El Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya s’adhereix al Decàleg per la reforma del sistema de Salut de Catalunya elaborat pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, Societat Catalana de Gestió Sanitària i el Consell de Col·legis d’Infermers i Infermeres de Catalunya.

 

La crisi sanitària causada per la pandèmia de COVID-19 ha posat de manifest les mancances, però també les fortaleses del sistema sanitari català. Davant les lliçons apreses durant aquesta emergència, els professionals de la salut reclamem la necessitat de dur a terme reformes profundes i urgents al Sistema de Salut de Catalunya, que resumim en el següent decàleg. Clic aquí