El 15 de novembre el CoDiNuCat feia 10 anys des de la seva la primera Assemblea Constituent, el 15 de novembre del 2013 dins del marc de les IV Jornades de l’ACDN i les I Jornades del CoDiNuCat. És en aquesta Assemblea constituent del Col·legi on es van aprovar els estatuts del Col·legi professional, el pressupost i la quota anual dels/les col·legiats/des i es va escollir la Junta de Govern que lideraria el Col·legi durant els primers 4 anys. Podeu consultar més informació a la web:  www.codinucat.cat/historia/