Sol·licitud per col·laborar

Sol·licitud per col·laborar en l’àrea de responsabilitat social corporativa del CoDiNuCat:

Per tal de participar en el projecte Això s’ho val! de l’àrea de responsabilitat civil del CoDiNuCat,  és necessari que omplis el següent qüestionari.

Tingués en compte que per poder ser col·laborador del projecte és condició indispensable disposar d’una consulta privada pròpia. La remuneració econòmica es gestionarà a través d’un sistema de bonificacions/vals bescanviables per un valor de 40 € bruts /val.

* Segons, l’apartat 3r de l’article 4 del Decret 51/2017, de 17 d’octubre, estableix que “Els centres sanitaris, en la seva publicitat, han d’incloure necessàriament el seu codi d’inscripció en el Registre de centres, serveis i establiments sanitaris de Catalunya. La seva publicitat únicament pot fer referència a l’oferta assistencial autoritzada al centre. Qualsevol altre tipus de publicitat ha de ser avaluada i autoritzada prèviament pel departament competent en matèria de salut, llevat de la que faci referència a activitats no sanitàries”.

Projecte Això s’ho val

Autoritzacions:

Autoritzo a oferir el meu servei de dietètica i nutrició i brindar un servei d’acord amb el sistema de vals establert a L'ASSOCIACIÓ DE CELÍACS DE CATALUNYA

Autoritzo a oferir el meu servei de dietètica i nutrició i brindar un servei d’acord amb el sistema de vals establert a l’ASSOCIACIÓ DE DIABÈTICS DE CATALUNYA.

Autoritzo a oferir el meu servei de dietètica i nutrició i brindar un servei d’acord amb el sistema de vals establert a la CREU ROJA DE CATALUNYA.

Autoritzo a oferir el meu servei de dietètica i nutrició i brindar un servei d’acord amb el sistema de vals establert a la FEDERACIÓ CATALANA D'ENTITATS CONTRA EL CÀNCER.

Autoritzo a oferir el meu servei de dietètica i nutrició i brindar un servei d’acord amb el sistema de vals establert al BANC DELS ALIMENTS-COMARQUES DE LLEIDA.

Autoritzo a oferir el meu servei de dietètica i nutrició i brindar un servei d’acord amb el sistema de vals establert al L’ASSOCIACIÓ CONTRA EL CÀNCER A BARCELONA.

13 + 5 =