El dissabte dia 18 de maig, la nostra Presidenta la Sra. Nancy Babio, i la Vicepresidenta la Sra. Marta Planas, van assistir a l’Assemblea General Extraordinària del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas (CGCODN) on es van aprovar els estatuts definitius del màxim òrgan que agrupa als dietistes-nutricionistes de tot l’Estat.
També es va celebrar el Pleno del Consejo General, on va prendre possessió del càrrec la presidenta de la Comissió Nacional de Deontologia, la Dra. Isabel Higuera.
Seguim treballant per la professió.