Dieta sense gluten: únic tractament eficaç per a la malaltia celíaca

  • La malaltia celíaca és l’única malaltia autoimmune on l’únic tractament és dietètic: una dieta estricta sense gluten i de per vida.
  • El Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas (CGCODN) reclama la necessitat que posteriorment al diagnòstic, les persones amb malaltia celíaca haurien de rebre assessorament dietètic-nutricional personalitzat.
  • Malgrat la importància del tractament dietètic per millorar la salut de persones amb celiaquia, estudis recents indiquen que només el 42% dels pacients realitzen correctament i estrictament la dieta sense gluten.

Madrid, 27 de maig de 2019.- La malaltia celíaca és una malaltia autoimmune, de caràcter genètic amb una alta prevalença a Espanya. S’estima que 1 de cada 71 nens i 1 de cada 357 adults pateixen aquesta malaltia.  S’estima que 1 de cada 71 nens i 1 de cada 357 adults sofreixen aquesta malaltia. Es caracteritza d’una banda per la seva forma de presentació, ja que pot aparèixer amb símptomes digestius (dolor abdominal, diarrea, flatulència, etc.), o romandre latent i sense símptomes fins al diagnòstic, el que la converteix en una malaltia de difícil diagnòstic. Una altra peculiaritat de la celiaquia, és que l’únic tractament que s’ha demostrat ser completament efectiu és l’alimentació, concretament, l’eliminació per complet del gluten de la dieta. Per això, en el dia Nacional del Celíac, el Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas (CGCODN) reclama la presència de dietistes-nutricionistes en el Sistema Sanitari Públic per a atendre la necessitat d’aquests pacients. “Posteriorment al diagnòstic, és molt important que el pacient rebi la informació adequada perquè puguin adherir-se correctament a la dieta sense gluten. Malgrat això, en una consulta mèdica habitual no es disposa del temps suficient per poder fer-ho i resoldre així, tots els dubtes del pacient” explica Luis Morán, President del CGCODN.

Menys de la meitat de les persones amb celiaquia realitzen correctament la dieta sense gluten

En aquest sentit, el Consejo alerta que només el 42% de les persones amb celiaquia compleixen estrictament la dieta sense gluten, és a dir, que després del diagnòstic més de la meitat ingereix gluten, de manera voluntària o involuntària. “És una dada considerable si tenim en compte que el no compliment de la dieta sense gluten en aquests pacients implica que pot haver-hi complicacions a llarg termini, com la osteoporosi”, exposa Morán.

Des del punt de vista dels dietistes-nutricionistes, la falta de compliment de la dieta es deu, entre altres factors, a la falta d’assessorament personalitzat i d’educació dietètic-nutricional d’aquests pacients.  “Molts estudis apunten que quan s’educa al pacient de manera adequada per un dietista-nutricionista especialitzat, l’adherència a la dieta sense gluten és major. Això suposa disminuir la persistència de símptomes, millorar la qualitat de vida dels pacients, disminuir la freqüència de visites a l’hospital i, per tant, la reducció de la despesa sanitària” ha afirmat Morán.

L’alimentació, la base del tractament d’aquesta malaltia crònica.

“La malaltia celíaca és una malaltia autoimmune on l’únic tractament eficaç, fins avui, és una dieta exempta de gluten”, comenta Paula Crespo, Vicepresidenta del Consejo. D’allò, cal esperar que després del diagnòstic de celiaquia, la persona hauria de rebre informació suficient i adequada per part d’un professional de la dietètica i l’alimentació. “No obstant això, la figura del dietista-nutricionista dins de la sanitat pública és escassa i, en la major part de les comunitats és inexistent, la qual cosa provoca que molts pacients recentment diagnosticats hagin d’acudir a un dietista-nutricionista de manera privada, a més a més, de rebre l’assessorament per part de les Associacions autonòmiques de Celíacs”, reclama Crespo.

La base de la dieta en celiaquia és consumir aliments que no continguin gluten, una proteïna present en cereals com el blat, l’ordi, el sègol i algunes varietats de civada. “El que a priori sembla senzill, que és eliminar aquests cereals de la dieta, per a aquestes persones és tot un repte, ja que el gluten és una proteïna amb unes característiques molt versàtils en la indústria alimentària i es pot trobar en tot tipus d’aliment envasat, des d’embotits, salses, fins a les sopes de sobre, per exemple. Això significa que fer la compra per a una persona amb celiaquia, suposa llegir totes les etiquetes de tot producte envasat per assegurar-se que és adequat”, afirma Mar Navarro, Vicesecretaria del CGCODN.                                   

Deficiències nutricionals en la celiaquia

Des del Consejo també alerten que una dieta sense gluten, encara que es realitzi de manera estricta, pot donar lloc a dietes desequilibrades si no es fa de manera adequada i saludable. “No només cal fer una dieta exempta de gluten, sinó que, a més a més, ha de ser variada i saludable per a assegurar que cobreixen tots els requeriments nutricionals. En molts pacients observem que al principi del diagnòstic, es realitzen dietes monòtones, per por a ingerir aliments amb gluten de manera involuntària. Per això, és molt important el correcte assessorament d’aquestes persones, no només de com portar la dieta sense gluten, sinó de com fer-la de manera saludable. Limitant , com en qualsevol dieta saludable, els productes ultraprocessats. Malgrat que aquests productes no continguin gluten, a vegades solen ser rics en sucres i greixos saturats, el que comportaria realitzar una dieta desequilibrada desplaçant aliments frescos i rics en nutrients” Nancy Babio, Vicepresidenta del CGCODN.

Finalment, amb el propòsit de treballar conjuntament amb tots els agents implicats en al millora de la qualitat de vida dels pacients que presenten la malaltia celíaca, des del CGCODN reclamen que es tingui en compte la incorporació dels dietistes-nutricionistes en la sanitat pública.

Des del CGCODN es dona la mà a l’Administració Pública, a les Associacions i Federacions de pacients de malaltia celíaca, amb l’objectiu d’unir forces i aconseguir el compliment del recent Protocolo para el diagnóstico precoz de la enfermedad celíaca.

“Aquest Protocolo publicat l’any passat pel Ministerio de Sanidad, reflecteix la importància de derivar ls pacients, després el seu diagnòstic, als dietistes-nutricionistes. Atès que la participació d’aquests professionals és de gran importància en el maneig de la malaltia a llarg termini, i potencia que els pacients segueixin una dieta equilibrada, calibrada i nutricionalment correcta. Així mateix, l’abordatge multidisciplinari de la malaltia garanteix una assistència més individualitzada. Per això és una necessitat de primer ordre que formem part de la Sanitat Pública, assegurant l’equitat en salut de tota la població i d’aquest col·lectiu en particular” conclou Luis Morán.

Sobre el Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas de España

CGCODN és el Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas és l’órgan superior de representació i coordinació dels Col·legis Autonòmics, en els àmbits nacional i internacional, tenint a tots els efectes la qualitat de Corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment de les seves finalitats. Són finalitats del Consejo, a part de les funcions atorgades en la legislació vigent, la representació en exclusiva, ordenació de l’exercici i defensa de la professió en l’àmbit estatal i internacional, així com la protecció dels interesos dels consumidors i usuaris, i la representació oficial de l’Organizació Col·legial de Dietistes-Nutricionistes davant l’Administración General del Estado i els  organismes públics vinculats o dependents d’ella, la promoció, per tots els mitjans al seu abast, de la constant millora dels nivells científic, cultural, econòmic i social dels col·legiats i la col·laboració amb els poders públics en la promoció del dret de protecció de la salut dels ciutadans.