El projecte Dipsalut de la territorial de Girona, du a terme diferents activitats de promoció de la Salut (PS), treballant d’una manera transversal integrant professionals de les diferents disciplines implicades.

Es un projecte col·laboratiu intercol.legial iniciat l’any 2014 i del qual en formen part actualment els següents col·legis professionals :

  • Col·legi de farmacèutics de Girona (COFGi) 
  • Col·legi oficial d’infermers i infermeres de Girona (COIGi)
  • Col·legi Oficial de Metges de Girona (COMG)
  • Col·legi oficial de Psicologia de Catalunya. Delegació de Girona (COPC)
  • Col·legi oficial de Veterinaris de Girona (COVGI)
  • Col·legi oficial de Professionals de L’Activitat Física i l’esport. Delegació de Girona (COPLEFC).
  • Col·legi oficial de Treball Social. Delegació de Girona. (TSCAT)
  • Col.legi oficial de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (CODINUCAT)

I aquest mes de Juny s’acaba de incorporar el Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya. (CoDiNuCAT), i el Col·legi oficial de Treball Social. Delegació de Girona. (TSCAT).

L’objectiu principal es el de sensibilitzar, conscienciar i capacitar als diferents professionals dels col.legis implicats, a l’hora d’entendre i fer ús de la promoció de la salut en l’àmbit laboral.

Aquest projecte es situa dins del marc conceptual de PS impulsat per DIPSALUT. El grup que hi formarà part, representant al CoDiNuCAT son  : Glòria Gómez, Anna Casanovas, Marta Figueras, Berta Pi, Emma Brugué, IvetteTubert i Maria Quintana.