El dimarts 22 de gener, la Vicepresidenta del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya, la Sra. Marta Planas va assistir en representació del Col·legi a la sessió del ple de l’observatori dels drets de la infància. Organitza la Direcció General d’Atenció a la infància i l’Adolescència.