El passat dilluns 15 de juny va tenir lloc una nova reunió de la comissió de dones de la Intercol·legial a distància, on va assistir la Sra. Marta Planas, Vicepresidenta del CoDiNuCat.  En aquesta reunió es va acordar la coorganització de tres espais de debat en modalitat on-line,  al voltant de la situació del Covid-19 i la tasca realitzada per les dones en  els àmbits professionals i personals.