El portal d’internet www.saludemia.com publica al seu apartat de notícies les paraules de la Presidenta del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya, la Dra. Nancy Babio sobre els beneficis d’una bona alimentació i nutrició durant la vellesa, afirmant que poden allargar la la vida d’aquest sector de la població. Aquest article fa referència a les VI Jornades del CoDiNuCat celebrades el 10 de novembre a Barcelona. Pots llegir l’article sencer aquí.