció de patologies cròniques, sense distinció de l’hora del dia en què es consumeixin (23).

En suma, molts dels consells que apareixen en l’article-entrevista s’allunyen indiscutiblement de l’actual ciència de la nutrició. Seguir-los pot generar desorientació en la població i produir desequilibris dietètics, una cosa rellevant si tenim en compte que la primera causa de mort a Europa són les malalties cardiovasculars i que la principal causa de tals malalties són factors dietètics modificables (24). El CODINUCAT entén que algunes de les pràctiques que es denuncien en el present text suposarien un risc per a la població. Per tant, aconsellem a la població que no segueixi els consells de la Sra. Carla Zaplana i sempre s’acudeixi a un dietista-nutricionista col·legiat.

La Junta de Govern de CODINUCAT

Bibliografia citada:

 1. Llei 44/2003, de 21 de novembre, de ordenación de las profesiones sanitarias. «BOE» núm. 280, de 22/11/2003. [Consultat el 3 d’abril de 2019] Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-21340
 2. Ojuelos F. El derecho de la nutrición. Salamanca: Editorial Amarante; 2018.
 3. Ferro L. Carla Zaplana: “Es mejor comer solo dos o tres veces al día”. La Vanguardia. 1 de abril de 2019. Disponible en: https://web.archive.org/web/20190403115650/https://www.lavanguardia.com/comer/al-dia/20190401/461319162390/carla-zaplana-entrevista-come-limpio-mejor-comer-dos-veces-dia.html
 4. Llei 33/2011, de 4 d’octubre, General de Salud Pública. «BOE» núm. 240, de 5 de octubre de 2011. [Consultado el 3 de abril de 2019]. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-15623
 5. Ernst E. El blog de Edzard Ernst [blog en Internet]. Ayurvedic medicines: efficacy doubtful with considerable risks. 4 de agosto de 2014. [Consultado el 3 de abril de 2019].Disponible en: https://web.archive.org/web/20190403115917/https://edzardernst.com/2014/08/ayurvedic-medicines-efficacy-doubtful-with-considerable-risks/
 6. Gargallo Fernández M, Basulto Marset J, Breton Lesmes I, Quiles Izquierdo J, Formiguera Sala X, Salas-Salvadó J, et al.Evidence-based nutritional recommendations for the prevention and treatment of overweight and obesity in adults (FESNAD-SEEDO consensus document). Methodology and executive summary (I/III). Nutr Hosp. 2012 May-Jun;27(3):789-99. doi: 10.3305/nh.2012.27.3.5678.
 7. Casazza K, Brown A, Astrup A, Bertz F, Baum C, Brown MB, et al. Weighing the Evidence of Common Beliefs in Obesity Research. Crit Rev Food Sci Nutr. 2015;55(14):2014-53.
 8. World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research. Limit red and processed meat. Eat no more than moderate amounts of red meat and little, if any, processed meat. [Consultado el 3 de abril de 2019]. Disponible en: https://web.archive.org/web/20190403120822/https://www.wcrf.org/dietandcancer/recommendations/limit-red-processed-meat
 9. Fitch C, Keim KS; Academy of Nutrition and Dietetics.Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: use of nutritive and nonnutritive sweeteners. J Acad Nutr Diet. 2012 May;112(5):739-58.
 10. Macdonald IA, Francis ST, Gowland PA, Hardman CA, Halford JC.Brain activation in relation to specific dietary components: what does fMRI measure and how should one interpret cravings for certain foods? Am J Clin Nutr. 2013 Sep;98(3):633-4.
 11. Schulte EM, Avena NM, Gearhardt AN.Which foods may be addictive? The roles of processing, fat content, and glycemic load. PLoS One. 2015 Feb 18;10(2):e0117959.
 12. Brookshire B. No, cheese is not just like crack. 30 de octubre de 2015. [Consultado el 3 de abril de 2019]. Disponible en: https://web.archive.org/save/https://www.sciencenews.org/blog/scicurious/no-cheese-not-just-crack
 13. Young VR, Pellett PL. Plant proteins in relation to human protein and amino acid nutrition. Am J Clin Nutr. 1994 May;59(5 Suppl):1203S-1212S.
 14. EFSA NDA Panel (EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies), 2012. Scientific Opinion on Dietary Reference Values for protein. EFSA Journal 2012;10(2):2557,
 15. Devries MC, Sithamparapillai A, Brimble KS, Banfield L, Morton RW, Phillips SM. Changes in Kidney Function Do Not Differ between Healthy Adults Consuming Higher- Compared with Lower- or Normal-Protein Diets: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Nutr. 2018 Nov 1;148(11):1760-1775.
 16. European Food Safety Authority, EFSA. Tolerable Upper Intake Levels For Vitamins and Minerals. Febrero de 2016. [Consultado el 3 de abril de 2019]. Disponible en: http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/efsa_rep/blobserver_assets/ndatolerableuil.pdf
 17. Pawlak R, Parrott SJ, Raj S, Cullum-Dugan D, Lucus D. How prevalent is vitamin B(12) deficiency among vegetarians? Nutr Rev. 2013 Feb;71(2):110-7.
 18. American Institute for Cancer Research. Alcaline diets. 2019. [Consultado el 3 de abril de 2019]. Disponible en: https://web.archive.org/web/20190403122106/http://www.aicr.org/patients-survivors/healthy-or-harmful/alkaline-diets.html
 19. Zimmer S, Kirchner G, Bizhang M, Benedix M. Influence of various acidic beverages on tooth erosion. Evaluation by a new method. PLoS One. 2015 Jun 2;10(6):e0129462.
 20. Klein AV, Kiat H. Detox diets for toxin elimination and weight management: a critical review of the evidence. J Hum Nutr Diet. 2015 Dec;28(6):675-86.

El Colegio de Dietistas-Nutricionistas de Cataluña (CODINUCAT) desaconseja seguir las recomendaciones de la nutricionista Carla Zaplana, publicadas en “La Vanguardia” el 1 de abril de 2019.

No hay evidencia científica sobre las afirmaciones que realiza y algunas recomendaciones pueden derivar en prácticas de riesgo para la salud.

La Ley de ordenación de las profesiones sanitarias (LOPS) establece en su artículo segundo que son profesiones sanitarias, tituladas y reguladas, “…aquellas cuya formación pregraduada o especializada se dirige específica y fundamentalmente a dotar a los interesados de los conocimientos, habilidades y actitudes propias de la atención de salud, y que están organizadas en colegios profesionales…”. Si formalmente la normativa anuda la actuación al entorno colegial, en lo material, la propia LOPS (art. 4.7.b) establece que la práctica (los criterios de actuación) “…deben estar basados en la evidencia científica” (1). Pueden identificarse más previsiones parecidas en el resto de normativa que afecta al ejercicio de la profesión de Dietista-Nutricionista (2).

En este sentido, el Colegio de Dietistas-Nutricionistas de Cataluña, en ejercicio de sus competencias, pero también en interés de responder las muchas consultas recibidas al respecto, se ve en la obligación de emitir su posicionamiento público en relación al artículo-entrevista que se publicó en La Vanguardia el pasado 1 de abril de 2019 con el título Carla Zaplana: ‘Es mejor comer solo dos o tres veces al día’ (3).

Existen en el texto una serie de afirmaciones de las que pueden extractarse, sin vocación de exhaustividad, muchas que no están basadas en la evidencia y otras que no solo no lo están, sino que pueden derivar en prácticas de riesgo para la salud. Ello supone, además de un peligro, una presunta contravención del principio de precaución del artículo 3.d de la Ley General de Salud Pública (4). De entre tales afirmaciones podríamos destacar:

1) Comer a menudo “genera residuos” e impide que el sistema digestivo tenga un “descanso para repararse, para limpiarse”. La mal llamada “medicina” ayurvédica es una pseudociencia peligrosa (5), de ahí que basarse en ella para emitir consejos de salud resulta claramente desacertado. No constan en la literatura científica pruebas de que comer a menudo genere sustancias peligrosas (estrategia de búsqueda en PubMed: “Toxins, Biological”[Mesh] AND “Snacks”[Mesh]). En el denominado “Consenso español de obesidad” se detalló que el número de ingestas no está relacionado con la obesidad (6). Una revisión más reciente no halló pruebas de que comer entre horas genere diferencias en el peso, en el incremento del peso con el paso del tiempo, en el porcentaje de grasa corporal, en la circunferencia de la cintura o en el cociente cintura/cadera (7).

2) “La nutricionista catalana […] asegura que consumir lácteos es peor que comer carne”. Existiría según ella una relación entre “un nivel alto de caseína, una de las proteínas principales de la leche, con el cáncer”. En contra de lo anterior, el informe del WCRF (World Cancer Research Fund) considera que las pruebas que relacionan el consumo de leche con un menor riesgo de cáncer colorrectal son más fiables que las que observan un posible mayor riesgo de cáncer de próstata atribuible a su ingesta. Sea como sea, la relación entre carnes rojas y cárnicos procesados y el riesgo de cáncer está bien establecida, lo que inspira que las recomendaciones del propio WCRF vayan justo en sentido contrario al que se hace en el texto (8).

3) Los lácteos “son muy adictivos, especialmente el queso”. No existen pruebas de una supuesta “adicción a los alimentos” en humanos en base a estudios bien diseñados, según reconoce la Academy of Nutrition and Dietetics (9). En palabras de Macdonald y colaboradores “experimentar un deseo o ‘antojo’ por un alimento, no significa que la comida en cuestión sea adictiva” (10). Si bien es cierto que un estudio publicado por Schulte y colaboradores se tradujo en varios titulares sensacionalistas (11), los propios autores desmintieron que el queso genere adicción, entendiendo como tal la que producen las drogas (12).

4) Para la entrevistada, los aminoácidos de los vegetales, a diferencia de lo que ocurre con los presentes en los animales “ya están sueltos, algo que facilita el trabajo al organismo y no genera tantos residuos”. No nos consta que ningún manual de nutrición o bioquímica, ninguna revisión de la literatura científica o ningún dictamen científico identifique pruebas de que los aminoácidos en los vegetales estén “sueltos” (13,14). En cuanto a los “residuos”, el metaanálisis de Devries y colaboradores no observó daño renal en adultos sanos en función del tipo de proteína (animal o vegetal) consumida (15).

5) El consumo de algas como fuente de proteína puede, en contra de lo que sugiere la entrevista, desaconsejarse. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, en sus siglas en inglés) considera que las algas pueden tener un contenido “extremadamente alto de yodo”, algo que podría generar trastornos tiroideos a escala poblacional (16).

6) El suplemento de vitamina B12 se aconseja, en la entrevista, para el caso de “una alimentación 100% vegetal”. Entendemos por tanto que la entrevistada desconoce gravemente que desde el año 2013 el consenso científico recomienda suplementar con B12 no solo a las personas veganas, sino también a  las vegetarianas (17).

7) Se propone desayunar agua con limón o vinagre de manzana porque “alcaliniza el cuerpo y ayuda a desinflamarse”, o “zumo o un batido verde: vegetales con un poco de fruta”, dado que “tiene una función depurativa”. Son afirmaciones sin fundamento científico. Dichas prácticas ni “depuran” ni mucho menos alteran el pH de la sangre, pudiendo citarse a modo de ejemplo la postura del Instituto Americano para la Investigación del Cáncer (18). Sin embargo, tanto el limón como el vinagre son agentes potencialmente capaces de erosionar la dentina y el esmalte dental si se consumen alejados de las comidas (ej. en ayunas) (19). Los batidos verdes no solo no han demostrado “depurar” sino que pueden generar desequilibrios nutricionales (20). La EFSA considera que los batidos verdes suponen un riesgo emergente por su elevado contenido en ácido oxálico (21).

8) Según el artículo, no conviene tomar fruta de postre porque sus azúcares “muy fáciles de absorber” fermentan. Sin embargo, el consumo de fruta entera (cuyos azúcares se denominan “azúcares intrínsecos”) solo se han relacionado con beneficios para la salud (22) y con la prevención de patologías crónicas, sin distinción de la hora del día en que se consuman (23).

En suma, muchos de los consejos que aparecen en el artículo-entrevista se alejan indiscutiblemente de la actual ciencia de la nutrición. Seguirlos puede generar desorientación en la población y producir desequilibrios dietéticos, algo relevante si tenemos en cuenta que la primera causa de muerte en Europa son las enfermedades cardiovasculares y que la principal causa de tales enfermedades son factores dietéticos modificables (24). El CODINUCAT entiende que algunas de las prácticas que se denuncian en el presente texto supondrían un riesgo para la población. Por tanto, aconsejamos a la población no siga los consejos de la Sra. Carla Zaplana y siempre se acuda a un dietista-nutricionista colegiado.

