La Sra. Elena Maestre, Vicetresorera del CoDiNuCat, col·labora en aquest article del diari digital “Alimente” sobre la dieta en la tercera edat. Pots llegir l’article aquí.