L’Assemblea General Constituent escollirà, el proper 1 de març, a la Comissió Executiva que dirigirà l’organisme durant els propers 4 anys

 Madrid, 13 de febrer. Després de més de quatre anys d’espera des de la publicació de la Llei per a la creació del Consell General de Col·legis Oficials de Dietistes-Nutricionistes d’Espanya, la constitució formal i oficial d’aquest organisme està cada vegada més a prop per als professionals de la dietètica i la nutrició del nostre país. Laura Carreño, presidenta del Col·legi Professional de dietistes-nutricionistes de Castella i Lleó (CODINUCYL), en qualitat de presidenta de l’actual Comissió gestora d’aquest Consell General, ha convocat, per al dia 1 de març de 2019, l’Assemblea General Constituent. Una convocatòria que ha estat possible després de la publicació, el passat dos de febrer, dels Estatuts Provisionals del Consell General de Col·legis Oficials de Dietistes-Nutricionistes en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

“Es tracta d’un pas molt important per a la nostra professió que per fi es mereix tenir un organisme que la representi, a l’altura d’altres col·legis professionals i col·legiats”, ha indicat Carreño. Fins a la data, no existia un òrgan oficial que, amb caràcter nacional, pogués representar i defensar els interessos del col·lectiu com sí passa en altres àmbits de treball.

La publicació d’aquests Estatuts Provisionals, que permeten l’efectiva constitució del Consell General, ha estat aplaudida pels representants dels Col·legis de Dietistes-Nutricionistes, els que advoquen per treballar units per dignificar la professió “amb responsabilitat, serietat i, sobretot, legalitat “.

En els últims anys ha existit una confusió tant en l’àmbit professional com en l’opinió pública respecte a la figura del Consell General atès que en ocasions s’ha donat validesa a un organisme, de naturalesa privada, que no és la corporació de dret públic que es constituirà formalment el pròxim 1 de Març. Ara, la posada en marxa oficial del Consell General de Col·legis Oficials de Dietistes-Nutricionistes suposa un reconeixement a una professió que fa anys que reclama el seu paper com a agent rellevant en el marc sanitari i social actual.

“En repetides ocasions hem instat a treballar units des de l’únic òrgan legítim que regeix de moment el Consell i que és la Comissió Gestora”, apunten des de la Comissió Gestora. A aquesta Assemblea estan convocats tots els col·legis professionals formalment constituïts que tenen, fins al pròxim 20 de febrer, per presentar les seves candidatures