ALTA PRECOL·LEGIALS

Si ets estudiant d’últim curs del Grau en Nutrició Humana i Dietètica tens l’opció d’inscriure’t al Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (CODINUCAT) com a estudiant pre-col·legiat.

La inscripció al Col·legi et pot prestar ofertes i serveis avantatjosos que ofereixen empreses externes per la teva futura professió així com gaudir de la formació del Col·legi amb preu reduït, encara que no et dona dret a vot i, per consegüent, a participar en l’Assemblea General. Un cop finalitzis els estudis hauràs d’acreditar el teu títol de Grau en Nutrició Humana i Dietètica i així podràs adquirir la condició de col·legiat de ple dret.

La documentació necessària

  1. Formulari d’alta emplenat i signat: Formulari d’Alta Pre-col·legial.
  2. Formulari de dades per fer la domiciliació bancària, emplenat i signat: Formulari de Domiciliació Bancària.
  3. Fotocòpia compulsada de la matrícula de l’últim curs universitari de Graduat en Nutrició Humana i Dietètica o Diplomatura en Nutrició Humana i Dietètica, compulsat per un organisme públic (pots compulsar el títol a la mateixa seu del CoDiNuCat si vens amb el títol original i una fotocòpia).
  4. Fotocòpia del D.N.I.
  5. Fotografia tipus carnet.

Entrega de documentació
Has de fer-nos arribar la documentació:
1. Presencialment a la seu o per mitjà d’una tercera persona.
2. Si ho desitges, pots enviar la documentació citada anteriorment per correu postal a:

Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya
C. Via Laietana 38, 1r 1a
08003 Barcelona

Quota d’alta al CoDiNuCat
La quota d’alta s’ha fixat en caràcter general en 100€. Un cop abonada, no caldrà tornar-la a pagar en cas de donar-se d’alta col·legial.
Un cop entregada la documentació, aquesta serà revisada per secretaria.

Quota de col·legiació anual del CoDiNuCat
Els estudiants estaran exempts de la quota anual durant el primer any.
Tanmateix, l’estudiant pre-col·legiat que superi l’any d’inscripció al Col·legi, haurà d’abonar el 50% de la quota que corresponent a l’any vigent (fraccionada o pagament únic).

Acreditació com a col·legiat/da al CoDiNuCat
Un cop la teva sol·licitud d’alta es resolgui, rebràs la notificació d’alta amb el teu número de pre-col·legiat/da.

Carnet identificatiu del CoDiNuCat
El Col·legi expedeix un carnet que t’identificarà, amb el teu número de pre-col·legiat/da. Aquest carnet el podràs recollir a la seu un cop et notifiquem l’alta.