El departament de salut ja té a disposició, la nova Escola de Salut Catalana, adscrita a la Secretaria d’Atenció Sanitària i ja ha compartit la recent publicació de la web de L’Escola de Salut Catalana.
L’Escola de Salut Catalana, s’adreça als pacients, les seves famílies, cuidadors i cuidadores i a la ciutadania en general, amb l’objectiu de promoure l’autonomia en la gestió de la pròpia salut i inspirar canvis en el comportament cap a estils de vida més saludables tot reduint la dependència als tractaments mèdics innecessaris.
Dins els apartats de la web de l’Escola de Salut Catalana, trobareu les seves funcions on coneixereu més detalladament les diferents àrees temàtiques i tipus d’accions que conformen la nostra activitat.
Comptar amb la col·laboració i/o participació dels professionals de la salut és un dels aspectes fonamentals per oferir continguts, recursos, materials i activitats que siguin d’interès per a la ciutadania amb la visió d’educació per a la salut, objectiu compartit entre professionals i l’Escola de Salut.

A l’apartat Espais de l’espai web podeu trobar alguns d’aquests continguts, sempre validats, rigorosos i actualitzats.