Hem signat un conveni de col·laboració amb la Delegació de Tarragona del Col·legi de Psicologia de Catalunya (COPC) amb l’objectiu d’organitzar formacions conjuntes i cercar sinergies entre les dues entitats. La trobada va tenir lloc a la seu de la Delegació de Tarragona del COPC i es va formalitzar amb la presidenta del COPC, la Sra. Eva Llatser i Gaya i la presidenta del CoDiNuCat, la Dra. Roser Martí Cid.