El 31 de gener es va fer el Taller FoodCLIC – definim el futur dels entorns alimentaris en barris
vulnerables.
DISSENYEM UNA ESTRATÈGIA PER MILLORAR ELS ENTORNS ALIMENTARIS DE BARRIS AMB POBLACIÓ
EN SITUACIONS DE VULNERABILITAT.
La Sra. Núria Mallén en representació del Codinucat, participa en el taller del projecte europeu
FoodCLIC, que té com a objectiu dissenyar un pla d’acció de treball en xarxa, amb actuacions
transformadores i col·laboratives per millorar els entorns alimentaris en barris de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona amb un alt percentatge de ciutadania en situacions de vulnerabilitat.
En aquest taller, es varen presentar i validar la visió de futur, reflexionant sobre els canvis que han
d’ocórrer tant en l’àmbit col·lectiu com d’organització per tal d’assolir-la, i idearem conjuntament
iniciatives amb potencial de transformar els entorns alimentaris per fer-los més saludables,
sostenibles i justos.