El 12 de desembre va ser el dia Mundial de la Disfagia orofaríngea DFO. El Codinucat va fer menció, recolzament i difusió d’aquest trastorn que dificulta o impedeix el pas dels aliments sòlids o líquids de la boca fins l’estómac.
Es va destacar també la feina de la Fundació de Recerca en Gastroenterologia, qui “promou la recerca sobre les malalties digestives i posen un especial èmfasi en les causes” i la Fundació Furega.