II Congrés Nacional d’Estudiants de Nutrició Humana i Dietètica d’Espanya

fednu

Sr. Ricard Celorio, vicepresident de FEDNU. Dra. Nancy Babio, presidenta del CoDiNuCat. Dra. Carmen Vidal, Directora (en funcions) del Campus Torribera-UB. Dra. Mireia Urpi, Coordinadora del Grau en Nutrició Humana i Dietética de la UB.

El president de la Federación Española de Dietistas y Nutricionistas Universitarios (FEDNU): “La transversalitat i el coneixement multidisciplinari són els eixos d’aquest congrés d’estudiants per a potenciar el futur de la professió”.

Nancy Babio, presidenta del CoDiNuCat: “Un petit grup de persones compromeses pot canviar el món”.

Carmen Vidal, directora (en funcions) del Campus de l’Alimentació de Torribera de la Universitat de Barcelona: “La societat necessita bons professionals de la Nutrició i Dietètica i des de les universitats tenim l’obligació d’estar a l’altura en la seva formació”.

Es crearà una xarxa social entre els estudiants de les diferents universitats espanyoles i els professionals en l’àmbit de la nutrició i la dietètica per a compartir coneixement i experiències.

Els pròxims dies 12, 13 i 14 de juliol, se celebrarà al Campus de l’Alimentació de Santa Coloma de Gramenet i en la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, el segundo congreso nacional de estudiantes de grado y posgrado de Nutrición Humana y Dietética (el II ReD-N) que congregarà estudiants de les diferents universitats del territori espanyol.

La Universitat de Barcelona acollirà aquest congrés anual, organitzat per la Federació Espanyola de Dietistes i Nutricionistes Universitaris (FEDNU), un esdeveniment que se celebra per primera vegada a Catalunya i que preveu l’assistència de més de 100 estudiants de nutrició de tota Espanya.

L’objectiu principal d’aquest congrés és la complementarietat de la formació dels estudiants en àmbits transversals a la titulació que cursen. El president de FEDNU destaca que “la transversalitat i el coneixement multidisciplinari són els eixos principals d’aquest congrés per a potenciar el futur de la professió del dietista nutricionista”

Per la seva part la doctora Nancy Babio, presidenta del CoDiNuCat, destaca als estudiants que assistiran al Congrés, que “Mai dubteu que un petit grup de persones compromeses pugui canviar el món. De fet, és l’única cosa que ho ha aconseguit”.

Per la seva part, la Dra. Carmen Vidal, directora (en funcions) del Campus de l’Alimentació de Torribera de la Universitat de Barcelona, afirma que: “La societat necessita bons professionals de la Nutrició i Dietètica i des de les universitats tenim l’obligació d’estar a l’altura en la seva formació”.

Un altre de les finalitats del Congrés, és crear una xarxa social i de contactes en tot el país entre els estudiants de les diferents universitats espanyoles i els professionals en l’àmbit de la nutrició i la dietètica, que compartiran el seu coneixement i experiències en aquests tres dies.

El congrés comptarà amb diversos tallers (coaching nutricional, cuina d’aprofitament, nutrició sostenible, etc), i taules rodones (emprenedoria en nutrició, el dietista-nutricionista i la celiaquia, etc) amb ponents de primera línia com són Miguel Reverte Lorenzo, Dietista-Nutricionista, Tecnòleg d’Aliments i Tresorer del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya, dietistes-nutricionistes del Futbol Club Barcelona, el gerent de l’empresa Nutricional Coaching International, i les presidentes dels Col·legis Oficials de dietistes-nutricionistes de Catalunya (CoDiNuCat), Madrid (CODINMA) i Andorra (CDNA), entre altres.

En la inauguració de l’esdeveniment, que tindrà lloc el divendres 12 de juliol a les 12:30h a la sala de les Voltes de l’edifici Masia del Campus de l’Alimentació de Torribera, intervindran l’Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, i la Vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica de la Universitat de Barcelona, Amelia Díaz. Participaran també, en aquesta benvinguda a tots els assistents, la directora del Campus de l’Alimentació, el deganat de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, i la presidenta del CODINUCAT, la Dra. Nancy Babio, així com el president de FEDNU com a entitat organitzadora.

II Congreso Nacional de Estudiantes de Nutrición Humana y Dietética de España

fednu

Sr. Ricard Celorio, vicepresidente de FEDNU. Dra. Nancy Babio, presidenta del CoDiNuCat. Dra. Carmen Vidal, Directora (en funciones) del Campus Torribera-UB. Dra. Mireia Urpi, Coordinadora del Grado en Nutrición Humana y Dietética de la UB.

El presidente de la Federación Española de Dietistas y Nutricionistas Universitarios (FEDNU): “La transversalidad y el conocimiento multidisciplinar son los ejes de este congreso de estudiantes para potenciar el futuro de la profesión”.

Nancy Babio, presidenta del CoDiNuCat: “Un pequeño grupo de personas comprometidas puede cambiar el mundo”.

Carmen Vidal, directora (en funciones) del Campus de la Alimentación de Torribera de la Universidad de Barcelona: “La sociedad necesita buenos profesionales de la Nutrición y Dietética y desde las universidades tenemos la obligación de estar a la altura en su formación”.

 Se creará una red social entre los estudiantes de las diferentes universidades españolas y los profesionales en el ámbito de la nutrición y la dietética para compartir conocimiento y experiencias.

 

Los próximos días 12, 13 y 14 de julio se celebrará en el Campus de la Alimentación de Santa Coloma de Gramenet y en la Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación el segundo congreso nacional de estudiantes de grado y posgrado de Nutrición Humana y Dietética (el II ReD-N) que congregará estudiantes de las diferentes universidades del territorio español.

La Universidad de Barcelona acogerá este congreso anual organizado por la Federación Española de Dietistas y Nutricionistas Universitarios (FEDNU), un evento que se celebra por primera vez en Cataluña y que prevé la asistencia de más de 100 estudiantes de nutrición de toda España.

El objetivo principal de este congreso es la complementariedad de la formación de los estudiantes en ámbitos transversales a la titulación que cursan. El presidente de FEDNU destaca que “la transversalidad y el conocimiento multidisciplinar son los ejes principales de este congreso para potenciar el futuro de la profesión del dietista nutricionista”

Por su parte la doctora Nancy Babio, presidenta del CoDiNuCat, destaca a los estudiantes que asistirán al congreso que “Nunca dudéis que un pequeño grupo de personas comprometidas pueda cambiar el mundo. De hecho, es lo único que lo ha logrado”.

Por su parte la Dra. Carmen Vidal, directora (en funciones) del Campus de la Alimentación de Torribera de la Universidad de Barcelona afirma que: “La sociedad necesita buenos profesionales de la Nutrición y Dietética, y desde las universidades tenemos la obligación de estar a la altura en su formación”.

Otro de los fines del congreso es crear una red social y de contactos en todo el país entre los estudiantes de las diferentes universidades españolas y los profesionales en el ámbito de la nutrición y la dietética que compartirán su conocimiento y experiencias en estos tres días.

El congreso contará con varios talleres (coaching nutricional, cocina de aprovechamiento, nutrición sostenible, etc.), y mesas redondas (emprendimiento en nutrición, el dietista-nutricionista y la celiaquía, etc.) con ponentes de primera línea como son Miguel Reverte Lorenzo, Dietista-Nutricionista, Tecnólogo de Alimentos y  Tesorero del Colegio de Dietistas-Nutricionistas de Catalunya; dietistas nutricionistas del Fútbol Club Barcelona, el gerente de la empresa Nutritional Coaching International o las presidentas de los Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas de Cataluña (CoDiNuCat), Madrid (CODINMA) y Andorra (CDNA), entre otros.

En la inauguración del evento, que tendrá lugar el viernes 12 de julio a las 12:30h en la sala de las Voltes del edificio Masía del Campus de la Alimentación de Torribera, intervendrán la Alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, y la Vicerrectora de Docencia y Ordenación Académica de la Universidad de Barcelona, Amelia Díaz. Participarán también en esta bienvenida a todos los asistentes, la directora del Campus de la Alimentación, el decanato de la Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación, y la presidenta del CoDiNuCat, la Dra. Nancy Babio, así como el presidente de FEDNU como entidad organizadora.

Comunicado del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas. 27 de mayo. Día Nacional del Celíaco

Dieta sin gluten: único tratamiento eficaz para la enfermedad celíaca

 • La enfermedad celíaca es la única enfermedad autoinmune cuyo único tratamiento es dietético: una dieta estricta sin gluten y de por vida.
 • El Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas (CGCODN) reclama la necesidad de que tras el diagnóstico, las personas con enfermedad celíaca deberían recibir asesoramiento dietético-nutricional personalizado.
 • Pese a la importancia del tratamiento dietético para mejorar la salud de personas con celiaquía, estudios recientes indican que solo el 42% de los pacientes hacen correcta y estrictamente la dieta sin gluten.

 

Madrid, 27 de mayo de 2019.- La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune, de carácter genético con una alta prevalencia en España. Se estima que 1 de cada 71 niños y 1 de cada 357 adultos sufren esta enfermedad.  Se caracteriza por un lado por su forma de presentación ya que puede aparecer con síntomas digestivos (dolor abdominal, diarrea, flatulencia, etc) o permanecer latente y sin síntomas hasta el diagnóstico lo que la convierte en una enfermedad de difícil diagnóstico. Otra peculiaridad de la celiaquía es que el único tratamiento que ha demostrado ser completamente efectivo es la alimentación, concretamente, la eliminación por completo del gluten de la dieta. Por eso, en el día Nacional del Celíaco, el Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas (CGCODN) reclama la presencia de dietistas-nutricionistas en el Sistema Sanitario Público para atender la necesidad de estos pacientes. “Tras el diagnóstico, es muy importante que el paciente reciba la información adecuada para que puedan adherirse correctamente a la dieta sin gluten. Sin embargo, en una consulta médica habitual no se dispone del tiempo suficiente para poder hacerlo y resolver así todas las dudas del paciente” explica Luis Morán, Presidente del CGCODN.

Menos de la mitad de las personas con celiaquía hacen bien la dieta sin gluten

En este sentido, el Consejo alerta que solo el 42% de las personas con celiaquía cumplen estrictamente la dieta sin gluten, es decir que tras el diagnóstico más de la mitad ingiere gluten, de manera voluntaria o involuntaria. “Es un dato considerable si tenemos en cuenta que el no cumplimiento de la dieta sin gluten en estos pacientes implica que puede haber complicaciones a largo plazo, como osteoporosis”, expone Morán.

Desde el punto de vista de los dietistas-nutricionistas, la falta de cumplimiento de la dieta se debe, entre otros factores, a la falta de asesoramiento personalizado y educación dietético-nutricional de estos pacientes. “Muchos estudios apuntan que cuando se educa al paciente de manera adecuada por un dietista-nutricionista especializado, la adherencia a la dieta sin gluten es mayor. Esto a su vez supone disminuir la persistencia de síntomas, mejorar la calidad de vida de los pacientes, disminuir la frecuencia de visitas al hospital, y por tanto la reducción  del gasto sanitario” ha afirmado Morán.

La alimentación, la base del tratamiento de esta enfermedad crónica

“La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune cuyo único tratamiento eficaz, hasta la fecha, es una dieta exenta de gluten”, comenta Paula Crespo, Vicepresidenta del Consejo. De esto, cabe esperar que tras el diagnóstico de celiaquía, la persona debería recibir información suficiente y adecuada por parte de un profesional de la dietética y alimentación. “Sin embargo, la figura del dietista-nutricionista dentro de la sanidad pública es escasa y en la mayor parte de las comunidades es inexistente, lo que provoca que muchos pacientes recién diagnosticados tengan que acudir a un dietista-nutricionista de manera privada, además de recibir el asesoramiento por parte de las Asociaciones autonómicas de Celíacos”, reclama Crespo.

La base de la dieta en celiaquía es consumir alimentos que no contengan gluten, una proteína presente en cereales como el trigo, la cebada, el centeno y algunas variedades de avena. “Lo que a priori parece sencillo, que es eliminar estos cereales de la dieta, para estas personas es todo un reto, porque el gluten es una proteína con unas características muy versátiles en la industria alimentaria y se puede encontrar en todo tipo de alimento envasado, desde embutidos, salsas hasta sopas de sobre, por ejemplo. Esto significa que hacer la compra para una persona con celiaquía supone leer todas las etiquetas de todo producto envasado para asegurarse que es adecuado”, afirma Mar Navarro, Vicesecretaria del CGCODN.