La Junta de Gobierno del CODINUCAT

Bibliografía citada:

 1. Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias. «BOE» núm. 280, de 22/11/2003. [Consultado el 3 de abril de 2019] Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-21340
 2. Ojuelos F. El derecho de la nutrición. Salamanca: Editorial Amarante; 2018.
 3. Ferro L. Carla Zaplana: “Es mejor comer solo dos o tres veces al día”. La Vanguardia. 1 de abril de 2019. Disponible en: https://web.archive.org/web/20190403115650/https://www.lavanguardia.com/comer/al-dia/20190401/461319162390/carla-zaplana-entrevista-come-limpio-mejor-comer-dos-veces-dia.html
 4. Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. «BOE» núm. 240, de 5 de octubre de 2011. [Consultado el 3 de abril de 2019]. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-15623
 5. Ernst E. El blog de Edzard Ernst [blog en Internet]. Ayurvedic medicines: efficacy doubtful with considerable risks. 4 de agosto de 2014. [Consultado el 3 de abril de 2019].Disponible en: https://web.archive.org/web/20190403115917/https://edzardernst.com/2014/08/ayurvedic-medicines-efficacy-doubtful-with-considerable-risks/
 6. Gargallo Fernández M, Basulto Marset J, Breton Lesmes I, Quiles Izquierdo J, Formiguera Sala X, Salas-Salvadó J, et al.Evidence-based nutritional recommendations for the prevention and treatment of overweight and obesity in adults (FESNAD-SEEDO consensus document). Methodology and executive summary (I/III). Nutr Hosp. 2012 May-Jun;27(3):789-99. doi: 10.3305/nh.2012.27.3.5678.
 7. Casazza K, Brown A, Astrup A, Bertz F, Baum C, Brown MB, et al. Weighing the Evidence of Common Beliefs in Obesity Research. Crit Rev Food Sci Nutr. 2015;55(14):2014-53.
 8. World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research. Limit red and processed meat. Eat no more than moderate amounts of red meat and little, if any, processed meat. [Consultado el 3 de abril de 2019]. Disponible en: https://web.archive.org/web/20190403120822/https://www.wcrf.org/dietandcancer/recommendations/limit-red-processed-meat
 9. Fitch C, Keim KS; Academy of Nutrition and Dietetics.Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: use of nutritive and nonnutritive sweeteners. J Acad Nutr Diet. 2012 May;112(5):739-58.
 10. Macdonald IA, Francis ST, Gowland PA, Hardman CA, Halford JC.Brain activation in relation to specific dietary components: what does fMRI measure and how should one interpret cravings for certain foods? Am J Clin Nutr. 2013 Sep;98(3):633-4.
 11. Schulte EM, Avena NM, Gearhardt AN.Which foods may be addictive? The roles of processing, fat content, and glycemic load. PLoS One. 2015 Feb 18;10(2):e0117959.
 12. Brookshire B. No, cheese is not just like crack. 30 de octubre de 2015. [Consultado el 3 de abril de 2019]. Disponible en: https://web.archive.org/save/https://www.sciencenews.org/blog/scicurious/no-cheese-not-just-crack
 13. Young VR, Pellett PL. Plant proteins in relation to human protein and amino acid nutrition. Am J Clin Nutr. 1994 May;59(5 Suppl):1203S-1212S.
 14. EFSA NDA Panel (EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies), 2012. Scientific Opinion on Dietary Reference Values for protein. EFSA Journal 2012;10(2):2557,
 15. Devries MC, Sithamparapillai A, Brimble KS, Banfield L, Morton RW, Phillips SM. Changes in Kidney Function Do Not Differ between Healthy Adults Consuming Higher- Compared with Lower- or Normal-Protein Diets: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Nutr. 2018 Nov 1;148(11):1760-1775.
 16. European Food Safety Authority, EFSA. Tolerable Upper Intake Levels For Vitamins and Minerals. Febrero de 2016. [Consultado el 3 de abril de 2019]. Disponible en: http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/efsa_rep/blobserver_assets/ndatolerableuil.pdf
 17. Pawlak R, Parrott SJ, Raj S, Cullum-Dugan D, Lucus D. How prevalent is vitamin B(12) deficiency among vegetarians? Nutr Rev. 2013 Feb;71(2):110-7.
 18. American Institute for Cancer Research. Alcaline diets. 2019. [Consultado el 3 de abril de 2019]. Disponible en: https://web.archive.org/web/20190403122106/http://www.aicr.org/patients-survivors/healthy-or-harmful/alkaline-diets.html
 19. Zimmer S, Kirchner G, Bizhang M, Benedix M. Influence of various acidic beverages on tooth erosion. Evaluation by a new method. PLoS One. 2015 Jun 2;10(6):e0129462.
 20. Klein AV, Kiat H. Detox diets for toxin elimination and weight management: a critical review of the evidence. J Hum Nutr Diet. 2015 Dec;28(6):675-86..
 21. EFSA (European Food Safety Authority), Afonso A, Garcia Matas R, Germini A, Merten C, Robinson T, 2016.Technical report on EFSA’s activities on emerging risks in 2015. EFSA supporting publication2016: EN-1100. 22. [Consultado el 3 de abril de 2019]. Disponible en: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/sp.efsa.2016.EN-1100
 22. Basulto J. El País. ¿Por qué no engorda la fruta, si tiene azúcar? 13 de junio de 2018. [Consultado el 3 de abril de 2019]. Disponible en: https://web.archive.org/save/https://elpais.com/elpais/2018/06/08/ciencia/1528469553_586735.html
 23. World Health Organization. Increasing fruit and vegetable consumption to reduce the risk of noncommunicable diseases. 11 de febrero de 2019. [Consultado el 3 de abril de 2019]. Disponible en: https://www.who.int/elena/titles/fruit_vegetables_ncds/en/
 24. European Heart Network. European Cardiovascular Disease Statistics 2017. Febrero de 2017. [Consultado el 3 de abril de 2019]. Disponible en: http://www.ehnheart.org/images/CVD-statistics-report-August-2017.pdf

COMUNICAT OFICIAL SOBRE LA CREACIÓ I POSADA EN MARXA DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE DIETISTAS-NUTRICIONISTAS

4 de Març de 2019

COMUNICAT OFICIAL SOBRE LA CREACIÓ I POSADA EN MARXA DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE DIETISTAS-NUTRICIONISTAS

 

 • El passat divendres dia 1 de març va tenir lloc, a Madrid, la constitució oficial del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas.
 • El degà de CODINAN, D. Luis J. Morán Fagúndez va ser triat com a President de la Comissió Executiva del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas.

El passat divendres dia 1 de març va tenir lloc, a Madrid, la constitució oficial del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas. Amb data 2 de febrer de 2019 es va publicar al BOE l’Orden SCB / 85/2019, de 16 de gener, per la qual es publiquen els Estatuts provisionals del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas, PAS IMPRESCINDIBLE PER A LA CREACIÓ DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE DIETISTAS-NUTRICIONISTAS DE FORMA LEGAL. La presidència i secretaria de la Comissió Gestora van convocar a TOTS els col·legis professionals de Dietistes-Nutricionistes formalment constituïts per a la creació i posada en marxa del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas. En aquest acte de constitució del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas va tenir lloc l’elecció de la Comissió Executiva que dirigirà l’organisme durant els propers quatre anys, resultant elegit com a president d’aquesta Comissió Executiva el Degà de CODINAN, D. Luis J . Morán Fagúndez.    Després d’aquest acte de constitució, la Comissió Executiva del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas queda conformada de la següent manera:

PRESIDENT Luis Juan Morán Fagúndez.
Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Andalucía
VICEPRESIDENTA

PRIMERA

Paula Crespo Escobar
Col·legi Oficial de Dietistes-Nutricionistes de la Comunitat Valenciana
VICEPRESIDENTA

SEGONA

Nancy Elvira Babio Sánchez
Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya
SECRETARI

GENERAL

Jorge Ibarra Morato
Colegio Profesional Dietistas-Nutricionistas de Madrid
VICESECRETARIA GENERAL Mar Navarro López
Colegio de Dietistas-Nutricionistas de Castilla La Mancha
TRESORERA Diana Martínez García
Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Castilla y León
VICETRESORER Luis Hidalgo Abenza
Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Región de Murcia
SUPLENT 1 Pablo Antonio López Cáceres
Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Andalucía
SUPLENT 2 Marta Planas Guillamón
Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya
SUPLENT 3 Maria Luján Soler Santoro
Colegio Profesional Dietistas-Nutricionistas de Madrid

 

L’acte de constitució ha comptat amb la presència del Dr. José Luis Baquero, director i Coordinador Científic del Foro Español de Pacientes. Joaquín Pascual, Cap d’Àrea de la Subdirección General de Control y Laboratorios Alimentarios. Dirección General de la Indústria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Sra. Pilar Camps Esteve Subdirectora General de Promoción y Vigilancia en Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social i D. Adolfo Ezquerra Canalejo, Director General de Inspección y Ordenación, Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.    En els últims anys ha existit una confusió tant en l’àmbit professional com en l’opinió pública respecte a la figura del Consejo General, atès que en ocasions S’HA DONAT VALIDESA A UN ORGANISME DE NATURA PRIVADA. Ara, la posada en marxa oficial del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas suposa un reconeixement que portem anys reclamant el seu paper com a agent rellevant en el marc sanitari i social actual.

FIRMAT,

LA JUNTA DE GOVERN DEL COL·LEGI DE DIETISTES-NUTRICIONISTES DE CATALUNA (CODINUCAT)

 

SRA. NANCY BABIO SÁNCHEZ. PRESIDENTA

SRA. MARTA PLANAS GUILLAMÓN. VICEPRESIDENTA

SRA. INÉS NAVARRO BLANCH. SECRETARIA

SRA. ROSER MARTÍ CID. VICESECRETARIA

SR. MIGUEL REVERTE LORENZO. TRESORER

SRA. ELENA MAESTRE GONZÁLEZ. VICETRESORERA

SRA. NÚRIA LLATA VIDAL. VOCAL

SRA. ANNA PIBERNAT I TORNABELL. VOCAL

SRA. BLANCA SALINAS ROCA. VOCAL

SRA. GLÒRIA GÓMEZ LÓPEZ. VOCAL

SRA. SÒNIA VALLÉS MARTÍ. VOCAL

SRA. RITA SIMORRA PUIGDOLLERS. VOCAL

Els dietistes-nutricionistes avancen en la defensa de la seva professió amb la constitució del seu Consell General

 L’Assemblea General Constituent escollirà, el proper 1 de març, a la Comissió Executiva que dirigirà l’organisme durant els propers 4 anys

 Madrid, 13 de febrer. Després de més de quatre anys d’espera des de la publicació de la Llei per a la creació del Consell General de Col·legis Oficials de Dietistes-Nutricionistes d’Espanya, la constitució formal i oficial d’aquest organisme està cada vegada més a prop per als professionals de la dietètica i la nutrició del nostre país. Laura Carreño, presidenta del Col·legi Professional de dietistes-nutricionistes de Castella i Lleó (CODINUCYL), en qualitat de presidenta de l’actual Comissió gestora d’aquest Consell General, ha convocat, per al dia 1 de març de 2019, l’Assemblea General Constituent. Una convocatòria que ha estat possible després de la publicació, el passat dos de febrer, dels Estatuts Provisionals del Consell General de Col·legis Oficials de Dietistes-Nutricionistes en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

“Es tracta d’un pas molt important per a la nostra professió que per fi es mereix tenir un organisme que la representi, a l’altura d’altres col·legis professionals i col·legiats”, ha indicat Carreño. Fins a la data, no existia un òrgan oficial que, amb caràcter nacional, pogués representar i defensar els interessos del col·lectiu com sí passa en altres àmbits de treball.

La publicació d’aquests Estatuts Provisionals, que permeten l’efectiva constitució del Consell General, ha estat aplaudida pels representants dels Col·legis de Dietistes-Nutricionistes, els que advoquen per treballar units per dignificar la professió “amb responsabilitat, serietat i, sobretot, legalitat “.

En els últims anys ha existit una confusió tant en l’àmbit professional com en l’opinió pública respecte a la figura del Consell General atès que en ocasions s’ha donat validesa a un organisme, de naturalesa privada, que no és la corporació de dret públic que es constituirà formalment el pròxim 1 de Març. Ara, la posada en marxa oficial del Consell General de Col·legis Oficials de Dietistes-Nutricionistes suposa un reconeixement a una professió que fa anys que reclama el seu paper com a agent rellevant en el marc sanitari i social actual.

“En repetides ocasions hem instat a treballar units des de l’únic òrgan legítim que regeix de moment el Consell i que és la Comissió Gestora”, apunten des de la Comissió Gestora. A aquesta Assemblea estan convocats tots els col·legis professionals formalment constituïts que tenen, fins al pròxim 20 de febrer, per presentar les seves candidatures

Los dietistas-nutricionistas avanzan en la defensa de su profesión con la constitución de su Consejo General

La Asamblea General Constituyente escogerá, el próximo 1 de marzo, a la Comisión Ejecutiva que dirigirá el organismo durante los próximos 4 años

Madrid, 13 de febrero. Tras más de cuatro años de espera desde la publicación de la Ley para la creación del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas de España, la constitución formal y oficial de este organismo está cada vez más cerca para los profesionales de la dietética y la nutrición de nuestro país. Laura Carreño, presidenta del Colegio Profesional de dietistas-nutricionistas de Castilla y León (CODINUCYL), en calidad de presidenta de la actual Comisión Gestora de dicho Consejo General, ha convocado, para el día 1 de marzo de 2019, la Asamblea General Constituyente. Una convocatoria que ha sido posible tras la publicación, el pasado dos de febrero, de los Estatutos Provisionales del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas en el Boletín oficial del Estado (BOE).

“Se trata de un paso muy importante para nuestra profesión que por fin se merece tener un organismo que la represente, a la altura de otros colegios profesionales y colegiados”, ha indicado Carreño. Hasta la fecha, no existía un órgano oficial que, con carácter nacional, pudiera representar y defender los intereses del colectivo como sí ocurre en otros ámbitos de trabajo.

La publicación de estos Estatutos Provisionales, que permiten la efectiva constitución del Consejo General, ha sido aplaudida por los representantes de los Colegios de Dietistas-Nutricionistas, quienes abogan por trabajar unidos para dignificar la profesión “con responsabilidad, seriedad y, sobre todo, legalidad”.

En los últimos años ha existido una confusión tanto en el ámbito profesional como en la opinión pública respecto a la figura del Consejo General dado que en ocasiones se ha dado validez a un organismo, de naturaleza privada, que no es la corporación de derecho público que  se va a Constituir formalmente el próximo 1 de Marzo. Ahora, la puesta en marcha oficial del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas supone un reconocimiento a una profesión que lleva años reclamando su papel como agente relevante en el marco sanitario y social actual.

“En repetidas ocasiones hemos instado a trabajar unidos desde el único órgano legítimo que rige de momento el Consejo y que es la Comisión Gestora”, apuntan desde la Comisión Gestora. A esta Asamblea están convocados todos los colegios profesionales formalmente constituidos que tienen, hasta el próximo 20 de febrero, para presentar sus candidaturas.

Estatuts Provisionals del nostre Consell General de Col·legis Oficials de Dietistes-Nutricionistes.

Benvolgut col·legiat/da

Ens complau informar-vos que s’han publicat els Estatuts Provisionals del nostre Consell General de Col·legis Oficials de Dietistes-Nutricionistes.

Ara la presidenta de la Comissió Gestora, la Sra. Laura Carreño, presidenta de CODINUCYL, haurà de convocar l’Assemblea Constituent i l’elecció dels òrgans de govern.

