El dia 29 de setembre i de manera virtual per les circumstàncies, la Sra. Sònia Vallès, membre de la Junta del CoDiNuCat, va participar en una nova sessió de treball de l’Observatori dels drets de la Infància, on es va presentar el document del grup de treball; informe que recull bones pràctiques, proposta de noves i els principals aspectes a millorar en relació a l’atenció social, mediàtica i econòmica envers els infants i adolescents durant la COVID19 i en cas d’una nova situació de confinament.