Deficiencias nutricionales en la celiaquía

Desde el Consejo también alertan que una dieta sin gluten, aunque se realice de manera estricta, puede dar lugar a dietas desequilibradas si no se hace de manera adecuada y saludable. “No solo hay que hacer una dieta exenta de gluten, sino que además tiene que ser variada y saludable para asegurar que se cubren todos los requerimientos nutricionales. En muchos pacientes observamos que al principio del diagnóstico, se realizan dietas monótonas por miedo a ingerir alimentos con gluten de manera involuntaria. Por eso, es muy importante el correcto asesoramiento de estas personas no solo de cómo llevar la dieta sin gluten sino de cómo hacerla de manera saludable limitando, como en cualquier dieta saludable, los productos ultraprocesados. Por más que estos productos no contengan gluten, en ocasiones suelen ser ricos en azúcares y grasas saturadas lo que conllevaría a realizar una dieta desequilibrada desplazando alimentos frescos y ricos en nutrientes” afirma Nancy Babio, Vicepresidenta del CGCODN.

Finalmente, con el propósito de trabajar conjuntamente con todos los agentes implicados en la mejora de la calidad de vida de los pacientes que presentan la enfermedad celíaca, desde el CGCODN reclaman que se tenga en cuenta la incorporación de los dietistas-nutricionistas en la sanidad pública.

Desde el CGCODN se tiende la mano a la Administración Pública, a las Asociaciones y Federaciones de pacientes con enfermedad celíaca con el objetivo de aunar fuerzas y lograr el cumplimiento del reciente Protocolo para el diagnóstico precoz de la enfermedad celíaca.

“Este Protocolo publicado el año pasado por el Ministerio de Sanidad, refleja la importancia de derivar a los pacientes tras su diagnostico, a los dietistas-nutricionistas dado que la participación de estos profesionales es de gran importancia en el manejo de la enfermedad a largo plazo y ayuda a que los mismos sigan una dieta equilibrada, calibrada y nutricionalmente correcta. Así mismo, el abordaje multidisciplinar de la enfermedad garantiza una asistencia más individualizada. Por eso es una necesidad de primer orden que estemos en la Sanidad Pública asegurando la equidad en salud de toda la población y de este colectivo en particular” concluye Luis Morán.

Sobre el Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas de España

CGCODN es el Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas es el órgano superior de representación y coordinación de los Colegios Autonómicos, en los ámbitos nacional e internacional, teniendo a todos los efectos la cualidad de Corporación de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Son fines del Consejo aparte de las funciones otorgadas en la legislación vigente, la representación en exclusiva, ordenación del ejercicio y defensa de la profesión en el ámbito estatal e internacional, así como la protección de los intereses de los consumidores y usuarios, y la representación oficial de la Organización Colegial de Dietistas-Nutricionistas ante la Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, la promoción, por todos los medios a su alcance, de la constante mejora de los niveles científico, cultural, económico y social de los colegiados y la colaboración con los poderes públicos en la promoción del derecho de protección de la salud de los ciudadanos.

 

Comunicat del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas. 27 de maig. Dia Nacional del Celíac.

Dieta sense gluten: únic tractament eficaç per a la malaltia celíaca

 • La malaltia celíaca és l’única malaltia autoimmune on l’únic tractament és dietètic: una dieta estricta sense gluten i de per vida.
 • El Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas (CGCODN) reclama la necessitat que posteriorment al diagnòstic, les persones amb malaltia celíaca haurien de rebre assessorament dietètic-nutricional personalitzat.
 • Malgrat la importància del tractament dietètic per millorar la salut de persones amb celiaquia, estudis recents indiquen que només el 42% dels pacients realitzen correctament i estrictament la dieta sense gluten.

Madrid, 27 de maig de 2019.- La malaltia celíaca és una malaltia autoimmune, de caràcter genètic amb una alta prevalença a Espanya. S’estima que 1 de cada 71 nens i 1 de cada 357 adults pateixen aquesta malaltia.  S’estima que 1 de cada 71 nens i 1 de cada 357 adults sofreixen aquesta malaltia. Es caracteritza d’una banda per la seva forma de presentació, ja que pot aparèixer amb símptomes digestius (dolor abdominal, diarrea, flatulència, etc.), o romandre latent i sense símptomes fins al diagnòstic, el que la converteix en una malaltia de difícil diagnòstic. Una altra peculiaritat de la celiaquia, és que l’únic tractament que s’ha demostrat ser completament efectiu és l’alimentació, concretament, l’eliminació per complet del gluten de la dieta. Per això, en el dia Nacional del Celíac, el Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas (CGCODN) reclama la presència de dietistes-nutricionistes en el Sistema Sanitari Públic per a atendre la necessitat d’aquests pacients. “Posteriorment al diagnòstic, és molt important que el pacient rebi la informació adequada perquè puguin adherir-se correctament a la dieta sense gluten. Malgrat això, en una consulta mèdica habitual no es disposa del temps suficient per poder fer-ho i resoldre així, tots els dubtes del pacient” explica Luis Morán, President del CGCODN.

Menys de la meitat de les persones amb celiaquia realitzen correctament la dieta sense gluten

En aquest sentit, el Consejo alerta que només el 42% de les persones amb celiaquia compleixen estrictament la dieta sense gluten, és a dir, que després del diagnòstic més de la meitat ingereix gluten, de manera voluntària o involuntària. “És una dada considerable si tenim en compte que el no compliment de la dieta sense gluten en aquests pacients implica que pot haver-hi complicacions a llarg termini, com la osteoporosi”, exposa Morán.

Des del punt de vista dels dietistes-nutricionistes, la falta de compliment de la dieta es deu, entre altres factors, a la falta d’assessorament personalitzat i d’educació dietètic-nutricional d’aquests pacients.  “Molts estudis apunten que quan s’educa al pacient de manera adequada per un dietista-nutricionista especialitzat, l’adherència a la dieta sense gluten és major. Això suposa disminuir la persistència de símptomes, millorar la qualitat de vida dels pacients, disminuir la freqüència de visites a l’hospital i, per tant, la reducció de la despesa sanitària” ha afirmat Morán.

L’alimentació, la base del tractament d’aquesta malaltia crònica.

“La malaltia celíaca és una malaltia autoimmune on l’únic tractament eficaç, fins avui, és una dieta exempta de gluten”, comenta Paula Crespo, Vicepresidenta del Consejo. D’allò, cal esperar que després del diagnòstic de celiaquia, la persona hauria de rebre informació suficient i adequada per part d’un professional de la dietètica i l’alimentació. “No obstant això, la figura del dietista-nutricionista dins de la sanitat pública és escassa i, en la major part de les comunitats és inexistent, la qual cosa provoca que molts pacients recentment diagnosticats hagin d’acudir a un dietista-nutricionista de manera privada, a més a més, de rebre l’assessorament per part de les Associacions autonòmiques de Celíacs”, reclama Crespo.

La base de la dieta en celiaquia és consumir aliments que no continguin gluten, una proteïna present en cereals com el blat, l’ordi, el sègol i algunes varietats de civada. “El que a priori sembla senzill, que és eliminar aquests cereals de la dieta, per a aquestes persones és tot un repte, ja que el gluten és una proteïna amb unes característiques molt versàtils en la indústria alimentària i es pot trobar en tot tipus d’aliment envasat, des d’embotits, salses, fins a les sopes de sobre, per exemple. Això significa que fer la compra per a una persona amb celiaquia, suposa llegir totes les etiquetes de tot producte envasat per assegurar-se que és adequat”, afirma Mar Navarro, Vicesecretaria del CGCODN.                                   

Deficiències nutricionals en la celiaquia

Des del Consejo també alerten que una dieta sense gluten, encara que es realitzi de manera estricta, pot donar lloc a dietes desequilibrades si no es fa de manera adequada i saludable. “No només cal fer una dieta exempta de gluten, sinó que, a més a més, ha de ser variada i saludable per a assegurar que cobreixen tots els requeriments nutricionals. En molts pacients observem que al principi del diagnòstic, es realitzen dietes monòtones, per por a ingerir aliments amb gluten de manera involuntària. Per això, és molt important el correcte assessorament d’aquestes persones, no només de com portar la dieta sense gluten, sinó de com fer-la de manera saludable. Limitant , com en qualsevol dieta saludable, els productes ultraprocessats. Malgrat que aquests productes no continguin gluten, a vegades solen ser rics en sucres i greixos saturats, el que comportaria realitzar una dieta desequilibrada desplaçant aliments frescos i rics en nutrients” Nancy Babio, Vicepresidenta del CGCODN.

Finalment, amb el propòsit de treballar conjuntament amb tots els agents implicats en al millora de la qualitat de vida dels pacients que presenten la malaltia celíaca, des del CGCODN reclamen que es tingui en compte la incorporació dels dietistes-nutricionistes en la sanitat pública.

Des del CGCODN es dona la mà a l’Administració Pública, a les Associacions i Federacions de pacients de malaltia celíaca, amb l’objectiu d’unir forces i aconseguir el compliment del recent Protocolo para el diagnóstico precoz de la enfermedad celíaca.

“Aquest Protocolo publicat l’any passat pel Ministerio de Sanidad, reflecteix la importància de derivar ls pacients, després el seu diagnòstic, als dietistes-nutricionistes. Atès que la participació d’aquests professionals és de gran importància en el maneig de la malaltia a llarg termini, i potencia que els pacients segueixin una dieta equilibrada, calibrada i nutricionalment correcta. Així mateix, l’abordatge multidisciplinari de la malaltia garanteix una assistència més individualitzada. Per això és una necessitat de primer ordre que formem part de la Sanitat Pública, assegurant l’equitat en salut de tota la població i d’aquest col·lectiu en particular” conclou Luis Morán.

Sobre el Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas de España

CGCODN és el Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas és l’órgan superior de representació i coordinació dels Col·legis Autonòmics, en els àmbits nacional i internacional, tenint a tots els efectes la qualitat de Corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment de les seves finalitats. Són finalitats del Consejo, a part de les funcions atorgades en la legislació vigent, la representació en exclusiva, ordenació de l’exercici i defensa de la professió en l’àmbit estatal i internacional, així com la protecció dels interesos dels consumidors i usuaris, i la representació oficial de l’Organizació Col·legial de Dietistes-Nutricionistes davant l’Administración General del Estado i els  organismes públics vinculats o dependents d’ella, la promoció, per tots els mitjans al seu abast, de la constant millora dels nivells científic, cultural, econòmic i social dels col·legiats i la col·laboració amb els poders públics en la promoció del dret de protecció de la salut dels ciutadans.

 

El Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (CODINUCAT) desaconsella seguir les recomanacions de la nutricionista Carla Zaplana, publicades a “La Vanguardia” el dia 1 d’abril de 2019.

No hi ha evidències científiques sobre les afirmacions que realitza i algunes recomanacions poden derivar a pràctiques de risc per la salut.

La Ley de ordenación de las profesiones sanitarias (LOPS) estableix en el seu article segon que són professions sanitàries, titulades i regulades, “…aquellas cuya formación pregraduada o especializada se dirige específica y fundamentalmente a dotar a los interesados de los conocimientos, habilidades y actitudes propias de la atención de salud, y que están organizadas en colegios profesionales…”. Si formalment la normativa nua l’actuació a l’entorn col·legial, en el material, la pròpia LOPS (art. 4.7.b) estableix que la pràctica (els criteris d’actuació) “…deben estar basados en la evidencia científica” (1). Poden identificar-se més previsions semblants en la resta de normativa que afecta l’exercici de la professió de Dietista-Nutricionista (2).

En aquest sentit, el Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya, en exercici de les seves competències, però també en interès de respondre les moltes consultes rebudes sobre aquest tema, es veu en l’obligació d’emetre el seu posicionament públic en relació a l’article-entrevista que es va publicar en La Vanguardia el passat 1 d’abril de 2019 amb el títol Carla Zaplana: ‘Es mejor comer solo dos o tres veces al día’ (3).

Existeixen en el text una sèrie d’afirmacions de les quals poden extractar-se, sense vocació d’exhaustivitat, moltes que no estan basades en l’evidència i unes altres que no només no ho estan, sinó que poden derivar en pràctiques de risc per a la salut. Això suposa, a més d’un perill, una presumpta contravenció del principi de precaució de l’article 3.d de la Ley General de Salud Pública (4). De tals afirmacions podríem destacar:

1) Menjar sovint “genera residus” i impedeix que el sistema digestiu tingui un “descans per a reparar-se, per a netejar-se”. La mal anomenada “medicina” ayurvèdica és una pseudociència perillosa (5), per aquest motiu basar-se en ella per a emetre consells de salut resulta clarament desencertat. No consten en la literatura científica proves que menjar sovint generi substàncies perilloses (estratègia de cerca en PubMed: “Toxins, Biological”[*Mesh] AND “Snacks”[Mesh]). En el denominat “Consenso español de obesidad” es va detallar que el nombre d’ingestes no està relacionat amb l’obesitat (6). Una revisió més recent no va trobar proves que menjar entre hores generi diferències en el pes, en l’increment del pes en el pas del temps, en el percentatge de greix corporal, en la circumferència de la cintura o en el quocient cintura/maluc (7).

