La revisió dels grups de classificació professional, més enllà d’un dret, és necessari per al correcte reconeixement de les professions sanitàries. Així ho reclamen nombrosos Col·legis Professionals Sanitaris, fent palès la importància d’iniciar els tràmits per aquesta revisió.

Llegeix el comunicat sencer aquí