El 9 de novembre es va assistir a les comissions del Consell Català per l’Alimentació de les dimensions “Saludable i de Confiança” i “Propi i arrelat al territori”. Ambdues comissions varen estar representades per la Sra. Minerva Granado, vocal del CoDiNuCat i la Sra. Inés Navarro, coordinadora del CoDiNuCat. Aquestes comissions posen de manifest les necessitats i polítiques alimentàries i formen part del Pla Estratègic de l’Alimentació de Catalunya 2021-2026.