2) “La nutricionista catalana […] assegura que consumir lactis és pitjor que menjar carn”. Existiria segons ella una relació entre “un nivell alt de caseïna, una de les proteïnes principals de la llet, amb el càncer”. En contra de l’anterior, l’informe del WCRF (World Cancer Research Fund) considera que les proves que relacionen el consum de llet amb un menor risc de càncer colorectal són més fiables que les que observen un possible major risc de càncer de pròstata atribuïble a la seva ingesta. Sigui com sigui, la relació entre carns vermelles i carnis processats i el risc de càncer està ben establerta, el que inspira que les recomanacions del propi WCRF vagin just en sentit contrari al que es fa en el text (8)

3) Els làctics “són molt addictius, especialment el formatge”. No existeixen proves d’una suposada “addicció als aliments” en humans sobre la base d’estudis ben dissenyats, segons reconeix la Academy of Nutrition and Dietetics (9). En paraules de Macdonald i col·laboradores “experimentar un desig o ‘antull’ per un aliment, no significa que el menjar en qüestió sigui addictiu” (10). Si bé és cert que un estudi publicat per Schulte i col·laboradors es va traduir en diversos titulars sensacionalistes (11), els mateixos autors van desmentir que el formatge generi addicció, entenent com a tal la que produeixen les drogues (12).

4) Per a l’entrevistada, els aminoàcids dels vegetals, a diferència del que ocorre amb els presents en els animals “ja estan solts, alguna cosa que facilita el treball a l’organisme i no genera tants residus”. No ens consta que cap manual de nutrició o bioquímica, cap revisió de la literatura científica o cap dictamen científic identifiqui proves que els aminoàcids en els vegetals estiguin “solts” (13,14). Quant als “residus”, el metaanàlisi de Devries i col·laboradors no va observar dany renal en adults sans en funció del tipus de proteïna (animal o vegetal) consumida (15).

5) El consum d’algues com a font de proteïna pot, en contra del que suggereix l’entrevista, desaconsellar-se. L’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA, en les seves sigles en anglès) considera que les algues poden tenir un contingut “extremadament alt de iode”, cosa que podria generar trastorns tiroïdals a escala poblacional (16).

6) El suplement de vitamina B12 s’aconsella, en l’entrevista, per al cas d’ “una alimentació 100% vegetal”. Entenem per tant que l’entrevistada desconeix greument que des de l’any 2013 el consens científic recomana suplementar amb B12 no només a les persones veganes, sinó també a les vegetarianes (17).

7) Es proposa desdejunar aigua amb llimona o vinagre de poma perquè “alcalinitza el cos i ajuda a desinflamar-se”, o “suc o un batut verd: vegetals amb una mica de fruita”, atès que “té una funció depurativa”. Són afirmacions sense fonament científic. Aquestes pràctiques ni “depuren” ni molt menys alteren el pH de la sang, podent citar-se a tall d’exemple la postura de l’Institut Americà per a la Recerca del Càncer (18). No obstant això, tant la llimona com el vinagre són agents potencialment capaços d’erosionar la dentina i l’esmalt dental si es consumeixen allunyats dels menjars (ex. en dejú) (19). Els batuts verds no només no han demostrat “depurar” sinó que poden generar desequilibris nutricionals (20). La EFSA considera que els batuts verds suposen un risc emergent pel seu elevat contingut en àcid oxàlic (21).

8) Segons l’article, no convé prendre fruita per a postres perquè els seus sucres “molt fàcils d’absorbir” fermenten. No obstant això, el consum de fruita sencera (els sucres de la qual es denominen “sucres intrínsecs”) només s’han relacionat amb beneficis per a la salut (22) i amb la prevenció de patologies cròniques, sense distinció de l’hora del dia en què es consumeixin (23).

En suma, molts dels consells que apareixen en l’article-entrevista s’allunyen indiscutiblement de l’actual ciència de la nutrició. Seguir-los pot generar desorientació en la població i produir desequilibris dietètics, una cosa rellevant si tenim en compte que la primera causa de mort a Europa són les malalties cardiovasculars i que la principal causa de tals malalties són factors dietètics modificables (24). El CODINUCAT entén que algunes de les pràctiques que es denuncien en el present text suposarien un risc per a la població. Per tant, aconsellem a la població que no segueixi els consells de la Sra. Carla Zaplana i sempre s’acudeixi a un dietista-nutricionista col·legiat.

La Junta de Govern de CODINUCAT

Bibliografia citada:

 1. Llei 44/2003, de 21 de novembre, de ordenación de las profesiones sanitarias. «BOE» núm. 280, de 22/11/2003. [Consultat el 3 d’abril de 2019] Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-21340
 2. Ojuelos F. El derecho de la nutrición. Salamanca: Editorial Amarante; 2018.
 3. Ferro L. Carla Zaplana: “Es mejor comer solo dos o tres veces al día”. La Vanguardia. 1 de abril de 2019. Disponible en: https://web.archive.org/web/20190403115650/https://www.lavanguardia.com/comer/al-dia/20190401/461319162390/carla-zaplana-entrevista-come-limpio-mejor-comer-dos-veces-dia.html
 4. Llei 33/2011, de 4 d’octubre, General de Salud Pública. «BOE» núm. 240, de 5 de octubre de 2011. [Consultado el 3 de abril de 2019]. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-15623
 5. Ernst E. El blog de Edzard Ernst [blog en Internet]. Ayurvedic medicines: efficacy doubtful with considerable risks. 4 de agosto de 2014. [Consultado el 3 de abril de 2019].Disponible en: https://web.archive.org/web/20190403115917/https://edzardernst.com/2014/08/ayurvedic-medicines-efficacy-doubtful-with-considerable-risks/
 6. Gargallo Fernández M, Basulto Marset J, Breton Lesmes I, Quiles Izquierdo J, Formiguera Sala X, Salas-Salvadó J, et al.Evidence-based nutritional recommendations for the prevention and treatment of overweight and obesity in adults (FESNAD-SEEDO consensus document). Methodology and executive summary (I/III). Nutr Hosp. 2012 May-Jun;27(3):789-99. doi: 10.3305/nh.2012.27.3.5678.
 7. Casazza K, Brown A, Astrup A, Bertz F, Baum C, Brown MB, et al. Weighing the Evidence of Common Beliefs in Obesity Research. Crit Rev Food Sci Nutr. 2015;55(14):2014-53.
 8. World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research. Limit red and processed meat. Eat no more than moderate amounts of red meat and little, if any, processed meat. [Consultado el 3 de abril de 2019]. Disponible en: https://web.archive.org/web/20190403120822/https://www.wcrf.org/dietandcancer/recommendations/limit-red-processed-meat
 9. Fitch C, Keim KS; Academy of Nutrition and Dietetics.Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: use of nutritive and nonnutritive sweeteners. J Acad Nutr Diet. 2012 May;112(5):739-58.
 10. Macdonald IA, Francis ST, Gowland PA, Hardman CA, Halford JC.Brain activation in relation to specific dietary components: what does fMRI measure and how should one interpret cravings for certain foods? Am J Clin Nutr. 2013 Sep;98(3):633-4.
 11. Schulte EM, Avena NM, Gearhardt AN.Which foods may be addictive? The roles of processing, fat content, and glycemic load. PLoS One. 2015 Feb 18;10(2):e0117959.
 12. Brookshire B. No, cheese is not just like crack. 30 de octubre de 2015. [Consultado el 3 de abril de 2019]. Disponible en: https://web.archive.org/save/https://www.sciencenews.org/blog/scicurious/no-cheese-not-just-crack
 13. Young VR, Pellett PL. Plant proteins in relation to human protein and amino acid nutrition. Am J Clin Nutr. 1994 May;59(5 Suppl):1203S-1212S.
 14. EFSA NDA Panel (EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies), 2012. Scientific Opinion on Dietary Reference Values for protein. EFSA Journal 2012;10(2):2557,
 15. Devries MC, Sithamparapillai A, Brimble KS, Banfield L, Morton RW, Phillips SM. Changes in Kidney Function Do Not Differ between Healthy Adults Consuming Higher- Compared with Lower- or Normal-Protein Diets: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Nutr. 2018 Nov 1;148(11):1760-1775.
 16. European Food Safety Authority, EFSA. Tolerable Upper Intake Levels For Vitamins and Minerals. Febrero de 2016. [Consultado el 3 de abril de 2019]. Disponible en: http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/efsa_rep/blobserver_assets/ndatolerableuil.pdf
 17. Pawlak R, Parrott SJ, Raj S, Cullum-Dugan D, Lucus D. How prevalent is vitamin B(12) deficiency among vegetarians? Nutr Rev. 2013 Feb;71(2):110-7.
 18. American Institute for Cancer Research. Alcaline diets. 2019. [Consultado el 3 de abril de 2019]. Disponible en: https://web.archive.org/web/20190403122106/http://www.aicr.org/patients-survivors/healthy-or-harmful/alkaline-diets.html
 19. Zimmer S, Kirchner G, Bizhang M, Benedix M. Influence of various acidic beverages on tooth erosion. Evaluation by a new method. PLoS One. 2015 Jun 2;10(6):e0129462.
 20. Klein AV, Kiat H. Detox diets for toxin elimination and weight management: a critical review of the evidence. J Hum Nutr Diet. 2015 Dec;28(6):675-86.

El Colegio de Dietistas-Nutricionistas de Cataluña (CODINUCAT) desaconseja seguir las recomendaciones de la nutricionista Carla Zaplana, publicadas en “La Vanguardia” el 1 de abril de 2019.

No hay evidencia científica sobre las afirmaciones que realiza y algunas recomendaciones pueden derivar en prácticas de riesgo para la salud.

La Ley de ordenación de las profesiones sanitarias (LOPS) establece en su artículo segundo que son profesiones sanitarias, tituladas y reguladas, “…aquellas cuya formación pregraduada o especializada se dirige específica y fundamentalmente a dotar a los interesados de los conocimientos, habilidades y actitudes propias de la atención de salud, y que están organizadas en colegios profesionales…”. Si formalmente la normativa anuda la actuación al entorno colegial, en lo material, la propia LOPS (art. 4.7.b) establece que la práctica (los criterios de actuación) “…deben estar basados en la evidencia científica” (1). Pueden identificarse más previsiones parecidas en el resto de normativa que afecta al ejercicio de la profesión de Dietista-Nutricionista (2).

En este sentido, el Colegio de Dietistas-Nutricionistas de Cataluña, en ejercicio de sus competencias, pero también en interés de responder las muchas consultas recibidas al respecto, se ve en la obligación de emitir su posicionamiento público en relación al artículo-entrevista que se publicó en La Vanguardia el pasado 1 de abril de 2019 con el título Carla Zaplana: ‘Es mejor comer solo dos o tres veces al día’ (3).

Existen en el texto una serie de afirmaciones de las que pueden extractarse, sin vocación de exhaustividad, muchas que no están basadas en la evidencia y otras que no solo no lo están, sino que pueden derivar en prácticas de riesgo para la salud. Ello supone, además de un peligro, una presunta contravención del principio de precaución del artículo 3.d de la Ley General de Salud Pública (4). De entre tales afirmaciones podríamos destacar:

1) Comer a menudo “genera residuos” e impide que el sistema digestivo tenga un “descanso para repararse, para limpiarse”. La mal llamada “medicina” ayurvédica es una pseudociencia peligrosa (5), de ahí que basarse en ella para emitir consejos de salud resulta claramente desacertado. No constan en la literatura científica pruebas de que comer a menudo genere sustancias peligrosas (estrategia de búsqueda en PubMed: “Toxins, Biological”[Mesh] AND “Snacks”[Mesh]). En el denominado “Consenso español de obesidad” se detalló que el número de ingestas no está relacionado con la obesidad (6). Una revisión más reciente no halló pruebas de que comer entre horas genere diferencias en el peso, en el incremento del peso con el paso del tiempo, en el porcentaje de grasa corporal, en la circunferencia de la cintura o en el cociente cintura/cadera (7).

