REGISTRE COL·LEGIAL

A codinucat tenim un apartat REGISTRE COL·LEGIAL. REGISTRE COL·LEGIAL - A l'apartat de REGISTRE COL·LEGIAL de la nostra plataforma web, hi destinem tots els tràmits necessaris que requereixen per a fer el REGISTRE COL·LEGIAL. Si teniu dubtes sobre REGISTRE COL·LEGIAL, accediu a l'apartat o podeu contactar amb el Col·legi. Aquest apartat sobre REGISTRE COL·LEGIAL és un dels principals, ja que el Codinucat té una intenció clara d'expansió i donar-se a conèixer i també requerim els col·legiats. No dubteu en accedir-hi REGISTRE COL·LEGIAL.

Tal com preveu la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei de lliure accés a les activitats de serveis i al seu exercici, en el Capítol III, Article 5; posem al corrent el registre de professionals col·legiats al CoDiNuCat amb les dades de caràcter obligatori que s’especifiquen: nom i cognoms dels professionals col·legiats, número de col·legiació, títols oficials dels que estiguin en possessió i domicili professional.

Per l’actualització de qualsevol dada personal, professional o laboral, preguem que envieu el Formulari Modificació Dades CODINUCAT a administracio@codinucat.cat.

Posa't en contacte amb nosaltres

Correu electrònic
TELÈFON

930 106 248

direcció

Via Laietana, núm. 38, 1r 1a
08003 Barcelona

Avís legal d'aquest lloc: