El passat dimecres 20 de novembre,la Secretària del CoDiNuCat, la Sra. Inés Navarro va assistir a la XII Jornada del Pla integral per a la Promoció de la Salut mitjançant l’Activitat Física i l’Alimentació Saludables (PAAS)  a la seu de l’Agència de salut Pública de Catalunya.  El PAAS s’emmarca dintre del Pla Interdepartamental i Intersectorial de Salut Pública |PINSAP|, que aplica l’estratègia de Salut en totes les Polítiques a Catalunya, i que treballa el concepte  que la salut de les persones depèn, entre altres coses, de l’entorn on viuen, creixen, aprenen, treballen, etc.
La jornada porta per títol PAAS i sostenibilitat i vol ser una reflexió sobre estratègies per assolir els Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS). Es tracta d’una jornada tancada, a la que es conviden professionals de la salut i d’altres àmbits, de departaments de la Generalitat, universitats, diputacions etc. per tal de recollir un ampli ventall d’opinions i propostes de futur, que puguin ser aplicades a títol individual, a nivell de la comunitat o des de l’entitat on es treballa.