2) “La nutricionista catalana […] asegura que consumir lácteos es peor que comer carne”. Existiría según ella una relación entre “un nivel alto de caseína, una de las proteínas principales de la leche, con el cáncer”. En contra de lo anterior, el informe del WCRF (World Cancer Research Fund) considera que las pruebas que relacionan el consumo de leche con un menor riesgo de cáncer colorrectal son más fiables que las que observan un posible mayor riesgo de cáncer de próstata atribuible a su ingesta. Sea como sea, la relación entre carnes rojas y cárnicos procesados y el riesgo de cáncer está bien establecida, lo que inspira que las recomendaciones del propio WCRF vayan justo en sentido contrario al que se hace en el texto (8).

3) Los lácteos “son muy adictivos, especialmente el queso”. No existen pruebas de una supuesta “adicción a los alimentos” en humanos en base a estudios bien diseñados, según reconoce la Academy of Nutrition and Dietetics (9). En palabras de Macdonald y colaboradores “experimentar un deseo o ‘antojo’ por un alimento, no significa que la comida en cuestión sea adictiva” (10). Si bien es cierto que un estudio publicado por Schulte y colaboradores se tradujo en varios titulares sensacionalistas (11), los propios autores desmintieron que el queso genere adicción, entendiendo como tal la que producen las drogas (12).

4) Para la entrevistada, los aminoácidos de los vegetales, a diferencia de lo que ocurre con los presentes en los animales “ya están sueltos, algo que facilita el trabajo al organismo y no genera tantos residuos”. No nos consta que ningún manual de nutrición o bioquímica, ninguna revisión de la literatura científica o ningún dictamen científico identifique pruebas de que los aminoácidos en los vegetales estén “sueltos” (13,14). En cuanto a los “residuos”, el metaanálisis de Devries y colaboradores no observó daño renal en adultos sanos en función del tipo de proteína (animal o vegetal) consumida (15).

5) El consumo de algas como fuente de proteína puede, en contra de lo que sugiere la entrevista, desaconsejarse. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, en sus siglas en inglés) considera que las algas pueden tener un contenido “extremadamente alto de yodo”, algo que podría generar trastornos tiroideos a escala poblacional (16).

6) El suplemento de vitamina B12 se aconseja, en la entrevista, para el caso de “una alimentación 100% vegetal”. Entendemos por tanto que la entrevistada desconoce gravemente que desde el año 2013 el consenso científico recomienda suplementar con B12 no solo a las personas veganas, sino también a  las vegetarianas (17).

7) Se propone desayunar agua con limón o vinagre de manzana porque “alcaliniza el cuerpo y ayuda a desinflamarse”, o “zumo o un batido verde: vegetales con un poco de fruta”, dado que “tiene una función depurativa”. Son afirmaciones sin fundamento científico. Dichas prácticas ni “depuran” ni mucho menos alteran el pH de la sangre, pudiendo citarse a modo de ejemplo la postura del Instituto Americano para la Investigación del Cáncer (18). Sin embargo, tanto el limón como el vinagre son agentes potencialmente capaces de erosionar la dentina y el esmalte dental si se consumen alejados de las comidas (ej. en ayunas) (19). Los batidos verdes no solo no han demostrado “depurar” sino que pueden generar desequilibrios nutricionales (20). La EFSA considera que los batidos verdes suponen un riesgo emergente por su elevado contenido en ácido oxálico (21).

8) Según el artículo, no conviene tomar fruta de postre porque sus azúcares “muy fáciles de absorber” fermentan. Sin embargo, el consumo de fruta entera (cuyos azúcares se denominan “azúcares intrínsecos”) solo se han relacionado con beneficios para la salud (22) y con la prevención de patologías crónicas, sin distinción de la hora del día en que se consuman (23).

En suma, muchos de los consejos que aparecen en el artículo-entrevista se alejan indiscutiblemente de la actual ciencia de la nutrición. Seguirlos puede generar desorientación en la población y producir desequilibrios dietéticos, algo relevante si tenemos en cuenta que la primera causa de muerte en Europa son las enfermedades cardiovasculares y que la principal causa de tales enfermedades son factores dietéticos modificables (24). El CODINUCAT entiende que algunas de las prácticas que se denuncian en el presente texto supondrían un riesgo para la población. Por tanto, aconsejamos a la población no siga los consejos de la Sra. Carla Zaplana y siempre se acuda a un dietista-nutricionista colegiado.

La Junta de Gobierno del CODINUCAT

Bibliografía citada:

 1. Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias. «BOE» núm. 280, de 22/11/2003. [Consultado el 3 de abril de 2019] Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-21340
 2. Ojuelos F. El derecho de la nutrición. Salamanca: Editorial Amarante; 2018.
 3. Ferro L. Carla Zaplana: “Es mejor comer solo dos o tres veces al día”. La Vanguardia. 1 de abril de 2019. Disponible en: https://web.archive.org/web/20190403115650/https://www.lavanguardia.com/comer/al-dia/20190401/461319162390/carla-zaplana-entrevista-come-limpio-mejor-comer-dos-veces-dia.html
 4. Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. «BOE» núm. 240, de 5 de octubre de 2011. [Consultado el 3 de abril de 2019]. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-15623
 5. Ernst E. El blog de Edzard Ernst [blog en Internet]. Ayurvedic medicines: efficacy doubtful with considerable risks. 4 de agosto de 2014. [Consultado el 3 de abril de 2019].Disponible en: https://web.archive.org/web/20190403115917/https://edzardernst.com/2014/08/ayurvedic-medicines-efficacy-doubtful-with-considerable-risks/
 6. Gargallo Fernández M, Basulto Marset J, Breton Lesmes I, Quiles Izquierdo J, Formiguera Sala X, Salas-Salvadó J, et al.Evidence-based nutritional recommendations for the prevention and treatment of overweight and obesity in adults (FESNAD-SEEDO consensus document). Methodology and executive summary (I/III). Nutr Hosp. 2012 May-Jun;27(3):789-99. doi: 10.3305/nh.2012.27.3.5678.
 7. Casazza K, Brown A, Astrup A, Bertz F, Baum C, Brown MB, et al. Weighing the Evidence of Common Beliefs in Obesity Research. Crit Rev Food Sci Nutr. 2015;55(14):2014-53.
 8. World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research. Limit red and processed meat. Eat no more than moderate amounts of red meat and little, if any, processed meat. [Consultado el 3 de abril de 2019]. Disponible en: https://web.archive.org/web/20190403120822/https://www.wcrf.org/dietandcancer/recommendations/limit-red-processed-meat
 9. Fitch C, Keim KS; Academy of Nutrition and Dietetics.Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: use of nutritive and nonnutritive sweeteners. J Acad Nutr Diet. 2012 May;112(5):739-58.
 10. Macdonald IA, Francis ST, Gowland PA, Hardman CA, Halford JC.Brain activation in relation to specific dietary components: what does fMRI measure and how should one interpret cravings for certain foods? Am J Clin Nutr. 2013 Sep;98(3):633-4.
 11. Schulte EM, Avena NM, Gearhardt AN.Which foods may be addictive? The roles of processing, fat content, and glycemic load. PLoS One. 2015 Feb 18;10(2):e0117959.
 12. Brookshire B. No, cheese is not just like crack. 30 de octubre de 2015. [Consultado el 3 de abril de 2019]. Disponible en: https://web.archive.org/save/https://www.sciencenews.org/blog/scicurious/no-cheese-not-just-crack
 13. Young VR, Pellett PL. Plant proteins in relation to human protein and amino acid nutrition. Am J Clin Nutr. 1994 May;59(5 Suppl):1203S-1212S.
 14. EFSA NDA Panel (EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies), 2012. Scientific Opinion on Dietary Reference Values for protein. EFSA Journal 2012;10(2):2557,
 15. Devries MC, Sithamparapillai A, Brimble KS, Banfield L, Morton RW, Phillips SM. Changes in Kidney Function Do Not Differ between Healthy Adults Consuming Higher- Compared with Lower- or Normal-Protein Diets: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Nutr. 2018 Nov 1;148(11):1760-1775.
 16. European Food Safety Authority, EFSA. Tolerable Upper Intake Levels For Vitamins and Minerals. Febrero de 2016. [Consultado el 3 de abril de 2019]. Disponible en: http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/efsa_rep/blobserver_assets/ndatolerableuil.pdf
 17. Pawlak R, Parrott SJ, Raj S, Cullum-Dugan D, Lucus D. How prevalent is vitamin B(12) deficiency among vegetarians? Nutr Rev. 2013 Feb;71(2):110-7.
 18. American Institute for Cancer Research. Alcaline diets. 2019. [Consultado el 3 de abril de 2019]. Disponible en: https://web.archive.org/web/20190403122106/http://www.aicr.org/patients-survivors/healthy-or-harmful/alkaline-diets.html
 19. Zimmer S, Kirchner G, Bizhang M, Benedix M. Influence of various acidic beverages on tooth erosion. Evaluation by a new method. PLoS One. 2015 Jun 2;10(6):e0129462.
 20. Klein AV, Kiat H. Detox diets for toxin elimination and weight management: a critical review of the evidence. J Hum Nutr Diet. 2015 Dec;28(6):675-86..
 21. EFSA (European Food Safety Authority), Afonso A, Garcia Matas R, Germini A, Merten C, Robinson T, 2016.Technical report on EFSA’s activities on emerging risks in 2015. EFSA supporting publication2016: EN-1100. 22. [Consultado el 3 de abril de 2019]. Disponible en: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/sp.efsa.2016.EN-1100
 22. Basulto J. El País. ¿Por qué no engorda la fruta, si tiene azúcar? 13 de junio de 2018. [Consultado el 3 de abril de 2019]. Disponible en: https://web.archive.org/save/https://elpais.com/elpais/2018/06/08/ciencia/1528469553_586735.html
 23. World Health Organization. Increasing fruit and vegetable consumption to reduce the risk of noncommunicable diseases. 11 de febrero de 2019. [Consultado el 3 de abril de 2019]. Disponible en: https://www.who.int/elena/titles/fruit_vegetables_ncds/en/
 24. European Heart Network. European Cardiovascular Disease Statistics 2017. Febrero de 2017. [Consultado el 3 de abril de 2019]. Disponible en: http://www.ehnheart.org/images/CVD-statistics-report-August-2017.pdf

COMUNICAT OFICIAL SOBRE LA CREACIÓ I POSADA EN MARXA DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE DIETISTAS-NUTRICIONISTAS

4 de Març de 2019

COMUNICAT OFICIAL SOBRE LA CREACIÓ I POSADA EN MARXA DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE DIETISTAS-NUTRICIONISTAS

 

 • El passat divendres dia 1 de març va tenir lloc, a Madrid, la constitució oficial del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas.
 • El degà de CODINAN, D. Luis J. Morán Fagúndez va ser triat com a President de la Comissió Executiva del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas.

El passat divendres dia 1 de març va tenir lloc, a Madrid, la constitució oficial del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas. Amb data 2 de febrer de 2019 es va publicar al BOE l’Orden SCB / 85/2019, de 16 de gener, per la qual es publiquen els Estatuts provisionals del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas, PAS IMPRESCINDIBLE PER A LA CREACIÓ DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE DIETISTAS-NUTRICIONISTAS DE FORMA LEGAL. La presidència i secretaria de la Comissió Gestora van convocar a TOTS els col·legis professionals de Dietistes-Nutricionistes formalment constituïts per a la creació i posada en marxa del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas. En aquest acte de constitució del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas va tenir lloc l’elecció de la Comissió Executiva que dirigirà l’organisme durant els propers quatre anys, resultant elegit com a president d’aquesta Comissió Executiva el Degà de CODINAN, D. Luis J . Morán Fagúndez.    Després d’aquest acte de constitució, la Comissió Executiva del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas queda conformada de la següent manera:

PRESIDENT Luis Juan Morán Fagúndez.
Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Andalucía
VICEPRESIDENTA

PRIMERA

Paula Crespo Escobar
Col·legi Oficial de Dietistes-Nutricionistes de la Comunitat Valenciana
VICEPRESIDENTA

SEGONA

Nancy Elvira Babio Sánchez
Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya
SECRETARI

GENERAL

Jorge Ibarra Morato
Colegio Profesional Dietistas-Nutricionistas de Madrid
VICESECRETARIA GENERAL Mar Navarro López
Colegio de Dietistas-Nutricionistas de Castilla La Mancha
TRESORERA Diana Martínez García
Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Castilla y León
VICETRESORER Luis Hidalgo Abenza
Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Región de Murcia
SUPLENT 1 Pablo Antonio López Cáceres
Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Andalucía
SUPLENT 2 Marta Planas Guillamón
Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya
SUPLENT 3 Maria Luján Soler Santoro
Colegio Profesional Dietistas-Nutricionistas de Madrid

 

L’acte de constitució ha comptat amb la presència del Dr. José Luis Baquero, director i Coordinador Científic del Foro Español de Pacientes. Joaquín Pascual, Cap d’Àrea de la Subdirección General de Control y Laboratorios Alimentarios. Dirección General de la Indústria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Sra. Pilar Camps Esteve Subdirectora General de Promoción y Vigilancia en Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social i D. Adolfo Ezquerra Canalejo, Director General de Inspección y Ordenación, Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.    En els últims anys ha existit una confusió tant en l’àmbit professional com en l’opinió pública respecte a la figura del Consejo General, atès que en ocasions S’HA DONAT VALIDESA A UN ORGANISME DE NATURA PRIVADA. Ara, la posada en marxa oficial del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas suposa un reconeixement que portem anys reclamant el seu paper com a agent rellevant en el marc sanitari i social actual.

