Article de per la Federació d’Entitats Contra el Càncer sobre els falsos mites dels “superaliments” o receptes anticanceroses, amb la participació de la Dietista-Nutriconista, presidenta del CoDiNuCat, la Dra. Nancy Babio. Pots llegir l’article aquí.