La presidenta del CoDiNuCat, la Dra. Roser Martí Cid, va ser convidada per l’Hble. Sr. Manel Balcells i Díaz, conseller de Salut del Govern de Catalunya, a participar en la reunió plenària del Fòrum de Diàleg Professional, que va tenir lloc el dijous, 30 de març de 2023. I en el que es va presentar el Pla d’acció per a la millora de l’atracció i fidelització de professionals al sistema de salut de Catalunya.