FIRMAT,

LA JUNTA DE GOVERN DEL COL·LEGI DE DIETISTES-NUTRICIONISTES DE CATALUNA (CODINUCAT)

 

SRA. NANCY BABIO SÁNCHEZ. PRESIDENTA

SRA. MARTA PLANAS GUILLAMÓN. VICEPRESIDENTA

SRA. INÉS NAVARRO BLANCH. SECRETARIA

SRA. ROSER MARTÍ CID. VICESECRETARIA

SR. MIGUEL REVERTE LORENZO. TRESORER

SRA. ELENA MAESTRE GONZÁLEZ. VICETRESORERA

SRA. NÚRIA LLATA VIDAL. VOCAL

SRA. ANNA PIBERNAT I TORNABELL. VOCAL

SRA. BLANCA SALINAS ROCA. VOCAL

SRA. GLÒRIA GÓMEZ LÓPEZ. VOCAL

SRA. SÒNIA VALLÉS MARTÍ. VOCAL

SRA. RITA SIMORRA PUIGDOLLERS. VOCAL

Els dietistes-nutricionistes avancen en la defensa de la seva professió amb la constitució del seu Consell General

 L’Assemblea General Constituent escollirà, el proper 1 de març, a la Comissió Executiva que dirigirà l’organisme durant els propers 4 anys

 Madrid, 13 de febrer. Després de més de quatre anys d’espera des de la publicació de la Llei per a la creació del Consell General de Col·legis Oficials de Dietistes-Nutricionistes d’Espanya, la constitució formal i oficial d’aquest organisme està cada vegada més a prop per als professionals de la dietètica i la nutrició del nostre país. Laura Carreño, presidenta del Col·legi Professional de dietistes-nutricionistes de Castella i Lleó (CODINUCYL), en qualitat de presidenta de l’actual Comissió gestora d’aquest Consell General, ha convocat, per al dia 1 de març de 2019, l’Assemblea General Constituent. Una convocatòria que ha estat possible després de la publicació, el passat dos de febrer, dels Estatuts Provisionals del Consell General de Col·legis Oficials de Dietistes-Nutricionistes en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

“Es tracta d’un pas molt important per a la nostra professió que per fi es mereix tenir un organisme que la representi, a l’altura d’altres col·legis professionals i col·legiats”, ha indicat Carreño. Fins a la data, no existia un òrgan oficial que, amb caràcter nacional, pogués representar i defensar els interessos del col·lectiu com sí passa en altres àmbits de treball.

La publicació d’aquests Estatuts Provisionals, que permeten l’efectiva constitució del Consell General, ha estat aplaudida pels representants dels Col·legis de Dietistes-Nutricionistes, els que advoquen per treballar units per dignificar la professió “amb responsabilitat, serietat i, sobretot, legalitat “.

En els últims anys ha existit una confusió tant en l’àmbit professional com en l’opinió pública respecte a la figura del Consell General atès que en ocasions s’ha donat validesa a un organisme, de naturalesa privada, que no és la corporació de dret públic que es constituirà formalment el pròxim 1 de Març. Ara, la posada en marxa oficial del Consell General de Col·legis Oficials de Dietistes-Nutricionistes suposa un reconeixement a una professió que fa anys que reclama el seu paper com a agent rellevant en el marc sanitari i social actual.

“En repetides ocasions hem instat a treballar units des de l’únic òrgan legítim que regeix de moment el Consell i que és la Comissió Gestora”, apunten des de la Comissió Gestora. A aquesta Assemblea estan convocats tots els col·legis professionals formalment constituïts que tenen, fins al pròxim 20 de febrer, per presentar les seves candidatures

Los dietistas-nutricionistas avanzan en la defensa de su profesión con la constitución de su Consejo General

La Asamblea General Constituyente escogerá, el próximo 1 de marzo, a la Comisión Ejecutiva que dirigirá el organismo durante los próximos 4 años

Madrid, 13 de febrero. Tras más de cuatro años de espera desde la publicación de la Ley para la creación del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas de España, la constitución formal y oficial de este organismo está cada vez más cerca para los profesionales de la dietética y la nutrición de nuestro país. Laura Carreño, presidenta del Colegio Profesional de dietistas-nutricionistas de Castilla y León (CODINUCYL), en calidad de presidenta de la actual Comisión Gestora de dicho Consejo General, ha convocado, para el día 1 de marzo de 2019, la Asamblea General Constituyente. Una convocatoria que ha sido posible tras la publicación, el pasado dos de febrero, de los Estatutos Provisionales del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas en el Boletín oficial del Estado (BOE).

“Se trata de un paso muy importante para nuestra profesión que por fin se merece tener un organismo que la represente, a la altura de otros colegios profesionales y colegiados”, ha indicado Carreño. Hasta la fecha, no existía un órgano oficial que, con carácter nacional, pudiera representar y defender los intereses del colectivo como sí ocurre en otros ámbitos de trabajo.

La publicación de estos Estatutos Provisionales, que permiten la efectiva constitución del Consejo General, ha sido aplaudida por los representantes de los Colegios de Dietistas-Nutricionistas, quienes abogan por trabajar unidos para dignificar la profesión “con responsabilidad, seriedad y, sobre todo, legalidad”.

En los últimos años ha existido una confusión tanto en el ámbito profesional como en la opinión pública respecto a la figura del Consejo General dado que en ocasiones se ha dado validez a un organismo, de naturaleza privada, que no es la corporación de derecho público que  se va a Constituir formalmente el próximo 1 de Marzo. Ahora, la puesta en marcha oficial del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas supone un reconocimiento a una profesión que lleva años reclamando su papel como agente relevante en el marco sanitario y social actual.

“En repetidas ocasiones hemos instado a trabajar unidos desde el único órgano legítimo que rige de momento el Consejo y que es la Comisión Gestora”, apuntan desde la Comisión Gestora. A esta Asamblea están convocados todos los colegios profesionales formalmente constituidos que tienen, hasta el próximo 20 de febrero, para presentar sus candidaturas.

Estatuts Provisionals del nostre Consell General de Col·legis Oficials de Dietistes-Nutricionistes.

Benvolgut col·legiat/da

Ens complau informar-vos que s’han publicat els Estatuts Provisionals del nostre Consell General de Col·legis Oficials de Dietistes-Nutricionistes.

Ara la presidenta de la Comissió Gestora, la Sra. Laura Carreño, presidenta de CODINUCYL, haurà de convocar l’Assemblea Constituent i l’elecció dels òrgans de govern.

Durant molts anys s’ha estat confonent als dietistes-nutricionistes tant del nostre país com a nivell internacional explicant l’existència i la conformació dels òrgans de govern d’un autodenominat  “Consejo General”.

En repetides ocasions hem instat a treballar units des de l’únic òrgan legítim que regeix de moment i que és la Comissió Gestora. Actualment aquest audodenominado “Consejo General” continua desoint la legalitat vigent.

Denunciem públicament que l’autoanomenat “Consejo General” està generant un mal gratuït i perfectament evitable a la professió,  que té uns responsables identificats i allunyats de qualsevol conducta racional, negociadora, democràtica i conciliadora. Des d’aquests moments, cridem a la reflexió i requerim urgentment el cessament de les seves accions, així com el tancament immediat de la pàgina web.

La publicació dels estatuts provisionals confirma el que veníem defensant els representants dels Col·legis de Dietistes-Nutricionista d’Andalusia (CODINAN), Catalunya (CODINUCAT), Castella La Manxa (CODINCAM), Castella i Lleó (CODINUCYL), Madrid (CODINMA), Murcia (CODINMUR) i València (CODINUCOVArespecte a que el “Consejo General” no era oficial i per tant no podia tenir una junta executiva, només existeix la Comissió Gestora integrada per un representant de cadascun dels col·legis que estan legítimament constituïts.

Així doncs, com a legítims representants triats democràticament continuarem lluitant pels interessos dels dietistes-nutricionistes de Catalunya fins a les últimes conseqüències per dignificar la nostra professió amb responsabilitat, serietat i sobretot legalitat.

Estatutos Provisionales de nuestro Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas.

Estimados/das

Nos complace informaros que se han publicado los Estatutos Provisionales de nuestro Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas.

Ahora la presidenta de la Comisión Gestora, Sra. Laura Carreño, presidenta de CODINUCYL  deberá  convocar la Asamblea Constituyente y la elección de los órganos de gobierno.

Durante muchos años se ha estado confundiendo a los dietistas-nutricionistas tanto de nuestro país como a nivel internacional diciendo de la existencia y conformación de los órganos de gobierno de un autodenominado Consejo General .

En repetidas ocasiones hemos  instado a trabajar unidos desde el único órgano legítimo que rige de momento y que es la Comisión GestoraActualmente éste autodenominado Consejo General sigue desoyendo la legalidad vigente.

Denunciamos públicamente que el autodenominado Consejo General está generando un daño gratuito y perfectamente evitable a la profesión, que tiene unos responsables identificados y alejados de cualquier conducta racional, negociadora, democrática y conciliadora. Llamamos a la reflexión desde estos momentos y requerimos urgentemente el cese de sus acciones, así como el cierre inmediato de la página web.

La publicación de los estatutos provisionales confirma lo que veníamos defendiendo los representantes de los Colegios de Dietistas-Nutricionistas de Andalucía (CODINAN), Cataluña (CODINUCAT), Castilla La Mancha (CODINCAM), Castilla y León (CODINUCYL), Madrid (CODINMA), Murcia (CODINMUR) y Valencia (CODINUCOVA) respecto a que el consejo general no era oficial y por tanto no podía tener una junta ejecutiva, sólo existe la Comisión Gestora integrada por un representante de cada uno de los colegios legítimamente constituidos.

Así pues, como legítimos representantes elegidos democráticamente seguiremos luchando por los intereses de los dietistas-nutricionistas de Cataluña hasta las últimas consecuencias para dignificar nuestra profesión con responsabilidad, seriedad y sobre todo legalidad.

Diverses associacions i entitats de ciències de la salut demanen al Govern la reducció de l’IVA del 10% al 4% per als pans integrals i de fibra.

Nou informe científic sobre la fiscalitat del pa

 

Diverses associacions i entitats de ciències de la salut demanen al Govern la reducció de l’IVA del 10% al 4% per als pans integrals i de fibra.

 

“És paradoxal que els pans més saludables tinguin l’IVA més alt” 

La mesura permetria que les classes menys benestants accedissin a aquest tipus de pans, que contribueixen a evitar malalties cròniques. 

Barcelona 16 de gener de 2019. En l’informe científic realitzat per Joan Quilez de l’Associació Espanyola de Tècnics Cerealistes (AETC); Nancy Babio i Jordi Sales-Salvadó de la Unitat de Nutrició Humana de la Facultat de Medicina i de Ciències de la Salut, Universitat Rovira i Virgili, i avalat per diverses associacions i entitats de ciències de la salut relacionades amb l’alimentació i la nutrició, es demana al Govern que es redueixi l’IVA dels pans especials (integral i de fibra), d’un 10% a un 4%, per ser els que reuneixen les millors característiques nutricionals, per contribuir a evitar malalties cròniques no transmissibles (MCNT), com la diabetis, el càncer i les cardiovasculars.

Se sol·licita “la unificació dels tipus d’IVA del pa al 4%, exceptuant aquells que incorporin sucres i greixos de qualsevol origen, excepte el cas de l’oli d’oliva, que forma part d’alguns pans tradicionals espanyols i que també ha demostrat les seves bones qualitats nutricionals. Això implicaria una millora significativa en la capacitat adquisitiva de pans amb elevat interès nutricional”.

Segons un estudi de la UE la rebaixa de preu dels productes de qualitat permet especialment el seu accés a les classes més desfavorides contribuint a una millor alimentació. Espanya és un dels països de la UE on l’escletxa socioeconòmica és més acusada i en aquest sentit cal destacar que Irlanda o el Regne Unit, amb índexs de desigualtat inferiors, apliquen un IVA de 0% a la majoria dels aliments. 

