La incorporació de noves figures professionals: referents de benestar emocional, nutricionistes i fisioterapeutes.
L’envelliment de la població, particularment pronunciat a Catalunya, requereix mesures de prevenció que ajudin a evitar o pal·liar conseqüències negatives com l’avenç de les malalties cròniques o la progressiva davallada cap a la discapacitat.