La revisió dels grups de classificació professional, més enllà d’un dret, és necessari per al correcte reconeixement de les professions sanitàries. Així ho reclamen nombrosos
Col·legis Professionals Sanitaris, fent palès la importància d’iniciar els tràmits per aquesta revisió.

Pots tornar a llegir el comunicat sencer en aquest enllaç: mcusercontent.com