Durant molts anys s’ha estat confonent als dietistes-nutricionistes tant del nostre país com a nivell internacional explicant l’existència i la conformació dels òrgans de govern d’un autodenominat  “Consejo General”.

En repetides ocasions hem instat a treballar units des de l’únic òrgan legítim que regeix de moment i que és la Comissió Gestora. Actualment aquest audodenominado “Consejo General” continua desoint la legalitat vigent.

Denunciem públicament que l’autoanomenat “Consejo General” està generant un mal gratuït i perfectament evitable a la professió,  que té uns responsables identificats i allunyats de qualsevol conducta racional, negociadora, democràtica i conciliadora. Des d’aquests moments, cridem a la reflexió i requerim urgentment el cessament de les seves accions, així com el tancament immediat de la pàgina web.

La publicació dels estatuts provisionals confirma el que veníem defensant els representants dels Col·legis de Dietistes-Nutricionista d’Andalusia (CODINAN), Catalunya (CODINUCAT), Castella La Manxa (CODINCAM), Castella i Lleó (CODINUCYL), Madrid (CODINMA), Murcia (CODINMUR) i València (CODINUCOVArespecte a que el “Consejo General” no era oficial i per tant no podia tenir una junta executiva, només existeix la Comissió Gestora integrada per un representant de cadascun dels col·legis que estan legítimament constituïts.

Així doncs, com a legítims representants triats democràticament continuarem lluitant pels interessos dels dietistes-nutricionistes de Catalunya fins a les últimes conseqüències per dignificar la nostra professió amb responsabilitat, serietat i sobretot legalitat.

Estatutos Provisionales de nuestro Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas.

Estimados/das

Nos complace informaros que se han publicado los Estatutos Provisionales de nuestro Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas.

Ahora la presidenta de la Comisión Gestora, Sra. Laura Carreño, presidenta de CODINUCYL  deberá  convocar la Asamblea Constituyente y la elección de los órganos de gobierno.

Durante muchos años se ha estado confundiendo a los dietistas-nutricionistas tanto de nuestro país como a nivel internacional diciendo de la existencia y conformación de los órganos de gobierno de un autodenominado Consejo General .

En repetidas ocasiones hemos  instado a trabajar unidos desde el único órgano legítimo que rige de momento y que es la Comisión GestoraActualmente éste autodenominado Consejo General sigue desoyendo la legalidad vigente.

Denunciamos públicamente que el autodenominado Consejo General está generando un daño gratuito y perfectamente evitable a la profesión, que tiene unos responsables identificados y alejados de cualquier conducta racional, negociadora, democrática y conciliadora. Llamamos a la reflexión desde estos momentos y requerimos urgentemente el cese de sus acciones, así como el cierre inmediato de la página web.

La publicación de los estatutos provisionales confirma lo que veníamos defendiendo los representantes de los Colegios de Dietistas-Nutricionistas de Andalucía (CODINAN), Cataluña (CODINUCAT), Castilla La Mancha (CODINCAM), Castilla y León (CODINUCYL), Madrid (CODINMA), Murcia (CODINMUR) y Valencia (CODINUCOVA) respecto a que el consejo general no era oficial y por tanto no podía tener una junta ejecutiva, sólo existe la Comisión Gestora integrada por un representante de cada uno de los colegios legítimamente constituidos.

Así pues, como legítimos representantes elegidos democráticamente seguiremos luchando por los intereses de los dietistas-nutricionistas de Cataluña hasta las últimas consecuencias para dignificar nuestra profesión con responsabilidad, seriedad y sobre todo legalidad.

Diverses associacions i entitats de ciències de la salut demanen al Govern la reducció de l’IVA del 10% al 4% per als pans integrals i de fibra.

Nou informe científic sobre la fiscalitat del pa

 

Diverses associacions i entitats de ciències de la salut demanen al Govern la reducció de l’IVA del 10% al 4% per als pans integrals i de fibra.

 

“És paradoxal que els pans més saludables tinguin l’IVA més alt” 

La mesura permetria que les classes menys benestants accedissin a aquest tipus de pans, que contribueixen a evitar malalties cròniques. 

Barcelona 16 de gener de 2019. En l’informe científic realitzat per Joan Quilez de l’Associació Espanyola de Tècnics Cerealistes (AETC); Nancy Babio i Jordi Sales-Salvadó de la Unitat de Nutrició Humana de la Facultat de Medicina i de Ciències de la Salut, Universitat Rovira i Virgili, i avalat per diverses associacions i entitats de ciències de la salut relacionades amb l’alimentació i la nutrició, es demana al Govern que es redueixi l’IVA dels pans especials (integral i de fibra), d’un 10% a un 4%, per ser els que reuneixen les millors característiques nutricionals, per contribuir a evitar malalties cròniques no transmissibles (MCNT), com la diabetis, el càncer i les cardiovasculars.

Se sol·licita “la unificació dels tipus d’IVA del pa al 4%, exceptuant aquells que incorporin sucres i greixos de qualsevol origen, excepte el cas de l’oli d’oliva, que forma part d’alguns pans tradicionals espanyols i que també ha demostrat les seves bones qualitats nutricionals. Això implicaria una millora significativa en la capacitat adquisitiva de pans amb elevat interès nutricional”.

Segons un estudi de la UE la rebaixa de preu dels productes de qualitat permet especialment el seu accés a les classes més desfavorides contribuint a una millor alimentació. Espanya és un dels països de la UE on l’escletxa socioeconòmica és més acusada i en aquest sentit cal destacar que Irlanda o el Regne Unit, amb índexs de desigualtat inferiors, apliquen un IVA de 0% a la majoria dels aliments. 

Sota el títol “la política fiscal en el pa, la paradoxa espanyola” l’informe científic assenyala que les malalties cròniques no transmissibles van estretament lligades als grups de menys recursos socials, econòmics i educatius. En aquest context, els grups de menor renda serien els més beneficiats amb aquesta baixada de preu. “L’actual situació del pa és una autèntica paradoxa dins de les polítiques fiscals amb focus en la salut pública, ja que no incentiva el consum de pans amb evident interès nutricional, la qual cosa hauria de ser corregit com més aviat millor”.

A més, facilitar l’accés al pa especial, és una acció sobre el cost eficient en termes de salut amb el consegüent impacte en la reducció de la despesa sanitària. Referent a això, es destaca que hi ha una relació entre consum de cereals integrals, inclòs el pa, i les malalties cròniques no transmissibles (MCNT). La ingesta de tres o més porcions de cereals integrals al dia s’associa a un 20-30% menor risc de malalties cardiovasculars (ECD), no observant aquesta associació amb el pa procedent de cereal refinat. El consum de pans integrals o similars s’associa també a un 20-30% de reducció en el risc de patir diabetis tipus 2 i en la protecció enfront de diversos tipus de càncer.

Un altre avantatge del pa integral davant el convencional és la sal. Això és un factor clau en salut pública a causa de la gran importància que té la reducció modesta de sal a la dieta. En una aproximació teòrica duta a terme a USA, la reducció del consum de sal en 1 g / dia implicava una disminució anual mitjana de 26.000 infarts de miocardi, 16.500 embòlies i de 22.500 morts per qualsevol causa. De la mateixa manera, la paradoxa del pa es dóna també amb el pa baix en sal gravat amb un 10% en lloc de ser-ho amb un 4%.

 El 90% de les morts són degudes a les malalties cròniques no transmissibles 

A Espanya, el 91% de les morts es deuen a les MCNT. En aquest sentit, la malaltia cardiovascular i el càncer suposen el 31% i el 28% de les morts respectivament. Pel que fa a factors de risc, el 46,7% de la població espanyola és hipercolesterolèmica, el 37,6% té hipertensió, el 22,8% tabaquisme, el 22,8% obesitat i el 6,2% diabetis mellitus. Una dada encara més preocupant és l’obtingut per l’estudi ALADÍ, en què la prevalença del sobrepès i l’obesitat en la població infantil se situa en 23,2% i 18,1% respectivament.

Reducció del cost sanitari, que suposa un 10% del PIB 

Els costos sanitaris són un altre dels factors clau en el control de les MCNT. El 2010 la despesa sanitària va suposar prop del 10% del PIB a Espanya i actualment, el percentatge de la despesa total sanitària causat directament per aquest tipus de malalties és 52% a l’obesitat, el 15% en malalties cardiovasculars, 7% en diabetis, 6% en càncer, 3% en osteoporosi i un 17% en altres conceptes. Val la pena ressaltar que a Espanya el cost econòmic de l’obesitat suposa el 7% de la despesa sanitària, el que es tradueix en 2.500 milions d’euros a l’any.

L’obesitat i les MCNT estan lligades a la desigualtat econòmica i social, la qual cosa ocasiona una terrible desigualtat social. Més del 82% de les morts d’origen cardiovascular es produeixen en països amb baixos o mitjans ingressos, i a Espanya les taxes d’obesitat infantil són vuit punts superiors a les famílies amb menys recursos. Les dades epidemiològiques mostren que la qualitat de la dieta segueix un component socioeconòmic: les dietes de millor qualitat i varietat estan associades amb un major poder adquisitiu, mentre que les dietes d’alta densitat energètica, que són pobres en alguns nutrients, són consumides preferentment per persones de baix nivell socioeconòmic.

Un 22% de la població espanyola viu en risc de pobresa 

A Espanya un 22,3% de la seva població viu en risc de pobresa, percentatge superat per Romania i Bulgària, enfront del 13,6% de França o el 17,3% de la mitjana de l’Europa dels 27. El coeficient Gini, que mesura la desigualtat d’ingressos en els habitants d’un país, va col·locar a Espanya el 2016 al 34,5%, valor només superat per Romania i Lituània, i allunyat d’Alemanya, amb el 29,5%, o Islàndia, amb el 25%.

El consum de pa a Espanya 

L’evolució del consum de pa a Espanya té una tendència generalitzada a la baixa. Els factors que incideixen són diversos, però en general vam assistir a una desviació del patró saludable de dieta mediterrània juntament amb condicionants de tipus social i mediàtic. Aquesta evolució forma part d’un profund canvi en els patrons de consum dels últims 40 anys, en els quals els productes carnis es consumeixen per sobre de les recomanacions, observant paral·lelament un declivi de cereals i derivats, fruites, verdures i llegums. 

Altres aliments saludables afectats per un IVA excessiu 
Hi ha altres aliments amb similar problema. Així per exemple la pasta alimentària integral, l’oli d’oliva verge extra o el iogurt també tenen un IVA del 10%, mentre la llet o el formatge gaudeixen d’un IVA superreduït del 4%. L’informe destaca que és important en els anys vinents revisar a fons la política fiscal en relació als aliments a Espanya amb la mirada focalitzada en les directrius de Salut Pública per millorar la salut dels espanyols en base a les evidències científiques.  

L’informe científic està avalat per l’Associació Espanyola de Tècnics Cerealistes (AETC), Societat Espanyola de Arteriosclerosi (SIGUI), Col·legis de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya, Castella i Lleó, Madrid, Múrcia i Castella-la Manxa, Associació de Celíacs de Catalunya, Societat Científica Espanyola de Dietètica i Nutrició, la Societat Catalana d’Alimentació i Dietètica, Centre Català de la Nutrició de l’Institut d’Estudis Catalans (CCNIEC), Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (SSCC / CAMFiC), i l’Escola tècnica Superior d’Enginyeria Agronòmica, Alimentària i de Biosistemes de la Universitat Politècnica de Madrid.

Per accedir a l’estudi complet: Link

Diversas asociaciones y entidades de ciencias de la salud piden al Gobierno la reducción del IVA del 10 % al 4% para los panes integrales y de fibra.

Novedoso informe científico sobre la fiscalidad del pan

Diversas asociaciones y entidades de ciencias de la salud piden al Gobierno la reducción del IVA del 10 % al 4% para los panes integrales y de fibra.

 

“Es paradójico que los panes más saludables tengan el IVA más alto”

 

La medida permitiría que las clases menos acomodadas accediesen a este tipo de panes, que contribuyen a evitar enfermedades crónicas.

Barcelona 16 de enero de 2019. En el informe científico realizado por Joan Quilez de la Asociación Española de Técnicos Cerealistas (AETC); Nancy Babio y Jordi Salas-Salvadó de la Unidad de Nutrición Humana de la Facultad de Medicina y de Ciencias de la Salud, Universidad Rovira i Virgili, y avalado por diversas asociaciones y entidades de ciencias de la salud relacionadas con la alimentación y la nutrición se pide al Gobierno que se reduzca el IVA de los panes especiales (integral y de fibra), de un 10% a un 4%, por ser los que reúnen las mejores características nutricionales, para contribuir a evitar enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), como la diabetes, el cáncer  y las cardiovasculares.

Se solicita “la unificación de los tipos de IVA del pan al 4%, exceptuando aquellos que incorporen azúcares y grasas de cualquier origen, salvo el caso del aceite de oliva, que forma parte de algunos panes tradicionales españoles  y que también ha demostrado sus buenas cualidades nutricionales. Ello implicaría una mejora significativa en la capacidad adquisitiva de panes con elevado interés nutricional”.

Según un estudio de la UE la rebaja de precio de los productos de calidad permite especialmente su acceso a las clases más desfavorecidas contribuyendo a una mejor alimentación. España es uno de los países de la UE donde la brecha socio económica es más acusada y en este sentido cabe destacar que Irlanda o Reino Unido, con índices de desigualdad inferiores, aplican un IVA de 0% a la mayoría de los alimentos.

Bajo el título “la política fiscal en el pan, la paradoja española” el informe científico señala que las enfermedades crónicas no transmisibles van estrechamente ligadas a los grupos de menos recursos sociales, económicos y educativos. En este contexto, los grupos de menor renta serían los más beneficiados con esta bajada de precio. “La actual situación del pan es una auténtica paradoja dentro de las políticas fiscales con foco en la salud pública, ya que desincentiva el consumo de panes con evidente interés nutricional, lo cual debería ser corregido lo antes posible”.

