En el següent enllaç podreu consultar el comunicat del Consell General de Col·legis Oficials de Dietistes-Nutricionistes (CGCODN) en relació amb l’ofici remès al col·legi de Canàries per la Subdirecció General de Formació i Ordenació Professional.