Nou organitzacions de professionals de la salut confirmen la manca d’evidència científica d’aquest tractament.

La migranya és la segona malaltia més discapacitant de totes les malalties humanes, afecta mundialment al 18% de les dones i al 6% dels homes, segons l’OMS.

El tractament més eficaç és el individualitzat, amb antiinflamatoris i triptans (regulen el flux sanguini cerebral)

 

Barcelona. 28 de Novembre 2018. “No existeix a dia d’avui evidència científica suficient que estableixi una relació causal entre un dèficit de DAO i la migranya, per la qual cosa no està justificada la recomanació d’ingerir l’enzim DAO per via oral en pacients amb migranya”, afirma el neuròleg Dr. Roberto Belvis, primer signant d’aquesta postura científica encarregada pel Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (CoDiNuCat). De la mateixa manera, “no s’han trobat evidències científiques que demostrin que dietes amb baix contingut en histamina puguin ser eficients en la prevenció o tractament de la migranya”, assegura la Dra. Isabel Megías, dietista-nutricionista autora d’aquests postura científica.

 “La Societat Internacional de les Cefalees (IHS), màxima autoritat mundial en l’estudi i tractament de la migranya, ni tan sols esmenta la DAO en les seves últimes revisions de teràpia de la migranya, després d’anys d’investigacions”, assegura el neuròleg Dr. Roberto Belvis.

El principi de precaució hauria de tenir-se present en la publicitat de les accions terapèutiques especialment en aquells casos en què les investigacions es trobin en les primeres fases i no es compti amb nivells apropiats d’evidència científica, afirma la Dra. Nancy Babio, dietista- nutricionista i presidenta del CoDiNuCat. Per això, insisteix a tots els professionals sanitaris “l’estricte compliment del codi deontològic”.

Diverses notícies aparegudes en els mitjans de comunicació en els últims set anys afirmen que un dèficit de l’enzim diamionoxidasa (DAO) és la causa de la migranya i que, per tant, aquesta pot tractar-se ingerint comprimits de DAO per via oral com a tractament enzimàtic substitutiu i, fent una dieta de baix contingut en histamina, “la qual cosa de moment no és avalat científicament”, segons la Dra. Isabel Megías i el Dr. Roberto Belvís. 

Tractament eficaç

El doctor Belvis assenyala que el tractament recomanat internacionalment té en compte tres àmbits: 1. Identificar i actuar sobre els factors que a cada pacient li provoquen els seus atacs de migranya. 2. Tractament precoç del dolor agut sempre, amb antiinflamatoris si el dolor és moderat i amb triptans (regulen el flux sanguini cerebral actuant sobre els receptors de la serotonina), si és greu. 3. Tractament preventiu quan el dolor és freqüent, origina discapacitat important o hi ha un abús d’analgèsics. Hi ha sis tractaments amb alt nivell d’evidència en eficàcia: topiramat, valproat, flunarizina, amitritptilina, beta-bloquejants, botox i ara els nous anticossos monoclonals contra el CGRP.

Segons afirma aquesta Postura que ha revisat la literatura científica publicada entre gener de 1988 i 2018 “No hi ha cap estudi que demostri la relació entre el dèficit de DAO i la migranya”, malgrat que un recent estudi  va analitzar l’enzim DAO en pacients amb migranya i controls sans; ja que presenta diverses limitacions metodològiques, i no aporta suficient evidència científica que fonamenti un paper rellevant de l’enzim DAO en la gènesi de la migranya. Aquesta Postura està realitzada pel CoDiNuCat i avalat per la Societat Catalana de Neurologia, els col·legis de Dietistes-Nutricionistes de Madrid, Múrcia, Castella-la Manxa, Andalusia; la Societat Científica Espanyola de Dietètica i Nutrició, Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària  i la Societat Catalana d’Alimentació i Dietètica Clínica.

En conclusió: Actualment la bibliografia científica no evidencia una relació ni causal ni terapèutica entre l’enzim DAO i la migranya. Així mateix, no hi ha suficient evidència científica que demostri una associació positiva entre el seguiment de dietes amb baix contingut en histamina i la millora del pacient amb migranya. Calen estudis ben dissenyats i que demostrin aquesta relació causal per poder fer recomanacions terapèutiques. Per tant, les entitats signants d’aquest document aconsellen als pacients que estiguin diagnosticats de migranya no sotmetre a cap anàlisi de DAO, tractament amb enzims DAO o a realitzar una dieta de baix contingut en histamina, excepte en el context d’un estudi autoritzat sota consentiment informat.

La migranya

La migranya és una malaltia comuna i freqüentment discapacitant caracteritzada per atacs episòdics de cefalea habitualment moderada o greu, amb símptomes neurològics, gastrointestinals i altres.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) i la International Headache Society (IHS) estimen que la migranya afecta mundialment al 18% de les dones i al 6% dels homes. No obstant això, la taxa podria ser més gran, ja que al voltant del 60% dels pacients no estan diagnosticats.

L’OMS, a través del seu estudi Global Disease Burden de l’any 2017 considera que la migranya és la segona malaltia més discapacitant de totes les malalties humanes, atès que un dia de migranya equival en discapacitat a un dia de ceguesa o paraplegia.

L’atac de migranya dura més de 24 hores en el 50% dels pacients i el 20-40% dels pacients presenten més d’un atac de migranya al mes amb un pic de prevalença entre els 25 i els 55 anys, l’etapa més productiva de la vida. Com a conseqüència de tot això, l’impacte econòmic de la migranya és enorme. S’estima que la migranya és responsable de 112 milions de dies de treball perduts anualment, suposant un cost en reducció de la productivitat de 5-17 bilions de dòlars en els Estats Units.

D’altra banda, el 50% dels pacients amb migranya s’automedica i la meitat dels que es mediquen es mostren insatisfets amb els tractaments.

Com a conseqüència d’aquesta situació, en els mitjans de comunicació i en plataformes d’informació de la xarxa, han proliferat les teràpies sense assessorament mèdic especialitzat previ.

Els experts mundials en migranya estan agrupats en la IHS que és l’encarregada d’editar els criteris mundials de la migranya en la classificació ICHD (International Classification of Headache Disorders). Aquesta revisa les evidències de les teories fisiopatològiques i de les teràpies propostes. En el cas d’Espanya, s’uneixen en el Grup d’Estudi de Cefalees de la Societat Espanyola de Neurologia (GECSEN).

La dieta baixa en histamina

La histamina i altres amines biògenes es troben presents en una àmplia gamma d’aliments, fet que obstaculitza la realització pràctica de la dieta i la seva compatibilitat amb un patró d’alimentació equilibrat. A més, no existeix un consens clar sobre el criteri a seguir per classificar un aliment com a aliment amb alt contingut en histamina.

Tot i això, els que utilitzen aquest tipus de dietes limiten a les mateixes: el peix blau i els peixos en conserva, les begudes alcohòliques fermentades (encara que la seva concentració en histamina és molt menor a la de la resta d’aliments, però s’atribueix a l’alcohol capacitat d’inhibir l’activitat DAO), aliments fermentats i madurats (formatges curats, derivats carnis, xucrut, fermentats de la soja) i algunes fruites i verdures.

Són escassos i de poca qualitat científica els estudis que han avaluat l’eficàcia d’aquesta mesura usada a nivell preventiu o com a part del tractament, fet que fa que alguns autors qüestionin l’ús de la dieta de baix contingut en histamina de manera indiscriminada i poc individualitzada.

 

Pots llegir la Postura científica a http://www.codinucat.cat/postures-cientifiques/