Avís legal contacte

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a què les dades personals facilitades siguin incorporades en un fitxer denominat Contactes responsabilitat del COL·LEGI DE DIETISTES-NUTRICIONISTES DE CATALUNYA, i seu social a Via Laietana, n. 38, 1r 1a, 08003 Barcelona (Barcelona) En concret, totes les dades que siguin facilitades pels usuaris d’aquesta web a traves dels formularis de contacte o de queixes- suggeriments, seran incorporades en el fitxer denominat Contactes. La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar la seva petició i atendre les peticions de contacte. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci en Via Laietana, n. 38, 1r 1a, 08003 Barcelona (Barcelona) o adminstracio@codinucat.com Així mateix s’informa que en qualsevol cas podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades o posar-se en contacte amb aquest Col·legi al respecte de qualsevol dubte en matèria de protecció de dades, a traves del delegat de protecció de dades, en el correu electrònic dpo@codinucat.cat.