FORMULARI D’INSCRIPCIÓ
XII JORNADES DEL CODINUCAT

L’Ampolla, 28 de setembre de 2024

Inscripció Assistents

Condicions d’inscripció:
– Obertura de la secretaria i inscripcions: 14/06/2024.
– Últim dia d’inscripcions: 26/09/2024
– La confirmació de la plaça es notificarà des de la Secretaria Tècnica un cop que es rebi el pagament corresponent.
– Les inscripcions es realitzaran per estricte ordre d’inscripció i pagament.
– Un cop formalitzada la inscripció no es retornarà l’import.

La inscripció inclou:
– Àpats de les Jornades (coffe break i dinar del dissabte 28/09/2024).
– Sopar de la 2a Nit de la Dietètica i a la Nutrició (exclusiu de col·legiats ipre-col·legiats del CoDiNuCat).
– Taller de sòl pelvià que es durà a terme en finalitzar les Jornades.
– Visita a Mirador Badia: Visita les muscleres del Delta de l’Ebre, del diumenge 29/09/2024, sortida prevista a les 10:30h11h i amb 2-3 hores de duració, fins a exhaurir places.

  Tots els camps amb asterisc són obligatoris

  Ets membre de SEDYN?*

  Ets membre de SCADC?*

  Dades de facturació (DNI i direcció postal):
  En cas de ser col·legiat/da o pre-colegia/da al CoDiNuCat no és necessari emplenar aquest apartat, la factura és farà amb les dades de la vostra fitxa col·legial.

  Modalitat d'inscripció (preus d'inscripció):*

  Aquí podràs adjuntar la teva matrícula o títol (sols en cas de ser necessari) (Màxim 4 MB)

  El pagament de les inscripcions s'efectuarà mitjançant transferència bancària a:

  La Caixa
  CC: ES06 2100-0050-2302-0067-6747
  Indica el teu nom i concepte a la transferència.

  Adjunta aquí el justificant de pagament:*

  Recorda que la teva inscripció no serà efectiva fins a rebre confirmació de secretaria, conforme s’ha realitzat el procés correctament.

  Àpats de les Jornades:*
  Si us plau, marqueu si teniu previst quedar-vos al dinar de dissabte 28 de setembre.*

  II Nit de la Dietètica i la Nutrició:*
  Aquest acte és exclusiu de col·legiats i precol·legiats del CoDiNuCat.
  Si us plau, marqueu si assistireu al sopar de dissabte 28 de setembre.

  En el cas de no poder assistir al sopar de la Nit de la Dietètica i la Nutrició (sopar 28 de setembre) i no avisar amb 48 hores d’antelació em comprometo a abonar 25 euros de penalització:*

  Al·lèrgies, intoleràncies i/o altres especificitats alimentàries a tenir en compte? quina és?

  Taller de sòl pelvià que es durà a terme en finalitzar les Jornades*
  Si us plau, marqueu si teniu previst quedar-vos al taller de sòl pelvià.

  Mirador Badia: Visita les muscleres del Delta de l'Ebre, sortida prevista a les 10:30h-11h i amb 2-3 hores de duració.*
  Aquest acte és exclusiu de col·legiats i precol·legiats del CoDiNuCat.
  Si us plau, marqueu si teniu previst quedar-vos a la visita de les muscleres de diumenge 29 de setembre.

  En el cas de no poder assistir a la visita de les muscleres (diumenge 29 de setembre) i no avisar amb 48 hores d’antelació em comprometo a abonar 35 euros de penalització. Activitat condicionada a la situació meteorològica.*

  Autorització per a la captació de veu i imatge:* Tanmateix i d'acord amb la normativa de protecció de dades i de la Ley Orgánica 1/1982, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Presto el meu consentiment exprés a favor del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya, per raó de la meva assistència a la formació XII Jornades anuals del CoDiNuCat per la captació de la meva imatge i la posterior difusió d'aquesta a la web, revistes, xarxes socials, publicacions, exposicions o qualsevol altre mitjà per part de l'entitat autoritzada, podent revocar en qualsevol moment la corresponent autorització mitjançant sol·licitud escrita que no tindrà efectes retroactius.*

  Protecció de dades personals:
  En virtut de la normativa de Protecció de Dades Personal, per la present es informat que les seves dades seran tractades sota la responsabilitat del COL·LEGI DE DIETISTES-NUTRICIONISTES DE CATALUNYA, i seu social a Via Laietana, n. 38, 1r 1a, 08003 Barcelona (Barcelona). La finalitat d'aquest tractament és la de gestionar les dades del dels participants en aquestes jornades. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones, llevat dels supòsits en els que així ho estableixi la normativa aplicable i de la seva imatge -si ens autoritza- que serà accessible als tercers que accedeixin als medis on es publiqui la seva imatge, i seran conservades fins la finalització d'aquestes accions. En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d'accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci en Via Laietana, n. 38, 1r 1a, 08003 Barcelona (Barcelona) o administracio@codinucat.cat. Tanmateix s'informa que pot presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de protecció de dades si així ho considera, o bé posar-se en contacte amb el Delegat de protecció de dades a dpo@codinucat.cat.

  Si no pots enviar el formulari revisa que hagis emplenat tots els apartats obligatoris.

  Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (CoDiNuCat)
  Via Laietana, n. 38, 1r 1a, 08003 Barcelona
  Tel. +34 93 010 62 48
  www.codinucat.cat – administracio@codinucat.cat