CONSULTA COL.LEGIADA : He començat a treballar per dos centres sanitaris com a dietista-nutricionista autònoma. Cada mes els hi faig una factura on hi aplico l’IRPF . El meu dubte , i d’aquí la meva pregunta és :

  • Crec que al final de l’any els hi acabaré facturant més de 3000 euros a cadascun dels centres. Hauré doncs de presentar el model 347 ? 
  • O,  com q els hi aplico el IRPF a les factures no cal?

 En cas que hagués de presentar el model 347 quantes vegades a l’any s’ha de presentar i en quines dates?

RESPOSTA: 

Quan a les factures s’hi aplica la retenció del IRPF , no es declara el MODEL 347 ( tot i que es superi els 3.995,96 euros) , en quest cas el model que es declara es el MODEL 190 ( quan el client ingressa la retenció ).