Además, facilitar el acceso al pan especial, es una acción coste eficiente en términos de salud con el consiguiente impacto en la reducción de gasto sanitario. A este respecto, se destaca que existe una relación entre consumo de cereales integrales, incluido el pan, y las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT). La ingesta de tres o más porciones de cereales integrales al día se asocia a un 20-30%menor riesgo de enfermedades cardiovasculares (ECD), no observándose esta asociación con el pan procedente de cereal refinado. El consumo de panes integrales o similares se asocia también a un 20-30% de reducción en el riesgo de padecer diabetes tipo 2 y en la protección frente a varios tipos de cáncer.

Otra ventaja del pan integral frente el convencional es la sal. Esto es un factor clave en salud pública debido a la gran importancia que tiene la reducción modesta de sal en la dieta. En una aproximación teórica llevada a cabo en USA, la reducción del consumo de sal en 1 g/día implicaba una disminución anual media de 26.000 infartos de miocardio, 16.500 embolias y de 22.500 muertes por cualquier causa. Del mismo modo, la paradoja del pan se da también con el pan bajo en sal gravado con un 10% en lugar de serlo con un 4%.

El 90% de las muertes son debidas a las enfermedades crónicas no transmisibles

 En España, el 91% de las muertes se deben a las ECNT. En este sentido, la enfermedad cardiovascular y el cáncer suponen el 31% y 28% de las muertes respectivamente. En cuanto a factores de riesgo, el 46,7% de la población española es hipercolesterolémica, el 37,6% tiene hipertensión, el 22,8% tabaquismo, el 22,8% obesidad y el 6,2% diabetes mellitus. Un dato todavía más preocupante es el obtenido por el estudio ALADINO, en el que la prevalencia del sobrepeso y la obesidad en la población infantil se sitúa en 23,2% y 18,1% respectivamente.

Reducción del coste sanitario, que supone un 10% del PIB

Los costes sanitarios son otro de los factores clave en el control de las ECNT. En 2010 el gasto sanitario supuso cerca del 10% del PIB en España y actualmente, el porcentaje del

gasto total sanitario causado directamente por este tipo de enfermedades es 52% en la obesidad, 15% en enfermedades cardiovasculares, 7% en diabetes, 6% en cáncer, 3% en osteoporosis y un 17% en otros conceptos. Merece la pena resaltar que en España el coste económico de la obesidad supone el 7% del gasto sanitario, lo que se traduce en 2.500 millones de euros al año.

La obesidad y las ECNT están ligadas a la desigualdad económica y social, lo que ocasiona una terrible inequidad social. Más del 82% de las muertes de origen cardiovascular se producen en países con bajos o medianos ingresos, y en España las tasas de obesidad infantil son ocho puntos superiores en las familias con menos recursos. Los datos epidemiológicos muestran que la calidad de la dieta sigue un componente socioeconómico: las dietas de mejor calidad y variedad están asociadas con un mayor poder adquisitivo, mientras que las dietas de alta densidad energética, que son pobres en algunos nutrientes, son consumidas preferentemente por personas de bajo nivel socioeconómico.

Un 22% de la población española vive en riesgo de pobreza

 En España un 22,3% de su población vive en riesgo de pobreza, porcentaje superado por Rumanía y Bulgaria, frente al 13,6% de Francia o el 17,3% de la media de la Europa de los 27.  El coeficiente Gini, que mide la desigualdad de ingresos en los habitantes de un país, colocó a España en 2016 en el 34,5%, valor sólo superado por Rumanía y Lituania, y alejado de Alemania, con el 29,5% o Islandia, con el 25%.

El consumo de pan en España

La evolución del consumo de pan en España tiene una tendencia generalizada a la baja. Los factores que inciden son varios, pero en general asistimos a una desviación del patrón saludable de dieta mediterránea junto con condicionantes de tipo social y mediático. Esta evolución forma parte de un profundo cambio en los patrones de consumo de los últimos 40 años, en los que los productos cárnicos se  consumen por encima de las  recomendaciones, observándose paralelamente un declive de cereales y derivados, frutas, verduras y legumbres.

Otros alimentos saludables afectados por un IVA excesivo

Existen otros alimentos con similar problema. Así por ejemplo la pasta alimentaria integral, el aceite de oliva extra virgen o el yogur también tienen un IVA del 10%, mientras  la leche o el queso gozan de un IVA supereducido del  4%. El informe destaca que es importante en los próximos años revisar a fondo la política fiscal en relación a los alimentos en España con la mirada focalizada en las directrices de Salud Pública para mejorar la salud de los españoles en base a las evidencias científicas.

El informe científico está avalado por la Asociación Española de Técnicos Cerealistas (AETC), Sociedad Española de Arterioesclerosis (SEA), Colegios de Dietistas-Nutricionistas de Cataluña, Castilla y León, Madrid, Murcia y Castilla la Mancha, Asociación de Celíacos de Cataluña, Sociedad Científica Española de Dietética y Nutrición, la Societat Catalana d’Alimentació i Dietètica, Centre Català de la Nutrició de l’Institut d’Estudis Catalans (CCNIEC), Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (SSCC/CAMFiC), y la  Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid.

Para acceder al estudio completo: Link

 

L’ENZIM DAO I LA DIETA BAIXA EN HISTAMINA NO TENEN EL SUPORT CIENTÍFIC INTERNACIONAL COM A TRACTAMENT DE LA MIGRANYA.

Nou organitzacions de professionals de la salut confirmen la manca d’evidència científica d’aquest tractament.

La migranya és la segona malaltia més discapacitant de totes les malalties humanes, afecta mundialment al 18% de les dones i al 6% dels homes, segons l’OMS.

El tractament més eficaç és el individualitzat, amb antiinflamatoris i triptans (regulen el flux sanguini cerebral)

 

Barcelona. 28 de Novembre 2018. “No existeix a dia d’avui evidència científica suficient que estableixi una relació causal entre un dèficit de DAO i la migranya, per la qual cosa no està justificada la recomanació d’ingerir l’enzim DAO per via oral en pacients amb migranya”, afirma el neuròleg Dr. Roberto Belvis, primer signant d’aquesta postura científica encarregada pel Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (CoDiNuCat). De la mateixa manera, “no s’han trobat evidències científiques que demostrin que dietes amb baix contingut en histamina puguin ser eficients en la prevenció o tractament de la migranya”, assegura la Dra. Isabel Megías, dietista-nutricionista autora d’aquests postura científica.

 “La Societat Internacional de les Cefalees (IHS), màxima autoritat mundial en l’estudi i tractament de la migranya, ni tan sols esmenta la DAO en les seves últimes revisions de teràpia de la migranya, després d’anys d’investigacions”, assegura el neuròleg Dr. Roberto Belvis.

El principi de precaució hauria de tenir-se present en la publicitat de les accions terapèutiques especialment en aquells casos en què les investigacions es trobin en les primeres fases i no es compti amb nivells apropiats d’evidència científica, afirma la Dra. Nancy Babio, dietista- nutricionista i presidenta del CoDiNuCat. Per això, insisteix a tots els professionals sanitaris “l’estricte compliment del codi deontològic”.

Diverses notícies aparegudes en els mitjans de comunicació en els últims set anys afirmen que un dèficit de l’enzim diamionoxidasa (DAO) és la causa de la migranya i que, per tant, aquesta pot tractar-se ingerint comprimits de DAO per via oral com a tractament enzimàtic substitutiu i, fent una dieta de baix contingut en histamina, “la qual cosa de moment no és avalat científicament”, segons la Dra. Isabel Megías i el Dr. Roberto Belvís. 

Tractament eficaç

El doctor Belvis assenyala que el tractament recomanat internacionalment té en compte tres àmbits: 1. Identificar i actuar sobre els factors que a cada pacient li provoquen els seus atacs de migranya. 2. Tractament precoç del dolor agut sempre, amb antiinflamatoris si el dolor és moderat i amb triptans (regulen el flux sanguini cerebral actuant sobre els receptors de la serotonina), si és greu. 3. Tractament preventiu quan el dolor és freqüent, origina discapacitat important o hi ha un abús d’analgèsics. Hi ha sis tractaments amb alt nivell d’evidència en eficàcia: topiramat, valproat, flunarizina, amitritptilina, beta-bloquejants, botox i ara els nous anticossos monoclonals contra el CGRP.

Segons afirma aquesta Postura que ha revisat la literatura científica publicada entre gener de 1988 i 2018 “No hi ha cap estudi que demostri la relació entre el dèficit de DAO i la migranya”, malgrat que un recent estudi  va analitzar l’enzim DAO en pacients amb migranya i controls sans; ja que presenta diverses limitacions metodològiques, i no aporta suficient evidència científica que fonamenti un paper rellevant de l’enzim DAO en la gènesi de la migranya. Aquesta Postura està realitzada pel CoDiNuCat i avalat per la Societat Catalana de Neurologia, els col·legis de Dietistes-Nutricionistes de Madrid, Múrcia, Castella-la Manxa, Andalusia; la Societat Científica Espanyola de Dietètica i Nutrició, Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària  i la Societat Catalana d’Alimentació i Dietètica Clínica.

En conclusió: Actualment la bibliografia científica no evidencia una relació ni causal ni terapèutica entre l’enzim DAO i la migranya. Així mateix, no hi ha suficient evidència científica que demostri una associació positiva entre el seguiment de dietes amb baix contingut en histamina i la millora del pacient amb migranya. Calen estudis ben dissenyats i que demostrin aquesta relació causal per poder fer recomanacions terapèutiques. Per tant, les entitats signants d’aquest document aconsellen als pacients que estiguin diagnosticats de migranya no sotmetre a cap anàlisi de DAO, tractament amb enzims DAO o a realitzar una dieta de baix contingut en histamina, excepte en el context d’un estudi autoritzat sota consentiment informat.

La migranya

La migranya és una malaltia comuna i freqüentment discapacitant caracteritzada per atacs episòdics de cefalea habitualment moderada o greu, amb símptomes neurològics, gastrointestinals i altres.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) i la International Headache Society (IHS) estimen que la migranya afecta mundialment al 18% de les dones i al 6% dels homes. No obstant això, la taxa podria ser més gran, ja que al voltant del 60% dels pacients no estan diagnosticats.

L’OMS, a través del seu estudi Global Disease Burden de l’any 2017 considera que la migranya és la segona malaltia més discapacitant de totes les malalties humanes, atès que un dia de migranya equival en discapacitat a un dia de ceguesa o paraplegia.

L’atac de migranya dura més de 24 hores en el 50% dels pacients i el 20-40% dels pacients presenten més d’un atac de migranya al mes amb un pic de prevalença entre els 25 i els 55 anys, l’etapa més productiva de la vida. Com a conseqüència de tot això, l’impacte econòmic de la migranya és enorme. S’estima que la migranya és responsable de 112 milions de dies de treball perduts anualment, suposant un cost en reducció de la productivitat de 5-17 bilions de dòlars en els Estats Units.

D’altra banda, el 50% dels pacients amb migranya s’automedica i la meitat dels que es mediquen es mostren insatisfets amb els tractaments.

Com a conseqüència d’aquesta situació, en els mitjans de comunicació i en plataformes d’informació de la xarxa, han proliferat les teràpies sense assessorament mèdic especialitzat previ.

Els experts mundials en migranya estan agrupats en la IHS que és l’encarregada d’editar els criteris mundials de la migranya en la classificació ICHD (International Classification of Headache Disorders). Aquesta revisa les evidències de les teories fisiopatològiques i de les teràpies propostes. En el cas d’Espanya, s’uneixen en el Grup d’Estudi de Cefalees de la Societat Espanyola de Neurologia (GECSEN).

La dieta baixa en histamina

La histamina i altres amines biògenes es troben presents en una àmplia gamma d’aliments, fet que obstaculitza la realització pràctica de la dieta i la seva compatibilitat amb un patró d’alimentació equilibrat. A més, no existeix un consens clar sobre el criteri a seguir per classificar un aliment com a aliment amb alt contingut en histamina.

Tot i això, els que utilitzen aquest tipus de dietes limiten a les mateixes: el peix blau i els peixos en conserva, les begudes alcohòliques fermentades (encara que la seva concentració en histamina és molt menor a la de la resta d’aliments, però s’atribueix a l’alcohol capacitat d’inhibir l’activitat DAO), aliments fermentats i madurats (formatges curats, derivats carnis, xucrut, fermentats de la soja) i algunes fruites i verdures.

Són escassos i de poca qualitat científica els estudis que han avaluat l’eficàcia d’aquesta mesura usada a nivell preventiu o com a part del tractament, fet que fa que alguns autors qüestionin l’ús de la dieta de baix contingut en histamina de manera indiscriminada i poc individualitzada.

 

Pots llegir la Postura científica a http://www.codinucat.cat/postures-cientifiques/

LA ENZIMA DAO Y LA DIETA BAJA EN HISTAMINA CARECEN DE RESPALDO CIENTÍFICO INTERNACIONAL COMO TRATAMIENTO DE LA MIGRAÑA.

Nueve organizaciones de profesionales de la salud confirman la falta de evidencia científica de este tratamiento.

La migraña es la segunda enfermedad más discapacitante de todas las enfermedades humanas, afecta mundialmente al 18% de las mujeres y al 6% de los hombres, según la OMS.

El tratamiento más eficaz es el individualizado, con antinflamatorios y triptanes (regulan el flujo sanguíneo cerebral)

Barcelona. 28 noviembre 2018. “No existe a día de hoy evidencia científica robusta que establezca una relación causal entre un déficit de DAO y la migraña, por lo que no está justificada la recomendación de ingerir la enzima DAO por vía oral en pacientes con migraña, afirma  el neurólogo Dr. Roberto Belvis, primer firmante de esta postura científica encargada por el Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (CODINUCAT). Del mismo modo, “no se han hallado evidencias científicas que demuestren que dietas con bajo contenido en histamina puedan ser eficaces en la prevención o tratamiento de la migraña”, asegura la Dra. Isabel Megías, dietista-nutricionista autora de esta postura científica.

 “La Sociedad Internacional de las Cefaleas (IHS), máxima autoridad mundial en el estudio y tratamiento de la migraña, ni siquiera menciona la DAO en sus últimas revisiones de terapia de la migraña, tras años de investigaciones”, asegura el neurólogo Dr. Roberto Belvis.

