L’equip interdisciplinar presenta el document de posicionament de la Taula de Diàleg per a la prevenció dels trastorns de la conducta alimentària sobre la pràctica de prendre mesures antropomètriques als infants i adolescents als centres educatius. La publicació també està disponible al repositori  Scientia i al portal de l’ ASPC i us animem de nou a fer-ne la difusió que creieu adient en el vostre àmbit.