El passat divendres 1 de març va ser un dia històric per a la professió!
Va tenir lloc l’Assemblea General Constituent del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas, que va estar presidida per representants del Ministerio de Sanidad, Ministerio de Agricultura, Consejeria de Sanidad de la Comunidad de Madrid i pel Foro Español de Pacients.

Diversos representants de universitats, societats científiques, administració e industria van estar presents en aquest moment històric.

Pel que fa al Col·legi de de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya va tenir la representació de la Sra. Nancy Babio (Presidenta), la Sra. Marta Planas (vicepresidenta), la Sra. Roser Martí (vicesecretaria), el Sr. Miguel Reverte (tresorer), la Sra. Sònia Vallés, la Sra. Anna Pibernat i la Sra. Núria Llata (vocals).