2 de Juliol – VIII Jornada PReME
El dia 2 de juliol va tenir lloc la VIII Jornada PReMe dirigida als responsables i professionals de cuines i menjadors escolars, empreses de restauració escolar i tècnics/ques de salut pública i comunitària, amb el títol: LA VEU DELS INFANTS EN EL MENJADOR ESCOLAR
Des del 2015, l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), en col·laboració amb ALÍCIA, i en el marc del Pla integral per a la promoció de la salut mitjançant l’activitat física i l’alimentació saludable (PAAS), organitza les jornades PReME. Enguany, la vuitena edició de la jornada PReME se centra a facilitar la transició dels menjadors escolars cap a un model més saludable i sostenible gràcies a la participació dels infants.
Durant la primera part del matí, veurem els resultats d’estudis i enquestes que recullen l’opinió dels infants que mengen a l’escola. Seguidament, escoltarem experiències d’escoles i empreses que han apostat pel canvi cap a una major sostenibilitat dels menús implementant diferents estratègies que compten amb la participació, el lideratge i l’opinió dels infants. També gaudirem de la presència dels mateixos infants usuaris del menjador escolar, amb les seves aportacions i propostes per millorar el menjador escolar.
Els objectius de la jornada són:

⦁ Aprendre d’experiències i bones pràctiques d’escoles i empreses de restauració que treballen per a un menjador escolar més saludable i sostenible.
⦁ Conèixer l’opinió i les propostes dels infants protagonistes del menjador escolar.
⦁ Debatre i construir conjuntament recursos per facilitar el canvi de model al menjador de l’escola.