• El CODINUCAT i el COPC consideren intrusisme als professionals que es publiciten com a especialistes en psiconutrició.

• No existeix la psiconutrició com especialitat en la Llei d’Ordenació de les Professions Sanitàries.

La presidenta del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (CODINUCAT), Dra. Nancy Babio, i el degà del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC), el Dr. Guillem Mattioli Jacobs manifesten públicament el seu total rebuig als que s’anomenen “psicòlegs nutricionistes” o “dietistes-nutricionistes especialistes en psiconutrició” perquè no existeix tal especialitat en la llei d’ordenació de les professions sanitàries del2003 (LOPS)”. Tots dos col·legis professionals consideren que constitueix un acte d’intrusisme en la professió del dietista-nutricionista o del/a psicòleg/a, respectivament ja que exigeix ​​un títol universitari específic i que es regula per aquesta Llei.

Nota de Premsa en Català

Nota de Prensa en Castellano