El principio de precaución tendría que tenerse presente en la publicidad de las acciones terapéuticas especialmente en aquellos casos en los que las investigaciones se encuentren en sus primeras fases y no se cuente con niveles apropiados de evidencia científica, afirma la Dra. Nancy Babio, dietista-nutricionista y presidenta del CODINUCAT. Por ello, insiste a todos los profesionales sanitarios “el estricto cumplimiento del código deontológico”.

Diversas noticias aparecidas en los medios de comunicación en los últimos siete años afirman que un déficit de la enzima diamionoxidasa (DAO) es la causa de la migraña y que, por lo tanto, ésta puede tratarse ingiriendo comprimidos de DAO por vía oral a modo de tratamiento enzimático sustitutivo y, realizando una dieta de bajo contenido en histamina, “lo cual de momento no es avalado científicamente”, según la Dra. Isabel Megías y el Dr. Roberto Belvís.

 

Tratamiento eficaz

El doctor Belvis señala que el tratamiento recomendado internacionalmente tiene en cuenta tres ámbitos: 1 Identificar y actuar sobre los factores que a cada paciente le provocan sus ataques de migraña. 2. Tratamiento precoz del dolor agudo siempre, con antinflamatorios si el dolor es moderado y con triptanes (regulan el flujo sanguíneo cerebral actuando sobre los receptores de la serotonina), si es grave.3. Tratamiento preventivo cuando el dolor es frecuente, origina discapacidad importante o hay un abuso de analgésicos. Hay seis tratamientos con alto nivel de evidencia en eficacia: topiramato, valproato, flunarizina, amitritptilina, beta-bloqueantes, botox y ahora los nuevos anticuerpos monoclonales contra el CGRP.

Según afirma esta Postura que ha revisado la literatura científica publicada entre enero de 1988 y 2018 “No existe ningún estudio que demuestre la relación entre el déficit de DAO y la migraña”, pese a que un reciente estudio analizó la enzima DAO en pacientes con migraña y controles sanos; puesto que presenta diversas limitaciones metodológicas, y no aporta suficiente evidencia científica que fundamente un papel relevante de la enzima DAO en la génesis de la migraña. Esta Postura está realizada por el CODINUCAT y avalado por la Societat Catalana de Neurologia, los colegios de Dietistas-Nutricionistas de Madrid, Murcia, Castilla la Mancha, Andalucía; la Sociedad Científica Española de Dietética y Nutrición, Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària  y la Societat Catalana d’Alimentació i Dietética Clínica.

En conclusión: Actualmente la bibliografía científica no evidencia una relación ni causal ni terapéutica entre la enzima DAO y la migraña. Asimismo, no existe suficiente evidencia científica que demuestre una asociación positiva entre el seguimiento de dietas con bajo contenido en histamina y la mejora del paciente con migraña. Se necesitan estudios bien diseñados y que demuestren esa relación causal para poder hacer recomendaciones terapéuticas. Por tanto, las entidades firmantes de este documento aconsejan a los pacientes que estén diagnosticados de migraña no someterse a ningún análisis de DAO, tratamiento con enzimas DAO o a realizar una dieta de bajo contenido en histamina, excepto en el contexto de un estudio autorizado bajo consentimiento informado.

La migraña

La migraña es una enfermedad común y frecuentemente discapacitante caracterizada por ataques episódicos de cefalea habitualmente moderada o grave, con síntomas neurológicos, gastrointestinales y otros.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la International Headache Society (IHS) estiman que la migraña afecta mundialmente al 18% de las mujeres y al 6% de los hombres. No obstante, la tasa podría ser mayor, puesto que alrededor del 60% de los pacientes no están diagnosticados.

La OMS, a través de su estudio Global Disease Burden del año 2017 considera que la migraña es la segunda enfermedad más discapacitante de todas las enfermedades humanas, dado que un día de migraña equivale en discapacidad a un día de ceguera o paraplejia.

El ataque de migraña dura más de 24 horas en el 50% de los pacientes y el 20-40% de los pacientes presentan más de un ataque de migraña al mes con un pico de prevalencia entre los 25 y los 55 años, la etapa más productiva de la vida. Como consecuencia de todo ello, el impacto económico de la migraña es enorme. Se  estima que la migraña es responsable de 112 millones de días de trabajo perdidos anualmente, suponiendo un coste en reducción de la productividad de 5-17 billones de dólares en los Estados Unidos.

Por otra parte, el 50% de los pacientes con migraña se automedica y la mitad de los que se medican se muestran insatisfechos con los tratamientos.

Como consecuencia de esta situación, en los medios de comunicación y en plataformas de información de la red, han proliferado las terapias sin asesoramiento médico especializado previo.

Los expertos mundiales en migraña están agrupados en la IHS que es la encargada de editar los criterios mundiales de la migraña en la clasificación ICHD (International Classification of Headache Disorders). Ésta revisa las evidencias de las teorías fisiopatológicas y de las terapias propuestas. En el caso de España, se aúnan en el Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología (GECSEN).

La dieta baja en histamina

La histamina y otras aminas biógenas se hallan presentes en una amplia gama de alimentos, hecho que obstaculiza la realización práctica de la dieta y su compatibilidad con un patrón de alimentación equilibrado. Además, no existe un consenso claro sobre el criterio a seguir para clasificar un alimento como alimento con alto contenido en histamina.

A pesar de ello, quienes utilizan este tipo de dietas limitan en las mismas: el pescado azul y los pescados en conserva, las bebidas alcohólicas fermentadas (aunque su concentración en histamina es mucho menor a la del resto de alimentos, pero se atribuye al alcohol capacidad de inhibir la actividad DAO), alimentos fermentados y madurados (quesos curados, derivados cárnicos, chucrut, fermentados de la soja) y algunas frutas y verduras.

Son escasos y de poca calidad científica los estudios que han evaluado la eficacia de esta medida usada a nivel preventivo o como parte del tratamiento, hecho que hace que algunos autores cuestionen el uso de la dieta de bajo contenido en histamina de manera indiscriminada y poco individualizada.

Puedes leer la Postura científica en http://www.codinucat.cat/postures-cientifiques/

El CoDiNuCat celebra la postura de la ministra de Sanitat en contra de les pseudoteràpies.

“Demanem la urgent necessitat d’incorporar als Dietistes- Nutricionistes al sistema nacional de salut per protegir millor els ciutadans”.

Barcelona 20 de novembre de 2018. “El Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (CoDiNuCat) celebra la iniciativa del Pla de Protecció de la Salut enfront de les pseudoteràpies presentada per la ministra de Sanitat, María Luisa Carcedo el dia 19 de novembre”, ha afirmat avui la seva presidenta Nancy Babio.

Diu també la presidenta “Denunciem la gran confusió creada en l’opinió pública, a través de les xarxes socials, sobre temes relacionats amb l’alimentació, la nutrició i la dietètica per persones alienes a aquestes disciplines”.

Assenyalem “la urgent necessitat d’incorporar la nostra professió a nivell del sistema nacional de salut atès que és un dret dels ciutadans i seria una mesura de reduir l’intrusisme professional en el nostre àmbit”.

Demana la col·laboració dels mitjans de comunicació “perquè utilitzin fonts d’informació fiables i no donin cabuda a falsos especialistes”; a les Universitats “perquè verifiquin els continguts dels cursos i postgraus” i a les autoritats “perquè emprenguin les actuacions corresponents per a preservar la salut de la població.

El CoDiNuCat fa una crida a l’opinió pública i als ciutadans que “les teràpies nutricionals alternatives no provades i no reconegudes per les autoritats sanitàries poden provocar un efecte advers en la salut de les persones, a més que ocasionen major despesa sanitària”.

La Dra. Babio observa que “les facilitats d’accés del públic a les xarxes socials ha provocat una gran confusió, en relació amb l’alimentació, la nutrició i la dietètica. “És molt alarmant que es distorsioni el coneixement sobre aquests temes, que produeixen conseqüències nocives per a la salut i que atempten contra els drets dels ciutadans”.

Constitueix un greu risc aplicar als pacients teràpies no validades pels professionals legalment reconeguts i denunciem que les recomanacions de persones sense la capacitació legal requerida constitueixen un atemptat contra la salut dels ciutadans.

Els professionals dietistes-nutricionistes són els únics que poden realitzar un abordatge dietètic-nutricional posterior al diagnòstic del metge. Pot constituir un delicte la recomanació d’abandonament d’aquestes teràpies en benefici de suposades teràpies alternatives, sense cap reconeixement per part de les ciències de la salut ni de les autoritats pertinents.

 

El CoDiNuCat celebra la postura de la ministra de Sanidad en contra de las pseudoterapias.

“Pedimos la urgente necesidad de incorporar a los Dietistas- Nutricionistas al sistema nacional de salud para proteger mejor a los ciudadanos”.

Barcelona 20 de noviembre de 2018. “El Colegio de Dietistas-Nutricionistas de Cataluña (CoDiNuCat) celebra la iniciativa del Plan de Protección de la Salud frente a las pseudoterapias presentada por la Ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo el día 19 de noviembre”, afirmó hoy su presidenta Nancy Babio.

Dice también la presidenta “Denunciamos la gran confusión creada en la opinión pública, a través de las redes sociales, sobre temas relacionados con la alimentación, la nutrición y la dietética por personas ajenas a estas disciplinas”.

Señalamos “la urgente necesidad de incorporar nuestra profesión a nivel del sistema nacional de salud dado que es un derecho de los ciudadanos y sería una medida de reducir el intrusismo profesional en nuestro ámbito”.

Pide la colaboración de los medios de comunicación “para que utilicen fuentes de información fiables y no den cabida a falsos especialistas”; a las Universidades “para que verifiquen los contenidos de los cursos y postgrados” y a las autoridades “para que emprendan las actuaciones correspondientes para preservar la salud de la población.

El CoDiNuCat hace un llamamiento a la opinión pública y a los ciudadanos de que “las terapias nutricionales alternativas no probadas y no reconocidas por las autoridades sanitarias pueden provocar un efecto adverso en la salud de las personas, además de que ocasionan mayor gasto sanitario”.

La Dra. Babio observa que “las facilidades de acceso del público a las redes sociales ha provocado una gran confusión, en relación con la alimentación, la nutrición y la dietética. “Es muy alarmante que se distorsione el conocimiento sobre estos temas, que producen consecuencias nocivas para la salud y que atentan contra los derechos de los ciudadanos”.

Constituye un grave riesgo aplicar a los pacientes terapias no validadas por los profesionales legalmente reconocidos y denunciamos que las recomendaciones de personas sin la capacitación legal requerida constituyen un atentado contra la salud de los ciudadanos.

Los profesionales dietistas-nutricionistas son los únicos que pueden realizar un abordaje dietético-nutricional posterior al diagnóstico del médico. Puede constituir un delito la recomendación de abandono de estas terapias en beneficio de supuestas terapias alternativas, sin reconocimiento alguno por parte de las ciencias de la salud ni de las autoridades pertinentes.

 

Les VI jornades del CODINUCAT se centren en la nutrició i alimentació de les persones grans.

10 de novembre a Barcelona sota el lema. “Nodrint per obtenir els millors fruits”.

 

Les VI jornades del CODINUCAT se centren en la nutrició i alimentació de les persones grans.

 

 • Nancy Babio, presidenta, destaca el missatge de l’OMS que “cal agregar salut als anys”.

 

 • La incorporació dels dietistes-nutricionistes a l’atenció primària reduiria les despeses sanitàries en medicaments i estades i ingressos hospitalaris.

 

Barcelona 8 novembre 2018. El Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya celebrarà les VI jornades el proper 10 de novembre a Barcelona centrades en diversos aspectes de la nutrició i alimentació de la gent gran, en què prendran part diversos professionals de reconegut prestigi. La presidenta del CoDiNuCat, la doctora Nancy Babio assenyala a propòsit d’aquestes jornades que “és summament important l’alimentació i nutrició per tenir un envelliment saludable perquè no es tracta només de complir anys, si no que aquesta vida perllongada es visqui amb millor salut física i sobretot mental per tenir la millor qualitat de vida possible. La qüestió no és viure molts anys, sinó bé, amb bona qualitat de vida, la qual cosa està en línia amb l’informe de l’OMS sobre l’envelliment i el cicle de la vida que indica que la bona salut afegeix vida als anys “. S’estima que per a l’any 2040 serem el primer país amb major esperança de vida, superarem al Japó.

L’acte inaugural estarà a càrrec del Dr. Marc Inzitari. President de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia i del Dr. Sebastià J. Santaeugènia. Director del Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya, qui inaugurarà la mateixa. La taula La conferència inaugural anirà a càrrec d’Antoni Salvà de la Universitat Autònoma de Barcelona sobre “Envelliment actiu i saludable“. La taula rodona sobre el concepte de fragilitat tindrà com a intervinents a Núria Rosique (Universitat Rovira i Virgili) que parlarà de “Sarcopènia -pèrdua de massa muscular-, sedentarisme i activitat física en la gent gran“; Joan Trabal de l’Hospital Clínic de Barcelona, “Estratègies terapèutiques per combatre la fragilitat“; Marc Inzitari (Parc Sanitària Pere i Virgili Barcelona), “Programa de prevenció de discapacitat en persones fràgils“.

Diverses conferències versaran sobre “Alimentació, envelliment i valoració nutricional” en què intervindran Jessica Martínez (Consorci Sanitari del Maresme) per parlar de “Escales de valor en geriatria“; Cèlia Puig (Hospital de Granollers) “Requeriments nutricionals en la població envellida i com assolir-los“; Reinald Pamplona (Universitat de Lleida) “Efecte de les proteïnes d’origen animal en l’envelliment cel·lular“; Blanca Ras (Creu roja de Catalunya), “Abordatge nutricional de la gent gran en situació d’exclusió social“; Gemma Peralta (Fundació Carrasco i Formiguera de Barcelona) “Acompanyament en el procés d’incorporació de noves pautes alimentàries“. La doctora Babio posa també l’accent “en què és prioritari planificar polítiques sanitàries adequades que responguin al creixent envelliment i que ajudin a millorar la sostenibilitat del sistema sanitari del nostre entorn” i insta les autoritats sanitàries a “incorporar als Dietistes-Nutricionistes en l’àmbit de l’atenció primària, ja que reduiria importants despeses sanitàries en medicaments, en estades i ingressos hospitalaris “. Actualment hi ha un alt percentatge de gent gran amb malnutrició (desnutrició i obesitat) sosté citant Arvid Wretlind (pare de la nutrició clínica) que “La desnutrició en els pobles del tercer món és un signe de pobresa. La desnutrició en els hospitals és un signe d’ignorància “ja Hipòcrates que deia que les ferides netes curen millor amb una bona nutrició”. Per tant, recalca que “la incorporació dels dietistes-nutricionistes en l’àmbit sanitari és la millor inversió en salut “.

