El passat 19 de novembre, el Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (CoDiNuCat)
va celebrar al Palau de Congressos de Girona les X Jornades. Aquestes jornades, que en
la desena edició tenien el lema “Dietistes-Nutricionistes, fem equip CAP a un futur d’èxit”,
van comptar amb més de 200 assistents. Unes X Jornades, que han estat una xifra que
marca història, i és que s’ha arribat a aquesta edició perquè prèviament se n’han fet 9.
Nou edicions de Jornades de gran qualitat científica i amb elevada participació, fruit de
l’expertesa, de la constància i del treball desinteressat de les anteriors juntes de govern
i els seus CO i CC. Un camí traçat que ens va permetre celebrar a Girona, aquestes
desenes Jornades del CoDiNuCat.
Les jornades, després de les acreditacions de tots els assistents, van començar amb
la taula inaugural on la Dra. Roser Martí, presidenta del CoDiNuCat; la Sra. Gemma
Salvador, Presidenta del Comitè Científic; la Dra. Rosa Albaladejo, presidenta del Comitè
Organitzador i el Dr. Miquel Carreras, Gerent de la Regió Sanitària de Girona del Servei
Català de la Salut, donant la benvinguda i inaugurant les X Jornades del CoDiNuCat.

Llegeix el resum sencer aquí.