Sota el títol “la política fiscal en el pa, la paradoxa espanyola” l’informe científic assenyala que les malalties cròniques no transmissibles van estretament lligades als grups de menys recursos socials, econòmics i educatius. En aquest context, els grups de menor renda serien els més beneficiats amb aquesta baixada de preu. “L’actual situació del pa és una autèntica paradoxa dins de les polítiques fiscals amb focus en la salut pública, ja que no incentiva el consum de pans amb evident interès nutricional, la qual cosa hauria de ser corregit com més aviat millor”.

A més, facilitar l’accés al pa especial, és una acció sobre el cost eficient en termes de salut amb el consegüent impacte en la reducció de la despesa sanitària. Referent a això, es destaca que hi ha una relació entre consum de cereals integrals, inclòs el pa, i les malalties cròniques no transmissibles (MCNT). La ingesta de tres o més porcions de cereals integrals al dia s’associa a un 20-30% menor risc de malalties cardiovasculars (ECD), no observant aquesta associació amb el pa procedent de cereal refinat. El consum de pans integrals o similars s’associa també a un 20-30% de reducció en el risc de patir diabetis tipus 2 i en la protecció enfront de diversos tipus de càncer.

Un altre avantatge del pa integral davant el convencional és la sal. Això és un factor clau en salut pública a causa de la gran importància que té la reducció modesta de sal a la dieta. En una aproximació teòrica duta a terme a USA, la reducció del consum de sal en 1 g / dia implicava una disminució anual mitjana de 26.000 infarts de miocardi, 16.500 embòlies i de 22.500 morts per qualsevol causa. De la mateixa manera, la paradoxa del pa es dóna també amb el pa baix en sal gravat amb un 10% en lloc de ser-ho amb un 4%.

 El 90% de les morts són degudes a les malalties cròniques no transmissibles 

A Espanya, el 91% de les morts es deuen a les MCNT. En aquest sentit, la malaltia cardiovascular i el càncer suposen el 31% i el 28% de les morts respectivament. Pel que fa a factors de risc, el 46,7% de la població espanyola és hipercolesterolèmica, el 37,6% té hipertensió, el 22,8% tabaquisme, el 22,8% obesitat i el 6,2% diabetis mellitus. Una dada encara més preocupant és l’obtingut per l’estudi ALADÍ, en què la prevalença del sobrepès i l’obesitat en la població infantil se situa en 23,2% i 18,1% respectivament.

Reducció del cost sanitari, que suposa un 10% del PIB 

Els costos sanitaris són un altre dels factors clau en el control de les MCNT. El 2010 la despesa sanitària va suposar prop del 10% del PIB a Espanya i actualment, el percentatge de la despesa total sanitària causat directament per aquest tipus de malalties és 52% a l’obesitat, el 15% en malalties cardiovasculars, 7% en diabetis, 6% en càncer, 3% en osteoporosi i un 17% en altres conceptes. Val la pena ressaltar que a Espanya el cost econòmic de l’obesitat suposa el 7% de la despesa sanitària, el que es tradueix en 2.500 milions d’euros a l’any.

L’obesitat i les MCNT estan lligades a la desigualtat econòmica i social, la qual cosa ocasiona una terrible desigualtat social. Més del 82% de les morts d’origen cardiovascular es produeixen en països amb baixos o mitjans ingressos, i a Espanya les taxes d’obesitat infantil són vuit punts superiors a les famílies amb menys recursos. Les dades epidemiològiques mostren que la qualitat de la dieta segueix un component socioeconòmic: les dietes de millor qualitat i varietat estan associades amb un major poder adquisitiu, mentre que les dietes d’alta densitat energètica, que són pobres en alguns nutrients, són consumides preferentment per persones de baix nivell socioeconòmic.

Un 22% de la població espanyola viu en risc de pobresa 

A Espanya un 22,3% de la seva població viu en risc de pobresa, percentatge superat per Romania i Bulgària, enfront del 13,6% de França o el 17,3% de la mitjana de l’Europa dels 27. El coeficient Gini, que mesura la desigualtat d’ingressos en els habitants d’un país, va col·locar a Espanya el 2016 al 34,5%, valor només superat per Romania i Lituània, i allunyat d’Alemanya, amb el 29,5%, o Islàndia, amb el 25%.

El consum de pa a Espanya 

L’evolució del consum de pa a Espanya té una tendència generalitzada a la baixa. Els factors que incideixen són diversos, però en general vam assistir a una desviació del patró saludable de dieta mediterrània juntament amb condicionants de tipus social i mediàtic. Aquesta evolució forma part d’un profund canvi en els patrons de consum dels últims 40 anys, en els quals els productes carnis es consumeixen per sobre de les recomanacions, observant paral·lelament un declivi de cereals i derivats, fruites, verdures i llegums. 

Altres aliments saludables afectats per un IVA excessiu 
Hi ha altres aliments amb similar problema. Així per exemple la pasta alimentària integral, l’oli d’oliva verge extra o el iogurt també tenen un IVA del 10%, mentre la llet o el formatge gaudeixen d’un IVA superreduït del 4%. L’informe destaca que és important en els anys vinents revisar a fons la política fiscal en relació als aliments a Espanya amb la mirada focalitzada en les directrius de Salut Pública per millorar la salut dels espanyols en base a les evidències científiques.  

L’informe científic està avalat per l’Associació Espanyola de Tècnics Cerealistes (AETC), Societat Espanyola de Arteriosclerosi (SIGUI), Col·legis de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya, Castella i Lleó, Madrid, Múrcia i Castella-la Manxa, Associació de Celíacs de Catalunya, Societat Científica Espanyola de Dietètica i Nutrició, la Societat Catalana d’Alimentació i Dietètica, Centre Català de la Nutrició de l’Institut d’Estudis Catalans (CCNIEC), Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (SSCC / CAMFiC), i l’Escola tècnica Superior d’Enginyeria Agronòmica, Alimentària i de Biosistemes de la Universitat Politècnica de Madrid.

Per accedir a l’estudi complet: Link

Diversas asociaciones y entidades de ciencias de la salud piden al Gobierno la reducción del IVA del 10 % al 4% para los panes integrales y de fibra.

Novedoso informe científico sobre la fiscalidad del pan

Diversas asociaciones y entidades de ciencias de la salud piden al Gobierno la reducción del IVA del 10 % al 4% para los panes integrales y de fibra.

 

“Es paradójico que los panes más saludables tengan el IVA más alto”

 

La medida permitiría que las clases menos acomodadas accediesen a este tipo de panes, que contribuyen a evitar enfermedades crónicas.

Barcelona 16 de enero de 2019. En el informe científico realizado por Joan Quilez de la Asociación Española de Técnicos Cerealistas (AETC); Nancy Babio y Jordi Salas-Salvadó de la Unidad de Nutrición Humana de la Facultad de Medicina y de Ciencias de la Salud, Universidad Rovira i Virgili, y avalado por diversas asociaciones y entidades de ciencias de la salud relacionadas con la alimentación y la nutrición se pide al Gobierno que se reduzca el IVA de los panes especiales (integral y de fibra), de un 10% a un 4%, por ser los que reúnen las mejores características nutricionales, para contribuir a evitar enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), como la diabetes, el cáncer  y las cardiovasculares.

Se solicita “la unificación de los tipos de IVA del pan al 4%, exceptuando aquellos que incorporen azúcares y grasas de cualquier origen, salvo el caso del aceite de oliva, que forma parte de algunos panes tradicionales españoles  y que también ha demostrado sus buenas cualidades nutricionales. Ello implicaría una mejora significativa en la capacidad adquisitiva de panes con elevado interés nutricional”.

Según un estudio de la UE la rebaja de precio de los productos de calidad permite especialmente su acceso a las clases más desfavorecidas contribuyendo a una mejor alimentación. España es uno de los países de la UE donde la brecha socio económica es más acusada y en este sentido cabe destacar que Irlanda o Reino Unido, con índices de desigualdad inferiores, aplican un IVA de 0% a la mayoría de los alimentos.

Bajo el título “la política fiscal en el pan, la paradoja española” el informe científico señala que las enfermedades crónicas no transmisibles van estrechamente ligadas a los grupos de menos recursos sociales, económicos y educativos. En este contexto, los grupos de menor renta serían los más beneficiados con esta bajada de precio. “La actual situación del pan es una auténtica paradoja dentro de las políticas fiscales con foco en la salud pública, ya que desincentiva el consumo de panes con evidente interés nutricional, lo cual debería ser corregido lo antes posible”.

Además, facilitar el acceso al pan especial, es una acción coste eficiente en términos de salud con el consiguiente impacto en la reducción de gasto sanitario. A este respecto, se destaca que existe una relación entre consumo de cereales integrales, incluido el pan, y las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT). La ingesta de tres o más porciones de cereales integrales al día se asocia a un 20-30%menor riesgo de enfermedades cardiovasculares (ECD), no observándose esta asociación con el pan procedente de cereal refinado. El consumo de panes integrales o similares se asocia también a un 20-30% de reducción en el riesgo de padecer diabetes tipo 2 y en la protección frente a varios tipos de cáncer.

Otra ventaja del pan integral frente el convencional es la sal. Esto es un factor clave en salud pública debido a la gran importancia que tiene la reducción modesta de sal en la dieta. En una aproximación teórica llevada a cabo en USA, la reducción del consumo de sal en 1 g/día implicaba una disminución anual media de 26.000 infartos de miocardio, 16.500 embolias y de 22.500 muertes por cualquier causa. Del mismo modo, la paradoja del pan se da también con el pan bajo en sal gravado con un 10% en lugar de serlo con un 4%.

El 90% de las muertes son debidas a las enfermedades crónicas no transmisibles

 En España, el 91% de las muertes se deben a las ECNT. En este sentido, la enfermedad cardiovascular y el cáncer suponen el 31% y 28% de las muertes respectivamente. En cuanto a factores de riesgo, el 46,7% de la población española es hipercolesterolémica, el 37,6% tiene hipertensión, el 22,8% tabaquismo, el 22,8% obesidad y el 6,2% diabetes mellitus. Un dato todavía más preocupante es el obtenido por el estudio ALADINO, en el que la prevalencia del sobrepeso y la obesidad en la población infantil se sitúa en 23,2% y 18,1% respectivamente.

Reducción del coste sanitario, que supone un 10% del PIB

Los costes sanitarios son otro de los factores clave en el control de las ECNT. En 2010 el gasto sanitario supuso cerca del 10% del PIB en España y actualmente, el porcentaje del

gasto total sanitario causado directamente por este tipo de enfermedades es 52% en la obesidad, 15% en enfermedades cardiovasculares, 7% en diabetes, 6% en cáncer, 3% en osteoporosis y un 17% en otros conceptos. Merece la pena resaltar que en España el coste económico de la obesidad supone el 7% del gasto sanitario, lo que se traduce en 2.500 millones de euros al año.

La obesidad y las ECNT están ligadas a la desigualdad económica y social, lo que ocasiona una terrible inequidad social. Más del 82% de las muertes de origen cardiovascular se producen en países con bajos o medianos ingresos, y en España las tasas de obesidad infantil son ocho puntos superiores en las familias con menos recursos. Los datos epidemiológicos muestran que la calidad de la dieta sigue un componente socioeconómico: las dietas de mejor calidad y variedad están asociadas con un mayor poder adquisitivo, mientras que las dietas de alta densidad energética, que son pobres en algunos nutrientes, son consumidas preferentemente por personas de bajo nivel socioeconómico.

Un 22% de la población española vive en riesgo de pobreza

 En España un 22,3% de su población vive en riesgo de pobreza, porcentaje superado por Rumanía y Bulgaria, frente al 13,6% de Francia o el 17,3% de la media de la Europa de los 27.  El coeficiente Gini, que mide la desigualdad de ingresos en los habitantes de un país, colocó a España en 2016 en el 34,5%, valor sólo superado por Rumanía y Lituania, y alejado de Alemania, con el 29,5% o Islandia, con el 25%.

El consumo de pan en España

La evolución del consumo de pan en España tiene una tendencia generalizada a la baja. Los factores que inciden son varios, pero en general asistimos a una desviación del patrón saludable de dieta mediterránea junto con condicionantes de tipo social y mediático. Esta evolución forma parte de un profundo cambio en los patrones de consumo de los últimos 40 años, en los que los productos cárnicos se  consumen por encima de las  recomendaciones, observándose paralelamente un declive de cereales y derivados, frutas, verduras y legumbres.