 

Las VI jornadas del CODINUCAT se centran en la nutrición y alimentación de las personas mayores.

10 de noviembre en Barcelona bajo el lema. “Nutriendo para obtener los mejores frutos”.

 

Las VI jornadas del CODINUCAT se centran en la nutrición y alimentación de las personas mayores.

 

 • Nancy Babio, presidenta, destaca el mensaje de la OMS de que “hay que agregar salud a los años”.

 

 • La incorporación de los dietistas-nutricionistas a la atención primaria reduciría los gastos sanitarios en medicamentos y estancias e ingresos hospitalarios.

 

Barcelona 8 de noviembre 2018. El Colegio de Dietistas-Nutricionistas de Cataluña celebrará las VI jornadas el próximo 10 de noviembre en Barcelona centradas en diversos aspectos de la nutrición y alimentación de las personas mayores, en las que tomarán parte diversos profesionales de reconocido prestigio.

La presidenta del CoDiNuCat, la doctora Nancy Babio señala a propósito de estas jornadas que “es sumamente importante la alimentación y nutrición para tener un envejecimiento saludable porque no se trata solo de cumplir años, si no de que esa vida prolongada se viva con mejor salud física y sobre todo mental para tener la mejor calidad de vida posible. La cuestión no es vivir muchos años, sino bien, con buena calidad de vida, lo cual está en línea con el informe de la OMS sobre el envejecimiento y el ciclo de la vida que indica que la buena salud añade vida a los años”.

Se estima que para el año 2040 seremos el primer país con mayor esperanza de vida, superaremos a Japón.   

El acto inaugural estará a cargo del Dr. Marco Inzitari. President de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia y del Dr. Sebastià J. Santaeugènia. Director del Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya, quien inaugurará la misma.

La mesa La conferencia inaugural correrá a cargo de Antoni Salvá de la Universidad autónoma de Barcelona sobre “Envejecimiento activo y saludable”. La mesa redonda sobre el concepto de fragilidad tendrá como intervinientes a Nuria Rosique (Universidad Rovira y Virgili) que hablará de “Sarcopenia -pérdida de masa muscular-, sedentarismo y actividad física en la gente mayor”; Joan Trabal del Hospital Clínico de Barcelona, “Estrategias terapéuticas para combatir la fragilidad”; Marco Inzitari (Parc Sanitaria Pere y Virgili Barcelona), “Programa de prevención de discapacidad en personas frágiles” .

Varias conferencias versarán sobre “Alimentación, envejecimiento y valoración nutricional” en el que intervendrán Jessica Martínez (Consorcio Sanitario del Maresme) para hablar de “Escalas de valor en geriatría”;  Celia Puig (Hospital de Granollers) “Requerimientos nutricionales en la población envejecida y cómo alcanzarlos”; Reinald Pamplona (Universidad de Lleida) “Efecto de las proteínas de origen animal en el envejecimiento celular”; Blanca Raidó (Cruz roja de Cataluña), “Abordaje nutricional de la gente mayor en situación de exclusión social”; Gemma Peralta (Fundación Carrasco y Formiguera de Barcelona) “Acompañamiento en el proceso de incorporación  de nuevas pautas alimentarias”.

La doctora Babio pone también el acento “en que es prioritario planificar políticas sanitarias adecuadas que respondan al creciente envejecimiento y que ayuden a mejorar la sostenibilidad del sistema sanitario de nuestro entorno” e insta a las autoridades sanitarias  a “incorporar a  los Dietistas-Nutricionistas en el ámbito de la atención primaria, ya que reduciría importantes gastos sanitarios en medicamentos, en estancias e ingresos hospitalarios”. Actualmente hay un alto porcentaje de gente mayor con malnutrición (desnutrición y obesidad) sostiene citando a Arvid Wretlind (padre de la nutrición clínica) que “La desnutrición en los pueblos del tercer mundo es un signo de pobreza. La desnutrición en los hospitales es un signo de ignorancia” y a Hipócrates que decía que las heridas limpias curan mejor con una buena nutrición”. Por tanto, recalca que “la incorporación de los dietistas-nutricionistas en el ámbito sanitario es la mejor inversión en salud”.

Comunicado: Siete colegios de Dietistas-Nutricionistas de España piden a las autoridades sanitarias la implantación del sistema de etiquetado Nutri-Score

El 80% de los Dietistas-Nutricionistas de toda España piden a las autoridades sanitarias la implantación del Nutri-Score, el modelo de etiquetado de alimentos ya adoptado en Francia y Bélgica.

 • Está avalado por múltiples trabajos científicos y la Oficina Europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha apoyado esta iniciativa.

Madrid 31 de octubre 2018. Siete colegios de Dietistas-Nutricionistas de toda España (Andalucía, Castilla y La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Madrid, Murcia y Valencia) que suponen el 80% de la profesión, piden a las autoridades sanitarias la implantación en nuestro país del etiquetado frontal Nutri- Score en los productos alimentarios “para que el consumidor pueda identificar de una forma sencilla la calidad nutricional de los mismos” comenta Lujan Soler, presidenta del Colegio de Madrid (CODINMA). Este modelo, también denominado de los cinco colores está validado por la Comisión Europea y es el que se ha implantado recientemente.

Consideran que el sistema Nutri- Score es el que mejor ayuda a los consumidores a realizar sus opciones alimentarias, mientras que los sistemas alternativos no han demostrado efectividad. “La ciencia debe ser el único argumento para seleccionar el modelo”, subraya Nancy Babio, presidenta del Colegio de Cataluña (CODINUCAT).

Mar Navarro, presidenta del colegio de Castilla y La Mancha (CODINCAM) señala que es urgente tomar esta decisión porque “ayudaría a los consumidores a orientar sus elecciones de compra y mejorar su estado nutricional y prevenir enfermedades crónicas derivadas de una inadecuada alimentación, siempre que fuese acompañado de actividades formativas e informativas hacia las personas para un mejor conocimiento de los conceptos y términos utilizados en ese etiquetado”.

La elección del Nutri-Score por el Gobierno francés y validado por Europa se basó en múltiples trabajos científicos que muestran su interés en la elección de productos más saludables por parte del consumidor y su superioridad, en comparación a otros grafismos existentes. En este proceso, y en base a diversos estudios científicos, la oficina Europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha apoyado esta iniciativa.

En la actualidad, en España no existe un modelo de etiquetado frontal unificado, aunque sí existen desde hace más de 10 años, algunas iniciativas particulares como el semáforo nutricional, comenta Luís Moran, presidente del Colegio de Andalucía (CODINAN).

“Actualmente coexisten en Europa diferentes FOP como sistemas o formas gráficas de presentación, adoptadas por varios países, con diferentes criterios, y que, sin cuestionar su validez y calidad, no tienen una base armonizada”, comenta Luis Hidalgo, presidente del colegio de Murcia (CODINMUR). “Eso promueve, por ejemplo, la existencia en el mercado europeo de alimentos semejantes, con distintos etiquetados y con distintas valoraciones y a veces con incoherencias respecto de las declaraciones nutricionales o de salud. Todo ello puede generar confusión en los consumidores”, subraya Paula Crespo, presidenta del Colegio de Valencia (CODINUCOVA).

El establecimiento del Nutri-Score en España se justifica 1) por los grandes desafíos  de salud pública relacionados con la nutrición, incluido su papel principal en el desarrollo de la obesidad, numerosos tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes… y 2) por la necesidad de implementar medidas firmes para orientar las elecciones de los consumidores, especialmente las poblaciones más vulnerables, hacia alimentos de mejor calidad nutricional y  al mismo tiempo Incitar a los industriales a mejorar la calidad nutricional de los alimentos que fabrican ofreciéndoles la oportunidad, por el sistema propuesto, de valorizar sus esfuerzos en términos de reformulación/ innovación, destaca Laura Carreño, presidenta del Colegio de Castilla y León (CODINUCyL).

La Comisión Europea publicará en los próximos meses un informe actual sobre los logotipos discutidos en Europa, y seguramente dejará a los estados hacer su elección como lo han hecho Francia y Bélgica.

¿Qué otras alternativas existirían para España frente a la evidencia científica que respalda la elección de Nutri-Score? Un reciente estudio realizado en 12 países se demostró que en todos los países, y particularmente en España, aparece de forma clara que Nutri-Score es el logotipo que mejor ayuda a los consumidores a clasificar los alimentos de acuerdo con sus calidades nutricionales (NutriScore y seguido, por orden por Multiple Traffic Lights (semáforo múltiple) británicos, seguido del sistema australiano de estrellas HSR, Advertencias chilenas y acabando por el de ingestas de referencia/GDA).

Por tanto, si bien el sistema no es perfecto, desde el punto de vista científico y hasta el momento, es el logotipo que presente los mejores resultados. Existe otro logotipo alternativo recientemente propuesto por un consorcio de cinco multinacionales llamado Evolved Nutrition Label (ENL) que es una versión modificada del semáforo múltiple utilizado en Gran Bretaña, con números, porcentajes y colores para cada nutriente, así, el mejor alimento por su baja proporción de azúcar es verde en la categoría “azúcar”, pero puede ser alto en sal, por lo que se indicaría en rojo o amarillo si es intermedio. Este logotipo es de difícil interpretación para el consumidor, dado que por ejemplo entre un producto alto en grasa y bajo en sal, y otro alto en azúcar y bajo en grasa, ¿cuál elegir?  Es lo mismo que le sucedería a un conductor o a un peatón si se le enciende todas las luces del semáforo a la vez. Además, una gran cantidad de estudios comparativos han encontrado claramente resultados menos favorables para el semáforo múltiple comparado al logotipo de NutriScore. Lo cual podría explicarse por el hecho de que NutriScore proporciona un color único que refleja la calidad nutricional global del alimento.

Además el logotipo ENL, en lugar de mostrar la puntuación por 100 gramos de alimentos, como en la versión original del semáforo múltiple, lo calcula sobre la base de una “porción”, es decir, la cantidad consumida normalmente, una noción muy variable… Dado que no están estandarizadas científicamente las raciones, serían los fabricantes que definirían el tamaño de la porción, lo que permitiría manipulaciones para minimizar los defectos de un alimento y beneficiarse de un color más favorable que en la versión original del semáforo múltiple.

El modelo Nutri-Score

Francia ha decidido establecer un etiquetado nutricional simplificado en la parte delantera de los envases, el logotipo Nutri-Score (llamado también logotipo 5 colores o 5C), destinado a informar a los consumidores de manera simple sobre la calidad nutricional de los productos alimentarios. En respuesta al aval dado el 25 de octubre de 2017 por la Comisión Europea, la orden interministerial, que reconoce el Nutri-Score como el único modelo oficial de etiquetado nutricional simplificado, fue firmado el 31 de octubre por los tres Ministerios franceses que les concierne: Salud y Solidaridad, Agricultura y Alimentación y Economía y Financias. Asimismo Bélgica también, en agosto ha escogido oficialmente Nutri-Score comunicado por la Ministra de la salud.

La elección del Nutri-Score por el Gobierno francés se basó en múltiples trabajos científicos que muestran su interés en la elección de productos más saludables por parte del consumidor y su superioridad, en comparación a otros grafismos existentes.

En la práctica, el logotipo Nutri-Score ha sido construido en base al cálculo de un algoritmo definido sobre bases de salud pública, y ha sido validado científicamente. La puntuación conseguida mediante este algoritmo informa de la calidad nutricional global de los alimentos. Su origen se encuentra en la Food Standards Agency (FSA) británica (actualmente utilizada en Gran Bretaña para regular la publicidad) y en su optimización posterior realizada por el Consejo Superior de Salud Pública (Haut Conseil de la Santé Publique, HCSP) francés.

Una de las ventajas importantes de este sistema es que para el cálculo del Nutri-Score sólo se necesitan los elementos contenidos en el etiquetado alimenticio obligatorio, en vigor por el Reglamento Europeo de Información de los Consumidores (INCO). Este sistema se basa en la atribución de puntos en función de la composición nutricional por 100g del producto. Permite clasificar los productos alimenticios en 5 categorías desde el punto de vista de calidad nutricional: A, B, C, D y E (5 colores del Nutri-Score) representadas en forma de una cadena de círculos que van desde el color verde oscuro al naranja oscuro (de mejor a peor calidad nutricional). El círculo de mayor tamaño es el que indicará la calidad nutricional global del producto en cuestión. La asociación de los círculos a letras (A/B/C/D/E) garantiza una mayor legibilidad. Se trata de un logotipo muy simple, sintético, visual y cuyo cálculo es totalmente transparente.

Todos los trabajos científicos desarrollados durante los últimos cuatro años han mostrado la superioridad del logotipo Nutri-Score en comparación a otros logotipos estudiados (en particular el Traffic Light Múltiple (semáforo múltiple) utilizado en el Reino Unido, entre otros. Los resultados de estos trabajos demuestran que el logotipo Nutri-Score tiene una comprensión significativamente superior, en comparación al resto de logotipos tanto en la población general como en subgrupos de población más desfavorecida, así como en subgrupos de personas afectadas por patologías crónicas como la obesidad o la diabetes.

Si bien se debe promover una alimentación rica en alimentos frescos, la utilización de un etiquetado frontal nutricional podría ser también una herramienta potencialmente útil para mejorar la salud de la población Española. Así pues, ayudaría a los consumidores a orientar sus elecciones de compra y mejorar su estado nutricional y prevenir enfermedades crónicas derivadas de una inadecuada alimentación, la presidenta del CODINUCAT.

nutriscorenutriscorevsotros

16 d’octubre de 2018 dia mundial de l’alimentació

El Centre Català de la Nutrició de l’Institut d’Estudis Catalans, la Societat Catalana d’Alimentació i Dietètica Clínica i el Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya demanen en el Dia Mundial de l’Alimentació l’etiquetatge frontal nutricional dels productes (FOP).

