“Cuidate Plus” i “El Matinal”, portals de l’àmbit sanitari publiquen un article sobre els possibles substituts de la sal. La dietista-nutricionista i portaveu del CoDiNuCat, la Sra. Esther Vives participa en l’article.

Pots lelgir l’article de Cuidateplus i de El Matinal.