El divendres 15 de març el CoDiNuCat  junt amb ADINU Barcelona van organitzar la Jornada de Sortides Professionals de Dietista-Nutricionista al Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Barcelona. La Jornada va tenir un gran èxit d’acollida amb 230 inscrits que van poder gaudir de ponències de qualitat, així com referències per la professió de Dietista-Nutricionista. Van assistir en tre altres, representants de les cinc universitats on s’imparteix en Graud de Dietètica i Nutrició Humana: Universitat Ramón Llul-Blanquerna, Universitat de Barcelona, Universitat de Vic, Universitat de Lleida i Universitat Rivira i Virgili.