Assenyalen que és necessari harmonitzar aquest etiquetatge a Europa.

Barcelona 16 d’octubre de 2018. El Centre Català de la Nutrició de l’Institut d’Estudis Catalans (CCNIEC), la Societat Catalana d’Alimentació i Dietètica Clínica (SCADC) i el Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (CODINUCAT) demanen a les autoritats sanitàries, en el Dia Mundial de l’Alimentació, que es celebra avui 16 d’octubre, “un etiquetatge frontal nutricional (Front Of Pack, el seu acrònim en anglès) que ajudi al consumidor a fer eleccions més saludables per a que el consumidor pugui identificar de forma senzilla la composició dels productes més saludables”.

“Ajudaria als consumidors a orientar les seves eleccions de compra i millorar l’estat nutricional, així com prevenir malalties cròniques derivades d’una inadequada alimentació, sempre que anés acompanyat d’activitats formatives i informatives cap a les persones per un millor coneixement dels conceptes i termes emprats en aquest etiquetat”, afirma la Dra. Nancy Babio, presidenta de la SCADC i del CODINUCAT.

Entre els diversos sistemes d’etiquetatge frontal que existeixen a Europa, el model Nutri-Score o dels cinc colors està validat per la Comissió Europea i està implantat a França.

Actualment, a Espanya no existeix un model d’etiquetatge frontal unificat, tot i que existeixen des de fa més de 10 anys, algunes iniciatives particulars com el semàfor nutricional.

El Dr. Jordi Salas-Salvadó, director del CCNIEC insta a que les autoritats sanitàries es posicionin en línia amb les polítiques de les institucions europees i de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), donat que “es reconeix que el FOP és una bona eina que pot ajudar a prendre decisions informades cap a les opcions més saludables i permetria interpretar l’etiquetatge nutricional obligatori de forma més fàcil i clara”. A més, aquests FOP, de forma indirecta, contribuirien a potenciar la reformulació i millorar la qualitat nutricional dels productes.

 “En l’actualitat coexisteixen a Europa diferents FOP com sistemes o formes gràfiques de presentació, adoptades per diferents països, amb diferents criteris, i que, sense qüestionar la seva validesa i qualitat, no tenen una base harmonitzada”, comenta la Dra. Babio. “Això promou, per exemple, l’existència en el mercat europeu d’aliments semblants, amb diferents FOP i amb diferents valoracions i a vegades amb incoherències respecte a les declaracions nutricionals o de salut. Tot això pot generar confusió als consumidors”, subratlla el Dr. Salas-Salvadó.

Per aquest motiu, des del CCNIEC, la SCADC i el CODINUCAT, amb la finalitat de promoure la igualtat en l’accés a una alimentació més saludable de forma equivalent per a tots els ciutadans europeus, es demana a les autoritats sanitàries d’aquest país, en base a l’article 35 del Reglament 1169/2011, apartats 5 i 6, que es promogui a Espanya una proposta de FOP harmonitzada amb Europa. Es coneix què des de la Comissió Europea que s’està treballant en un informe que inclou tots els FOP Existents (diferents models aplicats en varis països, inclòs el Nutri-Score adoptat ja a França).

El model Nutri-Score

França ha decidit establir un etiquetatatge nutricional simplificat en la part frontal dels envasos, el logotip Nutri-Score (anomenat també logotip 5 colors o 5C), destinat a informar als consumidors de manera simple sobre la qualitat nutricional dels aliments. En resposta a l’aval donat el 25 d’octubre de 2017 per la Comissió Europea, l’ordre interministerial, que reconeix el Nutri-Score com l’únic model oficial d’etiquetatatge nutricional simplificat, va ser signat el 31 d’octubre pels tres Ministeris francesos que els concerneix: Salut i Solidaritat, Agricultura i Alimentació i Economia i Finances.

L’elecció del Nutri-Score pel Govern francès i validat per Europa es va basar en múltiples treballs científics que mostren el seu interès en l’elecció de productes més saludables per part del consumidor i la seva superioritat, en comparació a altres grafismes existents. En aquest procés, basat en probes de gran evidencia, la OMS Europa ha recolzat aquesta iniciativa.

La justificació de l’esmentada mesura a França es basa en: 1) disminuir la prevalença i incidència d’obesitat, diferents tipus de càncer, diabetis i malalties cardiovasculars, entre d’altres, 2) la voluntat d’establir mesures que permetin a les poblacions més vulnerables seleccionar els aliments de millor qualitat nutricional, i 3) promoure que les empreses productores i transformadores d’aliments millorin la qualitat nutricional dels seus productes.

A la pràctica, el logotip Nutri-Score ha estat construït basant-se en el càlcul d’un algoritme definit sobre bases de salut pública, i ha estat validat científicament. La puntuació aconseguida mitjançant aquest algoritme informa de la qualitat nutricional global dels aliments. El seu origen es troba a la Food Standards Agency (FSA) britànica (actualment emprada a Gran Bretanya per a regular la publicitat) i en la seva optimització posterior realitzada pel Consejo Superior de Salud Pública (Haut Conseil de la Santé Publique, HCSP) francès.

Un dels avantatges importants d’aquest sistema és que per al càlcul del Nutri-Score només es necessiten els elements continguts en l’etiquetat alimentari obligatori, en vigor pel Reglament Europeu d’Informació als Consumidors (INCO). Aquest sistema es basa en l’atribució de punts en funció de la composició nutricional per 100 g de producte. Permet classificar els productes alimentaris en 5 categories des  del punt de vista de la qualitat nutricional: A, B, C, D i E (5 colors del Nutri-Score) representades en forma d’una cadena de cercles que van des del color verd fosc al taronja fosc (de millor a pitjor qualitat nutricional). El cercle de major tamany és el que indicarà la qualitat nutricional global del producte en qüestió. L’associació dels cercles a lletres (A/B/C/D/E) garanteix una major llegibilitat. Es tracta d’un logotip molt simple, sintètic, visual i del qual el seu càlcul és totalment transparent.

Tots els treballs científics desenvolupats durant els últims quatre anys han mostrat la superioritat del logotip Nutri-Score en comparació a altres logotips estudiats (en particular el Traffic Light Múltiple (semàfor) emprat al Regne Unit, entre d’altres. Els resultats d’aquests treballs demostren que el logotip Nutri-Score té una comprensió significativament superior, en comparació a la resta de logotips tant en la població general com en subgrups de població més desfavorida, així com en subgrups de persones afectades per patologies cròniques com l’obesitat o la diabetis.

Si bé, s’ha de promoure una alimentació rica en aliments frescos, la utilització d’un etiquetat frontal nutricional podria ser també una eina potencialment útil per millorar la salut de la població espanyola. Així doncs, ajudaria als consumidors a orientar les seves eleccions de compra, millorar el seu estat nutricional i prevenir malalties cròniques derivades d’una inadequada alimentació.

captura

16 de octubre de 2018 dia mundial de la alimentación

El Centre Català de la Nutrició, la Societat Catalana d’Alimentació i Dietètica Clínica i el Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya piden en el Día Mundial de la Alimentación el etiquetado frontal nutricional de los productos (FOP).

Señalan que es necesario armonizar este etiquetado en Europa.

Barcelona 16 de octubre de 2018. El Centre Català de la Nutrició de l’Institut d’Estudis Catalans (CCNIEC), la Societat Catalana d’Alimentació i Dietètica Clínica (SCADC) i el Col·legi de Diestistes-Nutricionistes de Catalunya (CODINUCAT) piden a las autoridades sanitarias, en el Dia Mundial de la Alimentación, que se celebra hoy 16 de octubre, “un etiquetado frontal nutricional (Front Of Pack, su acrónimo en inglés) que ayude al consumidor a hacer elecciones más saludables para que el consumidor pueda identificar de una forma sencilla la composición de los productos más saludables”

“Ayudaría a los consumidores a orientar sus elecciones de compra y mejorar su estado nutricional y prevenir enfermedades crónicas derivadas de una inadecuada alimentación, siempre que fuese acompañado de actividades formativas e informativas hacia las personas para un mejor conocimiento de los conceptos y términos utilizados en ese etiquetado”, afirma la Dra. Nancy Babio, presidenta de la SCADC y del CODINUCAT.

Entre los diversos sistemas de etiquetado frontal que existen en Europa, el modelo Nutri-Score o de los cinco colores está validado por la Comisión Europea y está implantado en Francia.

En la actualidad, en España no existe un modelo de etiquetado frontal unificado, aunque sí existen desde hace más de 10, algunas iniciativas particulares como el semáforo nutricional.

El Dr. Jordi Salas-Salvadó, director del CCNIEC insta a que las autoridades sanitarias se posicionen en línea con las políticas de las instituciones europeas y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), dado que “se reconoce que el FOP es una buena herramienta que puede ayudar a tomar decisiones informadas hacia las opciones más saludables y permitiría interpretar el etiquetado nutricional obligatorio de forma más fácil y clara”. Además, estos FOP, de forma indirecta, contribuirían a potenciar la reformulación y mejorar la calidad nutricional de los productos.

“Actualmente coexisten en Europa diferentes FOP como sistemas o formas gráficas de presentación, adoptadas por varios países, con diferentes criterios, y que, sin cuestionar su validez y calidad, no tienen una base armonizada”, comenta la Dra. Babio. “Eso promueve, por ejemplo, la existencia en el mercado europeo de alimentos semejantes, con distintos FOP y con distintas valoraciones y a veces con incoherencias respecto de las declaraciones nutricionales o de salud. Todo ello puede generar confusión en los consumidores”, subraya el Dr. Salas-Salvadó.

Por ello desde el CCNIEC, la SCADC y el CODINUCAT, con el fin de promover una igualdad en el acceso a una alimentación más saludable de forma equivalente para todos los ciudadanos europeos, se solicita a las autoridades sanitarias de este país, en base al artículo 35 del Reglamento 1169/2011, apartados 5 y 6, que se promueva en España una propuesta de FOP armonizada con Europa. Se conoce que desde la Comisión Europea se está trabajando en un informe que incluye todos los FOP existentes (diferentes modelos aplicados en varios países, incluidos el Nutri-Score adoptado ya en Francia).

El modelo Nutri-Score

Francia ha decidido establecer un etiquetado nutricional simplificado en la parte delantera de los envases, el logotipo Nutri-Score (llamado también logotipo 5 colores o 5C), destinado a informar a los consumidores de manera simple sobre la calidad nutricional de los alimentos. En respuesta al aval dado el 25 de octubre de 2017 por la Comisión Europea, la orden interministerial, que reconoce el Nutri-Score como el único modelo oficial de etiquetado nutricional simplificado, fue firmado el 31 de octubre por los tres Ministerios franceses que les concierne: Salud y Solidaridad, Agricultura y Alimentación y Economía y Financias.

La elección del Nutri-Score por el Gobierno francés y validado por Europa se basó en múltiples trabajos científicos que muestran su interés en la elección de productos más saludables por parte del consumidor y su superioridad, en comparación a otros grafismos existentes. En este proceso, basado en pruebas de gran evidencia, la OMS Europa ha apoyado esta iniciativa.

La justificación de dicha medida en Francia se basa en: 1) disminuir la prevalencia e incidencia de obesidad, diferentes tipos de cáncer, diabetes, y enfermedades cardiovasculares, entre otras, 2) la voluntad de establecer medidas que permitan a las poblaciones más vulnerables seleccionar los alimentos de mejor calidad nutricional, y 3) promover que las empresas productoras y transformadoras de alimentos mejoren la calidad nutricional de sus productos.

En la práctica, el logotipo Nutri-Score ha sido construido basándose en el cálculo de un algoritmo definido sobre bases de salud pública, y ha sido validado científicamente. La puntuación conseguida mediante este algoritmo informa de la calidad nutricional global de los alimentos. Su origen se encuentra en la Food Standards Agency (FSA) británica (actualmente utilizada en Gran Bretaña para regular la publicidad) y en su optimización posterior realizada por el Consejo Superior de Salud Pública (Haut Conseil de la Santé Publique, HCSP) francés.

Una de las ventajas importantes de este sistema es que para el cálculo del Nutri-Score sólo se necesitan los elementos contenidos en el etiquetado alimenticio obligatorio, en vigor por el Reglamento Europeo de Información de los Consumidores (INCO). Este sistema se basa en la atribución de puntos en función de la composición nutricional por 100g del producto. Permite clasificar los productos alimenticios en 5 categorías desde el punto de vista de calidad nutricional: A, B, C, D y E (5 colores del Nutri-Score) representadas en forma de una cadena de círculos que van desde el color verde oscuro al naranja oscuro (de mejor a peor calidad nutricional). El círculo de mayor tamaño es el que indicará la calidad nutricional global del producto en cuestión. La asociación de los círculos a letras (A/B/C/D/E) garantiza una mayor legibilidad. Se trata de un logotipo muy simple, sintético, visual y cuyo cálculo es totalmente transparente.

Todos los trabajos científicos desarrollados durante los últimos cuatro años han mostrado la superioridad del logotipo Nutri-Score en comparación a otros logotipos estudiados (en particular el Traffic Light Múltiple (semáforo) utilizado en el Reino Unido, entre otros. Los resultados de estos trabajos demuestran que el logotipo Nutri-Score tiene una comprensión significativamente superior, en comparación al resto de logotipos tanto en la población general como en subgrupos de población más desfavorecida, así como en subgrupos de personas afectadas por patologías crónicas como la obesidad o la diabetes.

