CODINUCAT

Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya

Inici

Inici - El Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (CoDiNuCat) és una corporació de dret públic, de base associativa i funcionament democràtic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment dels seus fins. Inici A part d'això a la part d'Inici, hi trobareu informació sobre Codinucat, que es regeix en les seves actuacions pels Estatuts i per la normativa vigent a Catalunya en matèria de col·legis professionals. Inici El Col·legi es configura com a instància de gestió en els interessos vinculats a la nutrició humana i dietètica i com a vehicle de participació dels/les D-N en l’administració d’aquests interessos. També pot exercir activitats i prestar serveis que convinguin als col·legiats en règim de dret privat. Inici És també propòsit del Col·legi contribuir, a prop dels altres agents que hi intervenen i, significativament, de l’Administració, en la preservació i millora de la salut i de l’assistència sanitària. Inici A l'apartat d'inici trobareu totes les finistres de Codinucat.

Notícies

Resum de les IX Jornades del CoDiNuCat

Resum de les IX Jornades del CoDiNuCat

Els dies 5 i 6 de novembre es van dur a terme a Reus les IX Jornades del CoDiNuCat. Aquest any, les Jornades s’han celebrat amb el lema “Globalització: Dietistes-Nutricionistes 2.0, la capacitat d’adaptació”, centrant-se en l’adaptació del dietista-nutricionista a un nou entorn marcat per una...

El CoDiNuCat presenta un llibre de la seva activitat 2013-2021

El CoDiNuCat presenta un llibre de la seva activitat 2013-2021

La Dra. Nancy Babio destaca la incorporació del Dietista-Nutricionista als equips d’atenció primària, com un dels majors èxits en aquesta etapa.  Barcelona, desembre 2021. “El CoDiNuCat ha aconseguit consolidar la figura del dietista-nutricionista (D-N) en tots els àmbits de la vida catalana i ha...

L’alimentació infantil a casa i a l’escola

L’alimentació infantil a casa i a l’escola

La Sra. Laura Cuixart, membre de la Junta del CoDiNuCat, participa en el programa "Avui sortim" de Ràdio 4 per parlar sobre l'alimentació infantil a casa i a l'escola. Entre altres temes, es valora com els infants s'alimentaven millor anys enrere. Un dels motius és la gran oferta de productes...

Dietistes-Nutricionistes de Catalunya

El Col·legi de DietistesNutricionistes de Catalunya és una entitat que uneix i representa els DietistesNutricionistes del territori català. La nostra feina se centra en vetllar per la professió de DietistaNutricionista a Catalunya i tenir cura de la salut de la població en matèria de nutrició i dietètica mitjançant la bona praxi dels nostres col·legiats i de col·laboracions en projectes amb altres entitats.

U

La professió

Ensenyem, investiguem, valorem, guiem i aconsellem. La professió duu implícita en el seu exercici l’educació alimentària i nutricional en qualsevol dels camps on és possible exercir-la.

Intrusisme professional

Com a col·legi d’una professió sanitària, vetllem pel benestar de la població vers la salut pública com a principal objectiu. Intentem que el ciutadà que ho necessiti arribi al tractament dietètic adequat.

On estudiar

Un Dietista-Nutricionista és un professional sanitari amb formació de Graduat Universitari. Hi han diversos centres, tant propis com privats per poder accedir a la titulació.

Serveis col·legials

El CODINUCAT ofereix diversos serveis als seus col·legiats i col·legiades com poden ser la borsa de treball, la formació continua o descomptes específics.

 

Informació professional

Accés a tota la informació que edita el CODINUCAT, des del Butlletí, fins a notícies rellevants i d’interès professional pel col·legiat/da.

Trobades professionals

Gaudiràs de les Jornades anuals, Assemblees, Simposis i d’altres reunions professionals que organitza el CODINUCAT al llarg de l’any.

Servei d’Assessoria Fiscal i Laboral

Tots els col·legiats/des tenen accés a l’assessorament bàsic sobre la normativa vigent i d’aplicació per al desenvolupament de l’activitat professional.

Servei de promoció professional

El CODINUCAT ofereix l’opció al col·legiat/da de publicar i anunciar els seus serveis a la plana web del Col·legi.

Consultoris de Dietistes-Nutricionistes


Servei de cerca de Dietistes-Nutricionistes col·legiats i exercents que treballin com a autònoms o per compte d’altri.

Borsa de treball

La Borsa de Treball del CoDiNuCat és el punt de trobada entre els/les col·legiats/des i les empreses que desitgen incorporar un Dietista-Nutricionista a la seva plantilla. L’alta per l’enviament de les ofertes de feina és un servei exclusiu per col·legiats i col·legiades al Col·legi.

Àrea de Responsabilitat Social Corporativa

El Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (CoDiNuCat) va considerar convenient establir un marc de col·laboració amb diferents entitats per crear sinergies que permetin actuar conjuntament en l’organització i promoció d’activitats que puguin millorar la qualitat de vida dels grups més vulnerables de la població que necessitin atenció nutricional

Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas

És l’òrgan superior de representació i coordinació dels Col·legis Autonòmics, en els àmbits nacional i internacional, tenint a tots els efectes la qualitat de Corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment dels seus fins.

Posa't en contacte amb nosaltres

Correu electrònic
TELÈFON

930 106 248

direcció

Via Laietana, núm. 38, 1r 1a
08003 Barcelona

Avís legal d'aquest lloc: