La Dra. Anna Costa, col·labora en aquest article del mitjà “saber vivir” per parlar sobre com un elevat consum de sucres pots afectar a l’envelliment de la pell i l’aparició d’arrugues. Pots llegir l’article aquí.