GRUPS DE TREBALL

ASSEGURANÇA DE RC

ASSEGURANÇA DE RC: Segons l’article 46 de la llei 44/2003 d’Ordenació de les Professions Sanitàries, i l’article 22.9 dels Estatuts del CODINUCAT, per a l’exercici de la professió de Dietista-Nutricionista és obligatori tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil professional (ASSEGURANÇA DE RC) El CoDiNuCat té contractada una pòlissa col.lectiva amb Agrupació Mutual Asseguradora (A.M.A.) que facilita als seus col·legiats/des el compliment d’aquesta obligació (ASSEGURANÇA DE RC) i, al mateix temps, gaudir d’unes condicions molt avantatjoses, amb un estalvi econòmic respecte altres companyies i col.lectius. A.M.A. ofereix: Cobertura de 600.000 € de capital. Preu total anual 30€. Per a contractar l’assegurança has d’omplir la següent sol·licitud i enviar-la per correu electrònic a administracio@codinucat.cat. Recorda que ÉS UNA OBLIGACIÓ declarar la teva assegurança al CODINUCAT, en cas que no tinguis contractat A.M.A. Utilitza el formulari d’actualització de dades personals per mantenir la teva informació col·legial al dia.

Els Grups de Treball del CoDiNuCat són agrupacions de col·legiats que tenen un coneixement especialitzat de la temàtica objecte del grup de treball al qual pertanyen.

Un Grup de Treball promou activitats d’interès per la resta de col·legiats i/o per la població, col·labora amb la Junta de Govern en l’elaboració de material documental en la matèria en la que s’especialitzin i, per últim, també serveixen per intercanviar experiències dels membres que la conformen.

 

Grup de Treball de Nutrició Clínica

Els objectius d’aquest grup són promoure i fer valer la figura del dietista-nutricionista en l’àmbit de la nutrició clínica i afavorir la nostra participació en grups de treball i en documents de consens de nutrició clínica.

Per entrar a formar part d’aquest grup de treball és requisit indispensable estar treballant de dietista-nutricionista en l’àmbit de la nutrició clínica.

Exemples de documents elaborats pel GTNCL:

Consens sobre la nomenclatura de les dietes hospitalàries

Informe d’alta hospitalària del dietista- nutricionista

Recomanacions higienicodietètiques

Per a formar part d’aquest grup has d’enviar a administracio@codinucat.cat el teu currículum i una carta motivacional, que farem arribar a la coordinadora del grup.

 

Grup de Treball d’Atenció Primària

Els objectius d’aquest grup són el treball conjunt dels D-N en l’atenció primària i comunitària per seguir una mateixa línia i un treball sota l’evidència científica per la promoció d’una alimentació saludable i prevenció de malalties.

Per formar part d’aquest grup de treball és requisit indispensable estar treballant de dietista-nutricionista en l’atenció primària.

Per a formar part d’aquest grup has d’enviar a administracio@codinucat.cat el teu currículum i una carta motivacional, que farem arribar a la coordinadora del grup.

 

Grup de Treball D-N i alletament

Els objectius d’aquest grup són:

– Poder fomentar l’alletament.
-.Compartir coneixements de dietètica i nutrició respecte a l’alletament amb la resta de D-N i la població
– Treballar per formar part de l’equip de lactància materna.
– Promoure la lactància materna i donar assessorament de lactància de fórmula i mixta de tal manera que no hi hagi discriminacions i aclarir les funcions de les D-N en aquest àmbit.

Per entrar a formar part d’aquest grup de treball és requisit indispensable estar treballant de dietista-nutricionista en l’àmbit de l’alletament.

Per a formar part d’aquest grup has d’enviar a administracio@codinucat.cat el teu currículum i una carta motivacional, que farem arribar a la coordinadora del grup.

 

Propostes dels nous Grups de Treball

El 10 de febrer de 2022 la Junta de Govern va proposar la creació dels següents Grups de treball:

    • Grup de Treball D-N en geriàtrics
    • Grup de Treball D-N en indústria
    • Grup de Treball D-N en restauració col·lectiva

Els col·legiats que van estar interessats a formar-ne part van enviar el seu currículum i una carta motivacional. El termini per enviar les candidatures va finalitzar el 9 de març de 2022.

Amb posterioritat els diferents grups de treball es reuniran per tal formalitzar la constitució i determinar els seus objectius. Un cop constituïts es tornarà a obrir les admissions a nous integrants.

 

Vols proposar un nou Grup de Treball?

Qualsevol col·legiat pot proposar la creació d’un Grup de Treball, enviant la proposta per correu electrònic a: administracio@codinucat.cat

En aquesta proposta hi ha de constar:

    1. La descripció del Grup de Treball.
    2. Uns criteris genèrics que hauran de complir els futurs membres.

Posa't en contacte amb nosaltres

Correu electrònic
TELÈFON

930 106 248

direcció

Via Laietana, núm. 38, 1r 1a
08003 Barcelona

Avís legal d'aquest lloc: