El dia 2 de juny va tenir lloc a l’Agència de Salut Pública una nova reunió del Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries, del qual el CoDiNuCat en forma part. Va assistir la Sra. Sònia Vallés, vicepresidenta del col·legi.