El Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya  (CODINUCAT) ha elaborat un document científic-tècnic sobre l’estalvi de la despesa sanitària vinculada amb la prevenció i tractament de malalties cròniques relacionades amb l’alimentació, especialment l’obesitat i les malalties cardiovasculars.

Nancy Babio, Presidenta del CODINUCAT destaca que “Existeix una imperiosa necessitat de prevenir i atendre  l’excés de pes, especialment en l’etapa infantil , ja que a Catalunya afecta al 35,6 % dels infants entre 6 i 12 anys dels quals un 10,6% presenten obesitat” (segons dades de l’Enquesta de Salut de Catalunya, ESCA 2017-2018).

Estudis internacionals avalen una reducció de la despesa en medicaments, visites mèdiques i ingressos hospitalaris gràcies a la intervenció dels dietistes-nutricionistes (D-N) en l’atenció  primària, integrats en els equips mèdics, d’infermeria i de pediatria.

A Catalunya, l’ús dels medicaments durant l’any 2017 va suposar una mitjana de 26,3 receptes per usuari, el que va significar un cost de 276,2 euros per pacient provinent especialment de medicació pel tractament de la diabetis, la hipertensió arterial i el colesterol elevat, 3 malalties cròniques que es poden prevenir amb l’alimentació.

 

Barcelona, 25 de setembre de 2019. El Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (CoDiNuCat), ha elaborat un document científic-tècnic que ja s’ha presentat a la Consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, Sra. Alba Vergés, en el qual s’exposa l’evidència científica que la participació del dietista-nutricionista (D-N) en els equips d’atenció primària, és una inversió en salut, ja que contribueix a la prevenció i tractament de les malalties que són molt costoses per al sistema públic de salut. En concret, es refereix a l’obesitat i les malalties cardiovasculars, que han de ser una prioritat de la salut pública i davant les quals l’OMS recomana la prevenció i el control mitjançant un abordatge integral i multidisciplinari, amb la implicació de diversos professionals sanitaris, entre els quals destaca els D-N.

Existeix una necessitat contrastada de la incorporació del D-N en l’atenció primària, ja que la major part de les malalties que pateix la societat catalana estan relacionades directament amb els estils de vida i per tant amb l’alimentació (diabetis de tipus 2, obesitat, hipertensió, hipercolesterolèmia, desnutrició i alguns càncers). Avui dia, però, no hi ha una atenció especialitzada per a prevenir i tractar els problemes derivats d’una alimentació desequilibrada o inadequada en l’àmbit de l’atenció primària de salut (AP).

A Catalunya, l’ús dels medicaments durant l’any 2017 va suposar una mitjana de 26,3 receptes per usuari, el que va significar un cost de 276,2 euros per pacient provinent especialment de medicació pel tractament de la diabetis, la hipertensió arterial i el colesterol elevat, 3 malalties cròniques que es poden prevenir amb l’alimentació. Estudis internacionals indiquen que per cada dòlar invertit en tractament dietètic, s’aconsegueix un estalvi de 6,4 dòlars en medicaments i en atenció hospitalària.

Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya, la població de més de 65 anys ha augmentat de manera progressiva i constant en les últimes dècades i continuarà en el futur. L’any 2017 l’atenció primària va registrar un total de 46.183.435 de visites, que va suposar una mitjana de 8 visites per persona, i destaca que les persones de 75 anys realitzen una mitjana de 12 visites anuals.

Per altre costat, segons dades de l’Enquesta de Salut de Catalunya, ESCA 2017-2018, existeix una imperiosa necessitat de prevenir i atendre  l’excés de pes, especialment en l’etapa infantil, ja que a Catalunya afecta al 35,6 % dels infants entre 6 i 12 anys dels quals un 10,6% presenten obesitat”. En aquest sentit, els estudis consultats indiquen que cal prevenir i treballar amb les famílies  des de les edats més primerenques, és a dir des del naixement i fins i tot abans, en el període preconcepcional. A més, incidir a través de la família per millorar el patró de consum alimentari potenciant els àpats en l’entorn familiar  garanteix uns hàbits d’ingesta que poden persistir durant l’edat adulta.

 L’informe destaca també que els majors beneficiaris de la presència dels D-N en l’atenció primària, són les classes socials més desfavorides que no tenen accés a serveis d’assessorament dietètic en l’àmbit privat i que són els grups que pateixen amb més freqüència aquest tipus de malalties relacionades amb l’alimentació

El document Disminució de la despesa sanitària associada a la incorporació del dietista-nutricionista en l’atenció primària de salut”, elaborat per les dietistes-nutricionistes, i doctores per la Universitat Rovira i Virgili: Isabel Megías-Rangil, Patricia Casas-Agustench i Nancy Babio, assenyala que les evidències de tractaments que se centren en canvis en l’estil de vida i especialment en el patró alimentari duts a terme per D-N demostren resultats eficients.

Per tot això, el Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (CODINUCAT) defensa i reivindica la incorporació del D-N en els equips d’AP, en estreta relació amb els professionals de la medicina i la infermeria de família. Sobre la base de l’evidència científica confirma que el professional D-N és una inversió en salut perquè pot ajudar a prevenir i/o a tractar malalties que són molt costoses per al sistema públic de salut.

D’acord amb els resultats que es presenten en el document– en relació a la situació del D-N en l’AP en molts països d’arreu del món, la incorporació del D-N en AP permetria oferir a la població l’accés al professional sanitari millor qualificat per dur a terme un tractament dietètic-nutricional en diversos estats patològics i per a la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia individualment i en l’àmbit comunitari. A més, la incorporació podria millorar l’esperança i la qualitat de vida de la població, reduir el risc de totes les patologies cròniques relacionades amb l’alimentació (obesitat, diabetis, hipertensió, etc.) oferint a la vegada un abordatge cost-efectiu pel que fa a despesa sanitària.

L’informe compta amb el suport  de la Subdirecció de Promoció de la Salut. Agència de Salut Pública de Catalunya, de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC), de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC), de la Societat Catalana d’Alimentació i Dietètica Clínica i de la Sociedad Científica Española de Dietética y Nutrición (SEDYN).

Pots consultar el document aquí.