COMUNICAT DELS COL·LEGIS PROFESSIONALS DE L’ÀMBIT
DE LA SALUT DE CATALUNYA SOBRE LA NECESSITAT DE
MANTENIR ELS FONS ESTATALS COVID-19


 

Les corporacions recorden que la pandèmia i els seus efectes no han acabat i reclamen que es consolidin els recursos addicionals

A tots els grups polítics i agents socials:

Havent arribat a l’etapa de control de la pandèmia de COVID-19, es fa imprescindible entendre i reconèixer que aquesta encara no ha acabat i que el sistema sanitari precisa de reforços, tant pressupostaris com de recursos humans, per fer front a l’activitat habitual i per estar preparat per a noves onades o noves pandèmies.