El Passat 25 del Maig , la Sra. Mireia Cabrera va assistir al 3er Congrés de L’AVHIC. Aquest congrés té com a objectiu compartir experiències i actualitzar coneixements de tècnics especialitzats en els àmbits de la higiene i la tecnologia alimentària, la salut pública i el medi ambient.