El 14 d’abril va tenir lloc una nova reunió del Grup de Treball sobre Pobresa Infantil de l’Observatori dels Drets de la Infància. La Vicepresidenta del CoDiNuCat, la Sra. Marta Planas va participar en aquesta sessió on es continua treballant en propostes que millorin la vida dels infants i adolescents més vulnerables de Catalunya.Amb el lema “Edificant el teu futur”, la Universitat Rovira i Virgili va organitzar aquesta Jornada per explicar als futurs Dietistes-Nutricionistes la professió. La Dra. Nancy Babio va participar com a professora agregada de la Universitat, del Departament de Bioquímica i Biotecnologia de la URV inaugurant l’acte. Posteriorment com a Presidenta del CoDiNuCat per explicar tot allò que envolta la col·legiació i la seva importància.