ELS COL·LEGIS OFICIALS PROFESSIONALS SANITARIS DONEN SUPORT A L’ÚS DEL CATALÀ EN LA SEVA PRAXI. L’ús del català, més enllà d’un dret, és necessari per a la correcta atenció sanitària a molts pacients l’habilitat dels quals no és igual en els diferents idiomes oficials que coexisteixen als territoris de Catalunya. Així ho reclamen nombrosos Col·legis Professionals Sanitaris i s’avala entre les recomanacions del Comitè de ministres del Consell d’Europa.

Llegeix el comunicat sencer aquí