Otros alimentos saludables afectados por un IVA excesivo

Existen otros alimentos con similar problema. Así por ejemplo la pasta alimentaria integral, el aceite de oliva extra virgen o el yogur también tienen un IVA del 10%, mientras  la leche o el queso gozan de un IVA supereducido del  4%. El informe destaca que es importante en los próximos años revisar a fondo la política fiscal en relación a los alimentos en España con la mirada focalizada en las directrices de Salud Pública para mejorar la salud de los españoles en base a las evidencias científicas.

El informe científico está avalado por la Asociación Española de Técnicos Cerealistas (AETC), Sociedad Española de Arterioesclerosis (SEA), Colegios de Dietistas-Nutricionistas de Cataluña, Castilla y León, Madrid, Murcia y Castilla la Mancha, Asociación de Celíacos de Cataluña, Sociedad Científica Española de Dietética y Nutrición, la Societat Catalana d’Alimentació i Dietètica, Centre Català de la Nutrició de l’Institut d’Estudis Catalans (CCNIEC), Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (SSCC/CAMFiC), y la  Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid.

Para acceder al estudio completo: Link

 

L’ENZIM DAO I LA DIETA BAIXA EN HISTAMINA NO TENEN EL SUPORT CIENTÍFIC INTERNACIONAL COM A TRACTAMENT DE LA MIGRANYA.

Nou organitzacions de professionals de la salut confirmen la manca d’evidència científica d’aquest tractament.

La migranya és la segona malaltia més discapacitant de totes les malalties humanes, afecta mundialment al 18% de les dones i al 6% dels homes, segons l’OMS.

El tractament més eficaç és el individualitzat, amb antiinflamatoris i triptans (regulen el flux sanguini cerebral)

 

Barcelona. 28 de Novembre 2018. “No existeix a dia d’avui evidència científica suficient que estableixi una relació causal entre un dèficit de DAO i la migranya, per la qual cosa no està justificada la recomanació d’ingerir l’enzim DAO per via oral en pacients amb migranya”, afirma el neuròleg Dr. Roberto Belvis, primer signant d’aquesta postura científica encarregada pel Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (CoDiNuCat). De la mateixa manera, “no s’han trobat evidències científiques que demostrin que dietes amb baix contingut en histamina puguin ser eficients en la prevenció o tractament de la migranya”, assegura la Dra. Isabel Megías, dietista-nutricionista autora d’aquests postura científica.

 “La Societat Internacional de les Cefalees (IHS), màxima autoritat mundial en l’estudi i tractament de la migranya, ni tan sols esmenta la DAO en les seves últimes revisions de teràpia de la migranya, després d’anys d’investigacions”, assegura el neuròleg Dr. Roberto Belvis.

El principi de precaució hauria de tenir-se present en la publicitat de les accions terapèutiques especialment en aquells casos en què les investigacions es trobin en les primeres fases i no es compti amb nivells apropiats d’evidència científica, afirma la Dra. Nancy Babio, dietista- nutricionista i presidenta del CoDiNuCat. Per això, insisteix a tots els professionals sanitaris “l’estricte compliment del codi deontològic”.

Diverses notícies aparegudes en els mitjans de comunicació en els últims set anys afirmen que un dèficit de l’enzim diamionoxidasa (DAO) és la causa de la migranya i que, per tant, aquesta pot tractar-se ingerint comprimits de DAO per via oral com a tractament enzimàtic substitutiu i, fent una dieta de baix contingut en histamina, “la qual cosa de moment no és avalat científicament”, segons la Dra. Isabel Megías i el Dr. Roberto Belvís. 

Tractament eficaç

El doctor Belvis assenyala que el tractament recomanat internacionalment té en compte tres àmbits: 1. Identificar i actuar sobre els factors que a cada pacient li provoquen els seus atacs de migranya. 2. Tractament precoç del dolor agut sempre, amb antiinflamatoris si el dolor és moderat i amb triptans (regulen el flux sanguini cerebral actuant sobre els receptors de la serotonina), si és greu. 3. Tractament preventiu quan el dolor és freqüent, origina discapacitat important o hi ha un abús d’analgèsics. Hi ha sis tractaments amb alt nivell d’evidència en eficàcia: topiramat, valproat, flunarizina, amitritptilina, beta-bloquejants, botox i ara els nous anticossos monoclonals contra el CGRP.

Segons afirma aquesta Postura que ha revisat la literatura científica publicada entre gener de 1988 i 2018 “No hi ha cap estudi que demostri la relació entre el dèficit de DAO i la migranya”, malgrat que un recent estudi  va analitzar l’enzim DAO en pacients amb migranya i controls sans; ja que presenta diverses limitacions metodològiques, i no aporta suficient evidència científica que fonamenti un paper rellevant de l’enzim DAO en la gènesi de la migranya. Aquesta Postura està realitzada pel CoDiNuCat i avalat per la Societat Catalana de Neurologia, els col·legis de Dietistes-Nutricionistes de Madrid, Múrcia, Castella-la Manxa, Andalusia; la Societat Científica Espanyola de Dietètica i Nutrició, Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària  i la Societat Catalana d’Alimentació i Dietètica Clínica.

En conclusió: Actualment la bibliografia científica no evidencia una relació ni causal ni terapèutica entre l’enzim DAO i la migranya. Així mateix, no hi ha suficient evidència científica que demostri una associació positiva entre el seguiment de dietes amb baix contingut en histamina i la millora del pacient amb migranya. Calen estudis ben dissenyats i que demostrin aquesta relació causal per poder fer recomanacions terapèutiques. Per tant, les entitats signants d’aquest document aconsellen als pacients que estiguin diagnosticats de migranya no sotmetre a cap anàlisi de DAO, tractament amb enzims DAO o a realitzar una dieta de baix contingut en histamina, excepte en el context d’un estudi autoritzat sota consentiment informat.

La migranya

La migranya és una malaltia comuna i freqüentment discapacitant caracteritzada per atacs episòdics de cefalea habitualment moderada o greu, amb símptomes neurològics, gastrointestinals i altres.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) i la International Headache Society (IHS) estimen que la migranya afecta mundialment al 18% de les dones i al 6% dels homes. No obstant això, la taxa podria ser més gran, ja que al voltant del 60% dels pacients no estan diagnosticats.

L’OMS, a través del seu estudi Global Disease Burden de l’any 2017 considera que la migranya és la segona malaltia més discapacitant de totes les malalties humanes, atès que un dia de migranya equival en discapacitat a un dia de ceguesa o paraplegia.

L’atac de migranya dura més de 24 hores en el 50% dels pacients i el 20-40% dels pacients presenten més d’un atac de migranya al mes amb un pic de prevalença entre els 25 i els 55 anys, l’etapa més productiva de la vida. Com a conseqüència de tot això, l’impacte econòmic de la migranya és enorme. S’estima que la migranya és responsable de 112 milions de dies de treball perduts anualment, suposant un cost en reducció de la productivitat de 5-17 bilions de dòlars en els Estats Units.

D’altra banda, el 50% dels pacients amb migranya s’automedica i la meitat dels que es mediquen es mostren insatisfets amb els tractaments.

Com a conseqüència d’aquesta situació, en els mitjans de comunicació i en plataformes d’informació de la xarxa, han proliferat les teràpies sense assessorament mèdic especialitzat previ.

Els experts mundials en migranya estan agrupats en la IHS que és l’encarregada d’editar els criteris mundials de la migranya en la classificació ICHD (International Classification of Headache Disorders). Aquesta revisa les evidències de les teories fisiopatològiques i de les teràpies propostes. En el cas d’Espanya, s’uneixen en el Grup d’Estudi de Cefalees de la Societat Espanyola de Neurologia (GECSEN).

La dieta baixa en histamina

La histamina i altres amines biògenes es troben presents en una àmplia gamma d’aliments, fet que obstaculitza la realització pràctica de la dieta i la seva compatibilitat amb un patró d’alimentació equilibrat. A més, no existeix un consens clar sobre el criteri a seguir per classificar un aliment com a aliment amb alt contingut en histamina.

Tot i això, els que utilitzen aquest tipus de dietes limiten a les mateixes: el peix blau i els peixos en conserva, les begudes alcohòliques fermentades (encara que la seva concentració en histamina és molt menor a la de la resta d’aliments, però s’atribueix a l’alcohol capacitat d’inhibir l’activitat DAO), aliments fermentats i madurats (formatges curats, derivats carnis, xucrut, fermentats de la soja) i algunes fruites i verdures.

Són escassos i de poca qualitat científica els estudis que han avaluat l’eficàcia d’aquesta mesura usada a nivell preventiu o com a part del tractament, fet que fa que alguns autors qüestionin l’ús de la dieta de baix contingut en histamina de manera indiscriminada i poc individualitzada.

 

Pots llegir la Postura científica a http://www.codinucat.cat/postures-cientifiques/

LA ENZIMA DAO Y LA DIETA BAJA EN HISTAMINA CARECEN DE RESPALDO CIENTÍFICO INTERNACIONAL COMO TRATAMIENTO DE LA MIGRAÑA.

Nueve organizaciones de profesionales de la salud confirman la falta de evidencia científica de este tratamiento.

La migraña es la segunda enfermedad más discapacitante de todas las enfermedades humanas, afecta mundialmente al 18% de las mujeres y al 6% de los hombres, según la OMS.

El tratamiento más eficaz es el individualizado, con antinflamatorios y triptanes (regulan el flujo sanguíneo cerebral)

Barcelona. 28 noviembre 2018. “No existe a día de hoy evidencia científica robusta que establezca una relación causal entre un déficit de DAO y la migraña, por lo que no está justificada la recomendación de ingerir la enzima DAO por vía oral en pacientes con migraña, afirma  el neurólogo Dr. Roberto Belvis, primer firmante de esta postura científica encargada por el Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (CODINUCAT). Del mismo modo, “no se han hallado evidencias científicas que demuestren que dietas con bajo contenido en histamina puedan ser eficaces en la prevención o tratamiento de la migraña”, asegura la Dra. Isabel Megías, dietista-nutricionista autora de esta postura científica.

 “La Sociedad Internacional de las Cefaleas (IHS), máxima autoridad mundial en el estudio y tratamiento de la migraña, ni siquiera menciona la DAO en sus últimas revisiones de terapia de la migraña, tras años de investigaciones”, asegura el neurólogo Dr. Roberto Belvis.

El principio de precaución tendría que tenerse presente en la publicidad de las acciones terapéuticas especialmente en aquellos casos en los que las investigaciones se encuentren en sus primeras fases y no se cuente con niveles apropiados de evidencia científica, afirma la Dra. Nancy Babio, dietista-nutricionista y presidenta del CODINUCAT. Por ello, insiste a todos los profesionales sanitarios “el estricto cumplimiento del código deontológico”.

Diversas noticias aparecidas en los medios de comunicación en los últimos siete años afirman que un déficit de la enzima diamionoxidasa (DAO) es la causa de la migraña y que, por lo tanto, ésta puede tratarse ingiriendo comprimidos de DAO por vía oral a modo de tratamiento enzimático sustitutivo y, realizando una dieta de bajo contenido en histamina, “lo cual de momento no es avalado científicamente”, según la Dra. Isabel Megías y el Dr. Roberto Belvís.

 

Tratamiento eficaz

El doctor Belvis señala que el tratamiento recomendado internacionalmente tiene en cuenta tres ámbitos: 1 Identificar y actuar sobre los factores que a cada paciente le provocan sus ataques de migraña. 2. Tratamiento precoz del dolor agudo siempre, con antinflamatorios si el dolor es moderado y con triptanes (regulan el flujo sanguíneo cerebral actuando sobre los receptores de la serotonina), si es grave.3. Tratamiento preventivo cuando el dolor es frecuente, origina discapacidad importante o hay un abuso de analgésicos. Hay seis tratamientos con alto nivel de evidencia en eficacia: topiramato, valproato, flunarizina, amitritptilina, beta-bloqueantes, botox y ahora los nuevos anticuerpos monoclonales contra el CGRP.

Según afirma esta Postura que ha revisado la literatura científica publicada entre enero de 1988 y 2018 “No existe ningún estudio que demuestre la relación entre el déficit de DAO y la migraña”, pese a que un reciente estudio analizó la enzima DAO en pacientes con migraña y controles sanos; puesto que presenta diversas limitaciones metodológicas, y no aporta suficiente evidencia científica que fundamente un papel relevante de la enzima DAO en la génesis de la migraña. Esta Postura está realizada por el CODINUCAT y avalado por la Societat Catalana de Neurologia, los colegios de Dietistas-Nutricionistas de Madrid, Murcia, Castilla la Mancha, Andalucía; la Sociedad Científica Española de Dietética y Nutrición, Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària  y la Societat Catalana d’Alimentació i Dietética Clínica.

