“La Sra. Laura Girona, Dietista-Nutricionista i portaveu del CoDiNuCat col·labora amb aquest article de “La Vanguardia” per parlar sobre les “dietes miracle”  i els efectes negatius. Pots llegir l’article aquí.