El Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya es fa ressò de la informació respecte a les mesures extraordinàries publicades que ens fa arribar el Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas, donat que estem treballant conjuntament i de manera consensuada des de la mateixa entitat.

Podeu llegir el comunicat en català.

Puedes leer el comunicado en castellano.