Si bien se debe promover una alimentación rica en alimentos frescos, la utilización de un etiquetado frontal nutricional podría ser también una herramienta potencialmente útil para mejorar la salud de la población Española. Así pues, ayudaría a los consumidores a orientar sus elecciones de compra y mejorar su estado nutricional y prevenir enfermedades crónicas derivadas de una inadecuada alimentación.

captura

 

Gemma Peralta: “la ingesta fuera de las comidas suele tener un componente emocional”

 

gemma-peralta“En las ingestas fuera de las comidas el paciente no elige el alimento solamente por su contenido nutricional sino que ese alimento tiene otro tipo de aportación, puede representar parte de su identidad cultural o la identificación que ha hecho con determinados conflictos a la hora de tomar ese alimento”, indica la psicóloga clínica Gemma Peralta, quien será una de las ponentes de las jornadas anuales del CoDiNuCat, que se celebran el 10 de noviembre.

Este es uno de los puntos justamente que los dietistas-nutricionistas deberían valorar a la hora de ayudar a las personas mayores a incorporar nuevas pautas alimentarias, recomienda Gemma Peralta. Cuando el psicólogo empieza a trabajar en problemas de pérdida de peso o en cambios alimentarios hace una evaluación para conocer el tipo de ingesta. “Les pedimos los registros y aparte de solicitarles que apunten lo que comen, queremos que anoten cómo se han sentido antes de hacer ese tipo de ingesta. Esto les ayuda a reflexionar si realmente comen para cubrir necesidades o por motivos emocionales”.

El significado de la comida

En este sentido, la psicóloga explica que es muy importante conocer el significado de la alimentación “porque muchas veces a través de la alimentación tenemos en cuenta la cultura propia y el significado que las personas mayores dan a determinados alimentos, ya que las conductas de ingesta, fuera de las comidas principales, suelen tener un significado emocional. Y en esta edad, el hecho de mantener alimentos que han formado parte de su identidad y de su cultura, es clave”.

Nuestra alimentación está ligada, sin duda, a nuestra cultura familiar y personal, no solo a nuestra etnia. Por ello, es muy importante que cuando el profesional sanitario intente hacer un cambio nutricional tenga en cuenta qué alimentos forman parte de la identidad de la persona, de su cultura y conozca los alimentos que tienen sentido para esta persona. “A muchos inmigrantes les cuesta acostumbrarse a la pauta alimentaria del país porque les cuesta seguir manteniendo el estilo alimentario que mantenía en su lugar de origen. Y esto es importante cuando se trabaja con pacientes de culturas diferentes. Hemos de mantener los alimentos que les dan una propiedad y raíz cultural y las tendencias a nivel familiar que forman parte de la herencia educativa de la persona”.

Y aquí entraríamos en uno de los aspectos en los que la psicología puede ayudar a los dietistas-nutricionistas en la motivación de los pacientes para que realicen un cambio en su patrón alimentario. “Como estrategia motivacional uno de los primeros puntos es hacer este tipo de evaluación desligada del contaje nutricional y calórico e indagar y evaluar cuáles son los alimentos que tiene un significado para la persona y es básico tenerlos en cuenta en el cambio alimentario también y luego, poco a poco, ir haciendo cambios graduales para que pueda llevar a cabo la pérdida de peso o el cambio de tratamiento dietético”, añade esta especialista en temas motivacionales.

“Muchas veces nos derivan pacientes porque no están motivados para seguir el cambio alimentario y cuando hacemos esta valoración nos damos cuenta de que no está motivado porque no se ha conservado nada de lo que esta persona tomaba. La motivación va ligada también a este aspecto. No puede ser un cambio 100% en base a su alimentación porque desligarse de ciertos alimentos o no tomarlos les lleva a una incomodidad, a un estrés o a un cambio tan notable que no es posible seguirlo”, señala Peralta.

La importancia del estado emocional

Cuando se da una afectación a nivel emocional todavía más se debe adecuar el cambio alimentario porque si no ya es una resistencia al cambio. En la evaluación a nivel personal es importante tener en cuenta el estado de ánimo del paciente porque a esta edad el nivel de depresión suele ser más alto que en otras edades.

En estos casos cuando la persona está afectada por una depresión o sufre de ansiedad es importante que los hidratos de carbono no se restrinjan totalmente porque este tipo de alimentos son importantes ya que son los que se transforman en glucosa y si no hay este tipo de alimentos, el estado de ánimo puede verse más afectado”, comenta la psicóloga.

La psicóloga clínica impartirá la conferencia “Acompañamiento en el proceso de incorporación de nuevas pautes alimentarias” en las VI Jornadas del CoDiNuCat, que se celebrarán el 10 de noviembre en Barcelona. Durante las jornadas también se tratarán otros temas relacionados con la nutrición en la tercera edad, que es el tema que centra las jornadas de esta sexta edición.

Si quieres saber más sobre las jornadas, puedes clicar aquí

COMUNICADO: Azúcares añadidos a los yogures

 • Desde el CoDiNuCat apelamos a la moderación y rigor en la difusión de mensajes sobre los yogures con azúcares añadidos.
 • Se han orquestado campañas en contra o a favor de nutrientes sin tener en cuenta el valor de los alimentos o de la dieta en su conjunto y cuando en dietética y nutrición se habla sólo de nutrientes, podemos estar seguros  de que se ha entrado en un camino erróneo.
 • Como referentes en nutrición humana y dietética que somos, tenemos que educar y persuadir hacia un permanente cambio de unos buenos hábitos alimentarios sin confundir a la población.

Barcelona, 8 de octubre de 2018. Como Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de Catalunya (CoDiNuCat) pedimos moderación y rigor en la difusión de mensajes por  parte de algunos medios y declaraciones de determinados “profesionales”  que demonizan el consumo de ciertos alimentos y pueden confundir al consumidor. Como ha sido el caso de la alerta sobre los yogures con azúcares añadidos para niños, creada por la publicación de un estudio reciente. Según esta investigación, publicada en la revista BMJOpen en Gran Bretaña, los yogures dirigidos a los niños contienen el doble de azúcar que los yogures naturales y son una fuente oculta de azúcares libres en la dieta infantil.

Desde el CoDiNuCat y la Sociedad Catalana de Alimentación y Dietética Clínica queremos hacer algunas puntualizaciones:

 • Primero se debe tener en cuenta que se trata de un estudio donde se recogieron datos de Gran Bretaña de 2016 y que, desde entonces el mercado en España ha cambiado, ya sea por una medida establecida por la AECOSAN o bien porque determinadas empresas sensibles con la mejora de sus productos han reformulado los yogures a menos porcentaje de azúcares añadidos que el sugerido por la AECOSAN.
 • Segundo, el estudio publicado es una investigación transversal, es decir, observacional, que no permite determinar causalidad. Es decir, no permite determinar que los yogures azucarados causen obesidad. Para determinar causalidad se deben hacer estudios de intervención y valorar si el consumo frecuente de yogures azucarados, por ejemplo, causan a largo plazo obesidad infantil. Hasta la fecha no hay evidencias científicas que lo demuestren.
Postura del CoDiNuCat sobre els sucres afegits dels iogurts

Sobre los azúcares de los yogures

Un yogur natural contiene entre un 4-6% de azúcares naturalmente presentes en el alimento y, este tipo de azúcar es el azúcar propio de la leche (la lactosa o bien ya convertido en ácido láctico) que no es perjudicial para el organismo, excepto si se tiene alguna intolerancia a la lactosa.

Si miramos el etiquetado nutricional de un yogur, no todo lo que figura como azúcares son azúcares añadidos. Podemos valorar los azúcares añadidos a partir de los azúcares totales: los azúcares añadidos es la diferencia entre los azúcares totales declarados en el etiquetado menos la aportación natural de lactosa, que sería entre 4-6 gramos por cada 100 gramos de alimentos.

Un yogur natural  contiene aproximadamente 5% de azúcares pero este azúcar no es añadido.

¿Qué son los azúcares añadidos?

En  España hay gran variedad de yogures con diferentes porcentajes de azúcares añadidos que van desde 0 hasta aproximadamente el 15-18%. La cantidad de azúcar que contiene la leche, el queso y el yogur natural es cero. Los yogures o leches fermentadas azucaradas declaran en su etiquetado tener entre 10 y 18% de hidratos de carbono (azúcares totales) según las diferentes marcas. Por lo tanto, si le descontamos el azúcar natural tendrá entre 5-12 g azúcares/ 100g (6,25-15 g por cada envase comercial, o sea entre poco más de una a casi 4 cucharaditas de azúcar por cada yogur comercial).

Hay que tener en cuenta que a más ingredientes agregados al yogur comercial más posibilidades hay de que este contenga más azúcar.

Sin embargo, vale la pena aclarar que la postura científica más reciente sobre los azúcares añadidos en niños nos dice que no se debería superar la ingesta de 25 gramos de azúcar al día (unas 6 cucharaditas aproximadamente) y se debería evitar dar azúcar a menores de 2 años. Y según la OMS se recomienda que las kilocalorías provenientes de los azúcares añadidos no superen el 10% de la ingesta total.

Ejemplo: 1 g de azúcar tiene 4 kcal. Si un niño necesita 1.500 kcal/día no debería consumir más de 150 kcal de azúcares añadidos, que si dividimos por 4 kcal que contiene 1 g de azúcar sería unas 9 cucharaditas.

Ahora bien, esta misma postura indica que el consumo de azúcares añadidos sería seguro dentro del contexto de una alimentación saludable y recomienda que seamos sensatos a la hora de incluir estos azúcares añadidos en la alimentación de los niños.  Este importante estudio insta a que en el caso de consumirlos, se haga a través de alimentos que contengan alta cantidad de nutrientes como pueden ser los yogures o leches fermentadas azucaradas.

Aunque no se puede generalizar y como dietistas-nutricionistas siempre recomendamos que se miren las etiquetas e insistimos que se debe saber que no todos los azúcares son azúcares añadidos. Desgraciadamente, se ha popularizado en internet la utilización de imágenes con terrones de azúcar junto al producto, los que contabilizan el azúcar natural del alimento confundiendo a la población e incluso a profesionales.

La industria alimentaria y los azúcares añadidos

Como profesionales de la salud, los dietistas-nutricionistas podemos y debemos promover el consumo de productos lácteos sin azúcar añadidos pero, a nivel individual se debe hacer un consejo individualizado, ya que podemos encontrarnos con que el comportamiento del consumidor no siempre sea lo que esperamos y que sea el propio consumidor quien le añada más azúcar que lo que podría contener un yogur comercial azucarado.

En algunos estudios, que han medido la cantidad de azúcar que le añadiría el consumidor a los yogures naturales sin azúcar añadido, se observó que la cantidad añadida era superior al añadida por la industria alimentaria y que el consumidor no es consciente de esta cantidad.

Sin duda, la industria alimentaria debe ser sensible a la repercusión que los azúcares añadidos tienen sobre la salud y, como se está viendo últimamente muchas empresas están haciendo un esfuerzo para reformular sus productos y mejorar el perfil nutricional reduciendo el contenido de azúcares añadidos. 

En España la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) llegó a un acuerdo con la industria alimentaria para mejorar la reformulación y la composición de los alimentos y bebidas que sean más saludables siguiendo directrices europeas.

Desde el CoDiNuCat esperamos que se llegue a un compromiso entre las empresas del sector de la alimentación y AECOSAN más adecuado y se vaya más allá de la reducción de un 10% como sucedió hace unos años con el contenido de sal del pan. El gremio del pan se comprometió a disminuir en un 30% el contenido de sal a lo largo de unos años. Esto contribuyó a que poco a poco el paladar de los consumidores se fuese adaptando y acostumbrando a un pan con menos contenido en sal. Con los azúcares añadidos se podría hacer lo mismo: acostumbrar al paladar de los consumidores, reduciendo de forma gradual su contenido en azúcar añadido. 

Sin embargo, cabe destacar que hay empresas comprometidas con la salud, la investigación y la innovación que ya han reducido los azúcares añadidos en cifras similares a los que algunos estudios proponen.

Los beneficios de los yogures

Los lácteos son alimentos muy nutritivos. De hecho, los productos lácteos y el yogur, en particular, son una fuente dietética importante de nutrientes esenciales y constituyentes bioactivos para la salud que son difíciles de obtener en una dieta donde el consumo de lácteos sea limitado o nulo. Recordemos que el yogur contiene fermentos vivos que lo convierten en un alimento único, ya que ayuda a mejorar nuestra microbiota (bacterias intestinales).

Además de ser una fuente de proteínas de alta calidad, los lácteos contienen una concentración importante de micronutrientes esenciales, tales como magnesio, fósforo, zinc, yodo, potasio, vitamina A, vitamina D, vitamina B12, y riboflavina (vitamina B2).

Sin embargo, el nutriente que por excelencia destaca en los lácteos es el calcio. La misma matriz de los lácteos facilita la absorción y aprovechamiento de su calcio. Pero ¿qué es la matriz del alimento? Los alimentos contienen una gran cantidad de nutrientes diferentes en una estructura compleja. La estructura de los alimentos y la naturaleza de los nutrientes que contienen, así como sus interacciones es la matriz alimentaria. Esta matriz puede contribuir a la digestión y absorción de nutrientes y alterar así las propiedades nutricionales generales del alimento. El contenido en lactosa, vitamina D, y caseína entre otros micronutrientes favorece a la absorción del calcio.

Recomendaciones dietéticas

Las diferentes guías alimentarias en el mundo recomiendan entre 2-3 raciones de lácteos al día. Se entiende que una ración de lácteos sería 1 taza (200-250 cc) de leche o yogur (2 envases comerciales de 125 cc cada uno). Estas recomendaciones específicas para los productos lácteos se basan en parte en la cultura y la disponibilidad, pero han sido diseñadas principalmente para cumplir con las necesidades nutricionales diarias. Sin embargo, las raciones recomendadas dependen de la edad y de la situación fisiológica de la persona.

Finalmente, cabe destacar que no debemos demonizar los alimentos ricos en importantes nutrientes como el yogur para contener azúcares añadidos. Debemos saber qué elegir y promocionar la realización de una alimentación saludable, rica en frutas, verduras, pan, arroz y pasta integral, frutos secos, pescado, carne blanca, aceite de oliva y lácteos como leche, yogur y quesos. No debemos ser extremistas. La moderación es la clave.

Finalmente, ante la menor duda sobre alimentación es importante consultar con un dietista-nutricionista colegiado (http://codinucat.cat/).

Per poder millorar els nostres serveis, utilitzem cookies de tercers per recopilar informació estadística. Més informació aquí. ACEPTAR