En conclusión: Actualmente la bibliografía científica no evidencia una relación ni causal ni terapéutica entre la enzima DAO y la migraña. Asimismo, no existe suficiente evidencia científica que demuestre una asociación positiva entre el seguimiento de dietas con bajo contenido en histamina y la mejora del paciente con migraña. Se necesitan estudios bien diseñados y que demuestren esa relación causal para poder hacer recomendaciones terapéuticas. Por tanto, las entidades firmantes de este documento aconsejan a los pacientes que estén diagnosticados de migraña no someterse a ningún análisis de DAO, tratamiento con enzimas DAO o a realizar una dieta de bajo contenido en histamina, excepto en el contexto de un estudio autorizado bajo consentimiento informado.

La migraña

La migraña es una enfermedad común y frecuentemente discapacitante caracterizada por ataques episódicos de cefalea habitualmente moderada o grave, con síntomas neurológicos, gastrointestinales y otros.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la International Headache Society (IHS) estiman que la migraña afecta mundialmente al 18% de las mujeres y al 6% de los hombres. No obstante, la tasa podría ser mayor, puesto que alrededor del 60% de los pacientes no están diagnosticados.

La OMS, a través de su estudio Global Disease Burden del año 2017 considera que la migraña es la segunda enfermedad más discapacitante de todas las enfermedades humanas, dado que un día de migraña equivale en discapacidad a un día de ceguera o paraplejia.

El ataque de migraña dura más de 24 horas en el 50% de los pacientes y el 20-40% de los pacientes presentan más de un ataque de migraña al mes con un pico de prevalencia entre los 25 y los 55 años, la etapa más productiva de la vida. Como consecuencia de todo ello, el impacto económico de la migraña es enorme. Se  estima que la migraña es responsable de 112 millones de días de trabajo perdidos anualmente, suponiendo un coste en reducción de la productividad de 5-17 billones de dólares en los Estados Unidos.

Por otra parte, el 50% de los pacientes con migraña se automedica y la mitad de los que se medican se muestran insatisfechos con los tratamientos.

Como consecuencia de esta situación, en los medios de comunicación y en plataformas de información de la red, han proliferado las terapias sin asesoramiento médico especializado previo.

Los expertos mundiales en migraña están agrupados en la IHS que es la encargada de editar los criterios mundiales de la migraña en la clasificación ICHD (International Classification of Headache Disorders). Ésta revisa las evidencias de las teorías fisiopatológicas y de las terapias propuestas. En el caso de España, se aúnan en el Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología (GECSEN).

La dieta baja en histamina

La histamina y otras aminas biógenas se hallan presentes en una amplia gama de alimentos, hecho que obstaculiza la realización práctica de la dieta y su compatibilidad con un patrón de alimentación equilibrado. Además, no existe un consenso claro sobre el criterio a seguir para clasificar un alimento como alimento con alto contenido en histamina.

A pesar de ello, quienes utilizan este tipo de dietas limitan en las mismas: el pescado azul y los pescados en conserva, las bebidas alcohólicas fermentadas (aunque su concentración en histamina es mucho menor a la del resto de alimentos, pero se atribuye al alcohol capacidad de inhibir la actividad DAO), alimentos fermentados y madurados (quesos curados, derivados cárnicos, chucrut, fermentados de la soja) y algunas frutas y verduras.

Son escasos y de poca calidad científica los estudios que han evaluado la eficacia de esta medida usada a nivel preventivo o como parte del tratamiento, hecho que hace que algunos autores cuestionen el uso de la dieta de bajo contenido en histamina de manera indiscriminada y poco individualizada.

Puedes leer la Postura científica en http://www.codinucat.cat/postures-cientifiques/

El CoDiNuCat celebra la postura de la ministra de Sanitat en contra de les pseudoteràpies.

“Demanem la urgent necessitat d’incorporar als Dietistes- Nutricionistes al sistema nacional de salut per protegir millor els ciutadans”.

Barcelona 20 de novembre de 2018. “El Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (CoDiNuCat) celebra la iniciativa del Pla de Protecció de la Salut enfront de les pseudoteràpies presentada per la ministra de Sanitat, María Luisa Carcedo el dia 19 de novembre”, ha afirmat avui la seva presidenta Nancy Babio.

Diu també la presidenta “Denunciem la gran confusió creada en l’opinió pública, a través de les xarxes socials, sobre temes relacionats amb l’alimentació, la nutrició i la dietètica per persones alienes a aquestes disciplines”.

Assenyalem “la urgent necessitat d’incorporar la nostra professió a nivell del sistema nacional de salut atès que és un dret dels ciutadans i seria una mesura de reduir l’intrusisme professional en el nostre àmbit”.

Demana la col·laboració dels mitjans de comunicació “perquè utilitzin fonts d’informació fiables i no donin cabuda a falsos especialistes”; a les Universitats “perquè verifiquin els continguts dels cursos i postgraus” i a les autoritats “perquè emprenguin les actuacions corresponents per a preservar la salut de la població.

El CoDiNuCat fa una crida a l’opinió pública i als ciutadans que “les teràpies nutricionals alternatives no provades i no reconegudes per les autoritats sanitàries poden provocar un efecte advers en la salut de les persones, a més que ocasionen major despesa sanitària”.

La Dra. Babio observa que “les facilitats d’accés del públic a les xarxes socials ha provocat una gran confusió, en relació amb l’alimentació, la nutrició i la dietètica. “És molt alarmant que es distorsioni el coneixement sobre aquests temes, que produeixen conseqüències nocives per a la salut i que atempten contra els drets dels ciutadans”.

Constitueix un greu risc aplicar als pacients teràpies no validades pels professionals legalment reconeguts i denunciem que les recomanacions de persones sense la capacitació legal requerida constitueixen un atemptat contra la salut dels ciutadans.

Els professionals dietistes-nutricionistes són els únics que poden realitzar un abordatge dietètic-nutricional posterior al diagnòstic del metge. Pot constituir un delicte la recomanació d’abandonament d’aquestes teràpies en benefici de suposades teràpies alternatives, sense cap reconeixement per part de les ciències de la salut ni de les autoritats pertinents.

 

El CoDiNuCat celebra la postura de la ministra de Sanidad en contra de las pseudoterapias.

“Pedimos la urgente necesidad de incorporar a los Dietistas- Nutricionistas al sistema nacional de salud para proteger mejor a los ciudadanos”.

Barcelona 20 de noviembre de 2018. “El Colegio de Dietistas-Nutricionistas de Cataluña (CoDiNuCat) celebra la iniciativa del Plan de Protección de la Salud frente a las pseudoterapias presentada por la Ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo el día 19 de noviembre”, afirmó hoy su presidenta Nancy Babio.

Dice también la presidenta “Denunciamos la gran confusión creada en la opinión pública, a través de las redes sociales, sobre temas relacionados con la alimentación, la nutrición y la dietética por personas ajenas a estas disciplinas”.

Señalamos “la urgente necesidad de incorporar nuestra profesión a nivel del sistema nacional de salud dado que es un derecho de los ciudadanos y sería una medida de reducir el intrusismo profesional en nuestro ámbito”.

Pide la colaboración de los medios de comunicación “para que utilicen fuentes de información fiables y no den cabida a falsos especialistas”; a las Universidades “para que verifiquen los contenidos de los cursos y postgrados” y a las autoridades “para que emprendan las actuaciones correspondientes para preservar la salud de la población.

El CoDiNuCat hace un llamamiento a la opinión pública y a los ciudadanos de que “las terapias nutricionales alternativas no probadas y no reconocidas por las autoridades sanitarias pueden provocar un efecto adverso en la salud de las personas, además de que ocasionan mayor gasto sanitario”.

La Dra. Babio observa que “las facilidades de acceso del público a las redes sociales ha provocado una gran confusión, en relación con la alimentación, la nutrición y la dietética. “Es muy alarmante que se distorsione el conocimiento sobre estos temas, que producen consecuencias nocivas para la salud y que atentan contra los derechos de los ciudadanos”.

Constituye un grave riesgo aplicar a los pacientes terapias no validadas por los profesionales legalmente reconocidos y denunciamos que las recomendaciones de personas sin la capacitación legal requerida constituyen un atentado contra la salud de los ciudadanos.

Los profesionales dietistas-nutricionistas son los únicos que pueden realizar un abordaje dietético-nutricional posterior al diagnóstico del médico. Puede constituir un delito la recomendación de abandono de estas terapias en beneficio de supuestas terapias alternativas, sin reconocimiento alguno por parte de las ciencias de la salud ni de las autoridades pertinentes.

 

Les VI jornades del CODINUCAT se centren en la nutrició i alimentació de les persones grans.

10 de novembre a Barcelona sota el lema. “Nodrint per obtenir els millors fruits”.

 

Les VI jornades del CODINUCAT se centren en la nutrició i alimentació de les persones grans.

 

 • Nancy Babio, presidenta, destaca el missatge de l’OMS que “cal agregar salut als anys”.

 

 • La incorporació dels dietistes-nutricionistes a l’atenció primària reduiria les despeses sanitàries en medicaments i estades i ingressos hospitalaris.

 

Barcelona 8 novembre 2018. El Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya celebrarà les VI jornades el proper 10 de novembre a Barcelona centrades en diversos aspectes de la nutrició i alimentació de la gent gran, en què prendran part diversos professionals de reconegut prestigi. La presidenta del CoDiNuCat, la doctora Nancy Babio assenyala a propòsit d’aquestes jornades que “és summament important l’alimentació i nutrició per tenir un envelliment saludable perquè no es tracta només de complir anys, si no que aquesta vida perllongada es visqui amb millor salut física i sobretot mental per tenir la millor qualitat de vida possible. La qüestió no és viure molts anys, sinó bé, amb bona qualitat de vida, la qual cosa està en línia amb l’informe de l’OMS sobre l’envelliment i el cicle de la vida que indica que la bona salut afegeix vida als anys “. S’estima que per a l’any 2040 serem el primer país amb major esperança de vida, superarem al Japó.

L’acte inaugural estarà a càrrec del Dr. Marc Inzitari. President de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia i del Dr. Sebastià J. Santaeugènia. Director del Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya, qui inaugurarà la mateixa. La taula La conferència inaugural anirà a càrrec d’Antoni Salvà de la Universitat Autònoma de Barcelona sobre “Envelliment actiu i saludable“. La taula rodona sobre el concepte de fragilitat tindrà com a intervinents a Núria Rosique (Universitat Rovira i Virgili) que parlarà de “Sarcopènia -pèrdua de massa muscular-, sedentarisme i activitat física en la gent gran“; Joan Trabal de l’Hospital Clínic de Barcelona, “Estratègies terapèutiques per combatre la fragilitat“; Marc Inzitari (Parc Sanitària Pere i Virgili Barcelona), “Programa de prevenció de discapacitat en persones fràgils“.

Diverses conferències versaran sobre “Alimentació, envelliment i valoració nutricional” en què intervindran Jessica Martínez (Consorci Sanitari del Maresme) per parlar de “Escales de valor en geriatria“; Cèlia Puig (Hospital de Granollers) “Requeriments nutricionals en la població envellida i com assolir-los“; Reinald Pamplona (Universitat de Lleida) “Efecte de les proteïnes d’origen animal en l’envelliment cel·lular“; Blanca Ras (Creu roja de Catalunya), “Abordatge nutricional de la gent gran en situació d’exclusió social“; Gemma Peralta (Fundació Carrasco i Formiguera de Barcelona) “Acompanyament en el procés d’incorporació de noves pautes alimentàries“. La doctora Babio posa també l’accent “en què és prioritari planificar polítiques sanitàries adequades que responguin al creixent envelliment i que ajudin a millorar la sostenibilitat del sistema sanitari del nostre entorn” i insta les autoritats sanitàries a “incorporar als Dietistes-Nutricionistes en l’àmbit de l’atenció primària, ja que reduiria importants despeses sanitàries en medicaments, en estades i ingressos hospitalaris “. Actualment hi ha un alt percentatge de gent gran amb malnutrició (desnutrició i obesitat) sosté citant Arvid Wretlind (pare de la nutrició clínica) que “La desnutrició en els pobles del tercer món és un signe de pobresa. La desnutrició en els hospitals és un signe d’ignorància “ja Hipòcrates que deia que les ferides netes curen millor amb una bona nutrició”. Per tant, recalca que “la incorporació dels dietistes-nutricionistes en l’àmbit sanitari és la millor inversió en salut “.

 

Per poder millorar els nostres serveis, utilitzem cookies de tercers per recopilar informació estadística. Més informació aquí. ACEPTAR