CODINUCAT AMB LA PARTICIPACIÓ DEL PACTE NACIONAL DE SALUT
El Departament de salut compta amb la col·laboració del Codinucat en el Pacte Nacional de Salut.
Al febrer s’inicia la fase de treball més actiu per als seus integrants.
A banda, també s’obrirà a la ciutadania!

L’objectiu del pacte és:
proporcionar un punt de partida comú, a partir del qual encetar els treballs de discussió,
construcció i negociació per assolir el Pacte Nacional de Salut.
Generar una estratègia amb accions orientades a potenciar l’enfocament «One Health»
(«una sola salut»), que fomenti la salut humana i animal, el seu benestar i la cura del medi
ambient, posant el focus en la sostenibilitat global.

A la pàgina web del Pacte Nacional de Salut https://salutweb.gencat.cat/ca/departament/pactenacional-salut/index.html trobareu un espai on està disponible la documentació del Pacte, entre
la qual destaquem el Document d’anàlisi, que us pot ser especialment útil.